Vēja enerģija Talsu novadā

Reklāmraksts

Vēja enerģija Talsu novadā

Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem sniedz SIA “EOLUS” valdes loceklis Gatis Galviņš

1. Kāpēc vēja parka “Valpene wind” attīstībai izvēlēts tieši Talsu novads?

Talsu novada ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir ļoti piemērota vēja parka veidošanai. Jaunais vēja parks būs ieguvums gan novada iedzīvotājiem, gan visai Latvijas tautsaimniecībai kopumā. Tas plānots 22 m2 platībā, apkārtnē tiks saglabāts mežs un vēja parka izveidošana neietekmēs lauksaimniecības zemju izmantošanu.

Šobrīd Vides pārraudzības valsts biroja virsvadībā tiek veikta procedūra “Ietekmes uz vidi novērtējums” (IVN), kuras ietvaros neatkarīgi vides eksperti sniegs objektīvu vērtējumu par vēja parka paredzamo ietekmi uz vidi. Neatņemama un būtiskākā IVN procedūras sastāvdaļa ir uzklausīt iedzīvotāju jautājumus un norādes, kas būtu ņemamas vērā šādas darbības veikšanai.

Latvijas mērogā vēja parku izveide ir ārkārtīgi svarīga – jau šobrīd dzīvojam elektroenerģijas krīzē, un vēja enerģijas ieguve ir veids, kā mēs varam iegūt neatkarību no ārvalstu elektroenerģijas piegādātājiem un paši kļūt par elektroenerģijas eksportētājiem.

2. Kāpēc zaļākai ir jākļūst arī elektroenerģijai?

Zaļā elektroenerģija nozīmē, ka tās ieguve ir videi nekaitīga. Pareizi veidots vēja parks ļauj iegūt elektroenerģiju no atjaunojamiem resursiem, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi.

 Tieši tehnoloģiju attīstība mūsdienās ir tā, kas ļauj būvēt vēja parkus, kuru ietekme uz vidi ir ārkārtīgi maznozīmīga, bet iegūtā elektroenerģija ir konkurētspējīga ražošanas izmaksu ziņā un ir iemesls cenu samazinājumam. Arī Latvijā ir iespēja attīstīt modernus vēja parkus, kādi jau sen darbojas citur Eiropā un Skandināvijā. “Eolus Wind” vēja parku attīstībā darbojas jau 30 gadus, un šajā laikā īstenota vairāk nekā 600 vēja turbīnu projektēšana, būvniecība un uzstādīšana gan Skandināvijas valstīs, gan ASV. Šī pieredze ļauj apgalvot, ka vēja enerģijai Latvijā noteikti ir potenciāls sniegt ievērojamu pienesumu visiem tās iedzīvotājiem.

 3. Vai vēja parki nenodara kaitējumu videi?

 Vēja enerģijas izmantošana pasaulē norisinās jau vairākus gadu simtus, no buru kuģiem un graudu malšanas līdz mūsdienām, kad tā tiek izmantota elektrības iegūšanai. Ir veikti neskaitāmi pētījumi attiecībā uz dažādiem faktoriem, kas parasti raisa iedzīvotāju bažas. Modernās tehnoloģijas ļauj vēja parkus ierīkot dabai un apkārtējai videi saudzīgā veidā, un to ekspluatācija neietekmē savvaļas putnu un dzīvnieku ritmu. Pasaulē veiktie pētījumi apliecina, ka vēja parku ietekme, piemēram, uz putnu un sikspārņu populāciju ir niecīga, ja to izveidošana notiek saskaņā ar dabu. Šos un citus faktorus vēja parka plānošanas procesā vērtēs nozares eksperti.