Apstājas Kolkas tirgus projektēšana

Kolkas pagasts

25. novembra Talsu novada domes sēdē izskanēja, ka pašvaldība nolēmusi vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma ar SIA «Campaign» par vasaras estrādes pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, kas paredzēja tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā. Par šādu lēmumu pašvaldība 5. novembrī uzņēmumam nosūtījusi vēstuli.
Atbildot, kādas ir tālākās juridiskās sekas, pašvaldības juridiskās atbalsta daļas vadītājs Ainārs Korulis sēdē deputātiem skaidroja, ka pēc noslēgtā līguma pašvaldībai šādas tiesības bija paredzētas. Šāds solis sperts, jo attiecīgais pretendents nebija savlaicīgi iesniedzis būvprojektu pilnā sastāvā un to saskaņojis. «Kas notiks tālāk? Ir jautājums, ko mēs darīsim ar projektu minimālā sastāvā. Visticamāk, notiks tālāka projektēšana, pamatojoties uz jaunu iepirkumu. Par papildu sekām — gaidām reakciju arī no otras puses. Pašlaik nekādas pretenzijas nav sniegtas. Ir tikai telefonisks apgalvojums, ka tiks sniegta prasība tiesā,» pauda A. Korulis.
Tā kā šo objektu Kolkā bija plānots sakārtot par Eiropas Savienības finansējumu, deputāte, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava teica, ka ir noteikti termiņi, līdz kuram jāiesniedz nepieciešamā dokumentācija, lai atbalstu saņemtu. Visticamāk, šīs ieceres īstenošanai būs jāprasa pagarinājums.
Šā gada jūnijā rakstījām, ka, īstenojot šo projektu, mērķis bija Kolkā pārbūvēt esošo vasaras estrādes būvi, to pārvēršot par multifunkcionālu ēku, kuras galvenais izmantošanas veids būtu mūsdienu prasībām atbilstoša, sabiedrībai ērti izmantojama vietējo mājražotāju un zivju produkcijas tirdzniecības vieta. Vienlaikus bez papildu pārbūves tā kalpotu arī kā vietējo, piekrastei raksturīgo brīvdabas, kultūras un sporta pasākumu norises vieta.
Lai šo ieceri īstenotu, iesniegts projekta «Tirdzniecības vietas izveide Kolkā» pieteikums biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludinātajā atklāto projektu konkursā, Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.—2020. gada apakšpasākumā «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana». Būvprojekta izstrādi pašvaldība uzticēja uzņēmumam SIA «Campaign», ar kuru bija noslēgts līgums par 11 834 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvprojekta izstrāde bija jāpabeidz līdz šā gada oktobrim.