Amatā apstiprina Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju

Kolkas pagasts

30. novembrī notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināja Juri Orinski. Viņš amata pienākumus sāka pildīt 1. decembrī. Pats pretendents pēc balsojuma pauda pateicību par doto uzticību un izteica cerību, ka veidosies laba sadarbība gan ar pašvaldības darbiniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem.
Uz vakanto Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amatu pašvaldība atkārtoti izsludināja vakanci, un šajā reizē tai pieteicās viens pretendents. Ja novembra sākumā domes ārkārtas sēdē izskanēja, ka pretendentu uz pārvaldnieku amatiem vērtēšanā pašvaldība izvēlējās piesaistīt komersantu, kā rezultātā, iztērējot 7200 eiro, deputāti amatā apstiprināja tikai divus pārvaldniekus no četriem, tad šoreiz izvēlētā kandidāta vērtēšanā personālatlases kompāniju vietvara nepiesaistīja, bet pretendentu vērtēja pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija.
30. novembra domes ārkārtas sēdē klātesošs bija arī pats amata pretendents, kuru domes vadītāja Sandra Pētersone lūdza iepazīstināt ar sevi un līdz šim paveikto. Juris Orinskis pateicās par doto iespēju. «Savu karjeru sāku Tautas frontes dibināšanas kongresā Rīgā. Agrāk biju liepājnieks, pēc tam darba ceļi caur Kuldīgu aizveda līdz Ventspilij. (..) Savā darba pieredzē esmu veicis daudz ko un arī daudz ko izdarījis,» sacīja J. Orinskis, piebilstot, ka vadījis SIA «LatRosTrans», kur ieviesis modernas tehnoloģijas, strādājis arī AS «Ventamonjaks». Pēdējos piecus gadus sanācis daudz savu brīvo laiku pavadīt Kolkā. «Man šis pagasts ir iepaticies. Tur arī uzzināju par šo vakanci. Visu mūžu esmu plēsies pa milzīgiem projektiem, tāpēc klusībā ceru, ka šis būs mazāks un patīkamāks projekts, ja uzticēsiet šo amatu. (..) Man ir pārliecība, ka jebkuru darbiņu varu pacelt, ja vienosimies, ka tas ir jādara,» teica topošais Kolkas pārvaldnieks.
Kā pirmos veicamos darbus pārvaldē viņš minēja, ka visa pamatā ir iedzīvotājs. Jebkurā pašvaldībā ir jādomā, lai iedzīvotājiem būtu pieejami visi valsts un pašvaldības pakalpojumi. Nozīmīga ir arī informācijas apmaiņa starp cilvēkiem un pašvaldību, iedzīvotāju iesaiste procesos. Tāpat jāņem vērā, ka Kolka atrodas Lībiešu krastā, tāpēc ir svarīgi attīstīt šo vietu, tai skaitā Kolkasragu, kas ir Latvijas nacionālā bagātība. Pagasta attīstībā viņš vēlētos rast iespējas vairāk piesaistīt jauniešus, ar to domājot iespējas tos iesaistīt uzņēmējdarbībā, saimnieciskajā darbībā, lai jaunieši neaizbrauktu prom. Savukārt pie saimnieciskajiem darbiem — teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu.
Ar visām klātesošo 13 deputātu balsīm viņu arī apstiprināja Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amatā.