Aicina iesaistīties sociālajā pētījumā par pandēmijas ietekmi

Provinces Cilvēks Pandēmijā

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (LU SZF SPPI) un Centrālā statistikas pārvalde (CSP) veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, kāda ir «Covid-19» vīrusa ietekme uz cilvēku ikdienu.

Iedzīvotāju aptauja ir daļa no Eiropas sociālā pētījuma, kas notiek reizi divos gados, un tajā piedalās 30 Eiropas valstis. Pētījuma rezultāti sniegs iespēju uzzināt, cik līdzīgi vai atšķirīgi ir cilvēku uzskati dažādās valstīs. Tiks noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par plašu tēmu loku, sākot no pandēmijas ietekmi uz sadzīvi un tehnoloģiju lietošanu, beidzot ar uzticēšanos varas institūcijām un demokrātiju.
Šogad aptauja tiek rīkota nestandarta apstākļos pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ, līdz ar to klātienes interviju vietā aptauju Latvijā iespējams aizpildīt tiešsaistē vai aizpildot papīra anketu, kura, sākot ar decembri, tiks nosūtīta pa pastu ar apmaksātu atpakaļsūtīšanu. Aptaujā piedalīties var tikai tie iedzīvotāji, kas saņēmuši uzaicinājumu vēstulē, kas nosūtīta pa pastu. Katram respondentam ir piešķirts unikāls identifikācijas numurs (ID kods), kas jāievada tiešsaistes aptaujā vai jānorāda anketā, ja respondents izvēlas atbildēt uz jautājumiem papīra formātā.
Pētījuma dalībnieki ir 4400 Latvijas iedzīvotāji, kurus Centrālā statistikas pārvalde atlasījusi no Iedzīvotāju reģistra pēc matemātiskās nejaušības principiem. Nejaušā atlase ir nepieciešama, lai aptaujas rezultāti būtu vispārināmi uz visu Latvijas iedzīvotāju kopu. Dalībniekiem tiek nodrošināta anonimitāte, un iegūtās atbildes tiek izmantotas tikai apkopotā veidā.
Atbilžu vākšana uzsākta 1. novembrī, un pētījuma noslēgums plānots nākamā gada janvārī. Dati nonāk Eiropas sociālā pētījuma datu arhīvā, kura speciālisti veiks tālāko datu pārbaudi un apstrādi. Sabiedrībai pētījuma rezultāti varētu kļūt pieejami 2022. gada vasarā.
Pētījuma organizētāji pateicas izlasē iekļuvušajiem respondentiem un atgādina, ka jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar pētījuma veicējiem pa tālruni 29424106 vai 29266901 darbdienās no 12.00 līdz 19.00; sestdienās no 12.00 līdz 17.00 vai rakstot uz ess@lu.lv.