Iztērē 7200 eiro, bet apstiprina tikai divus pārvalžu vadītājus

Talsu novads

5. novembrī notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā bija jautājumi par vairāku pārvalžu vadītāju apstiprināšanu amatā. Deputāti atbalstīja Roberta Šiliņa iecelšanu Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja amatā un Egila Alsberga iecelšanu Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Savukārt atbalstu darbam Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatā neguva Janita Vanda Valtere un Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatam virzītais Ivars Maķevics.

Divus neatbalsta
Kā domes sēdē deputātus informēja izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos Evita Veide, uz vakanto Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatu bija pieteikušies divi pretendenti. Pretendents, kurš vērtējumā ieguva augstāko punktu skaitu, no šīs iespējas tomēr atteicās. Tāpēc apstiprināšanai virzīts otrs kandidāts — bijusī Dundaga novada pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere. Iepazīstinot ar sevi, kandidāte deputātiem teica, ka ir gatava iesāktos darbus Dundagā turpināt, jo darāmā un iesākto darbu esot daudz. Deputātiem bija iespēja uzdot jautājumus, bet tā arī neviens no 15 klātesošajiem lēmuma pieņēmējiem jautājumus kandidātei neuzdeva. Balsojums — 15 balsis pret šī kandidāta apstiprināšanu amatā.
Kopš 1. jūlija, kad apvienojās Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novads, bijušajai Dundagas novada domes izpilddirektorei tika noteikta dīkstāve, ko apmaksāja no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tagad interesējoties, vai šī dīkstāve turpināsies, pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko skaidro, ka Janitai Vandai Valterei, izvērtējot viņas izglītību un pieredzi, ir plānots piedāvāt citu atbilstošu amatu Talsu novada pašvaldībā.
Tāpat deputātu atbalstu darbam Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā neguva virzītais Ivars Maķevics. Šim amatam bija pieteikušies divi pretendenti. Otrajā kārtā tika virzīts viens pretendents, kurš arī tika piedāvāts deputātiem apstiprināšanai. Deputātiem Juzefai Kļavai un Andim Āboliņam radās jautājumi par šī pretendenta pieredzi vadošajā amatā, jo viena no prasībām konkursā bija pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes vai uzņēmējdarbības jomā, vai citā vadošā amatā ar padoto skaitu desmit. Uz to E. Veide atbildēja, ka I. Maķevicam Strazdes pagasta pārvaldē pakļauti ir saimnieciskie darbinieki. Saskaņā ar apstiprināto štatu sarakstu tie ir 12 darbinieki. Savukārt deputāts Andis Āboliņš jautāja, vai konkrētā speciālista amats ir uzskatāms par vadītāja amatu? «Mēs vērtējot, skatījāmies pēc padotības darbiniekiem,» atbildēja E. Veide. «Pielīdzināt apsaimniekošanas speciālistu pārvaldes vadītāja amatam ir diezgan neparezi,» turpināja deputāts. Lai gan pats pretendents pauda, ka pārzina pārvaldē darāmos darbus un ir gatavs pārvaldnieka pienākumus uzņemties, deputātu atbalstu darbam viņš neguva.
Dod uzticības mandātu
Uz Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja amatu bija pieteikušies trīs pretendenti. Divi no tiem bija virzīti uz otro kārtu, iegūstot līdzīgu punktu skaitu. Apstiprināšanai uz amatu tika virzīts iepriekšējais Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš, ko Talsu novada domes deputātu vairākums arī apstiprināja amatā. Pirms balsojuma par šo kandidātu deputāts Lauris Pīlēģis izteicās, ka šajā amatā bijušo novada domes priekšsēdētāju nevar atbalstīt, kamēr Mērsraga pārvaldē notiek audits par iespējamajiem pārkāpumiem, kas attiecas uz finanšu disciplīnas neievērošanu, un nav zināmi šī audita rezultāti.
Arī uz Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatu pretendēja trīs kandidāti. Divi no tiem neatbilda konkursa nosacījumiem, un apstiprināšanai amatā tika virzīts bijušais Virbu un Strazdes pagasta pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs. Viņš ieguva visu 15 klātesošo Talsu novada domes deputātu atbalstu.
Abi apstiprinātie pārvalžu vadītāji darbu sāka 8. novembrī.
Iztērē 7200 eiro
Lai atrastu piemērotākos kandidātus pārvaldes vadītāju amatiem, pašvaldība 5. oktobrī izsludināja cenu aptauju «Personāla atlases pakalpojumu nodrošināšana Talsu novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju atlases procesā». Tā rezultātā līgums par darbu izpildi noslēgts ar SIA «Human Source», nosakot līguma summu viena kandidāta izvērtēšanai 750 eiro, bet nepārsniedzot līguma kopējo summu 9999,99 eiro. Pašvaldības pārstāve I. Fedko «Talsu Vēstīm» skaidroja, ka līguma summa ar personālatlases uzņēmumu ir 7200 eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), iekļaujot visu kandidātu izvērtēšanu un kopsavilkuma iesniegšanu. Kopumā firmai bija jāizvērtē astoņi otrajai kārtai izvirzītie kandidāti. Kā atklāj I. Fedko, vērtēti tika arī divi kandidāti, kuri pieteicās uz Rojas pagasta pārvaldes vadītāja amatu, bet abi kandidāti no tālākas virzīšanas apstiprināšanai uz domes sēdi atteicās.
Uzdodot jautājumu, kāpēc izpildvaras vadība pašu spēkiem nevar izvērtēt kandidātus pārvaldnieku amatiem, pašvaldībā skaidro: lai nodrošinātu, ka pretendentu izvērtēšana pilsētu un pagastu pārvalžu un apvienību vadītāju amata konkursos ir objektīva un profesionāla, tika nolemts piesaistīt personālatlases uzņēmumu. Šī nav pirmā reize, kad Talsu novada pašvaldība pieņem lēmumu par šāda veida uzņēmumu piesaisti. Tādā veidā nodrošināta profesionāla pieeja un mazinātas iespējamās šaubas par pretendentu atlases objektivitāti.
«Labas pārvaldības princips paredz, ka kandidātu izvērtēšana ir jāveic speciālistiem, kuri ir profesionāli un kompetenti attiecīgajā jomā, tas ir, personālatlasē. Tagad Talsu novada pašvaldībā ir izveidota Personāla vadības nodaļa, kas pēc tās pilnīgas nokomplektēšanas, piesaistot attiecīgās jomas vadītājus, varēs nodrošināt profesionālu un kvalitatīvu pretendentu izvērtēšanas funkciju. Gala lēmuma pieņemšana šajā jautājumā ir Talsu novada domes kompetencē: tika izvirzīti pēc vērtēšanas rezultātiem atbilstošākie kandidāti, no kuriem amatos tika apstiprināti divi,» norāda I. Fedko.
Uz vakantajām pārvaldes amatu vietām plānots izsludināt jaunus konkursus. Tāpat pašvaldībā aktuāla ir vakance uz Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amatu.