Piešķir finansējumu skolas jumta remontam

Mērsraga novads

28. oktobrī Talsu novada domes sēdē deputāti lēma par 6048,98 eiro (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) piešķiršanu Mērsraga vidusskolas jumta remontam. Šo finansējumu ņems no budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem pasākumiem».
Veicot objekta vizuālu apsekošanu, konstatēts, ka jumta materiāls savu laiku ir nokalpojis. Lai novērstu ūdens iekļūšanu skolas ēkā, nepieciešams nomainīt bojātās jumta loksnes un pie ventilācijas šahtām izveidot pareizus un drošus pieslēgumus. Lai darbus veiktu, pašvaldība izsludināja zemsliekšņa iepirkumu, kurā saņēma vienu piedāvājumu — no SIA «Jumiķu serviss». Tā kā piedāvājumu iesniedza viens pretendents, deputāte Juzefa Kļava domes sēdē interesējās, vai ir sagatavota kontroltāme, lai varētu precīzāk izvērtēt arī iesūtīto cenu piedāvājumu, zinātu, kādi ir plānotie darbu veidi un to apjomi. Uz to saņēma atbildi, ka šādas kontroltāmes neesot. Savukārt deputāts Lauris Pīlēģis rosināja par šādiem iepirkumiem aktīvāk informēt vietējos novada būvuzņēmējus, kas šādus darbus veiktu, jo ne vienmēr, piemēram, īpaši mazajiem komersantiem, ir iespējams izsekot šādiem piedāvājumiem. Viņaprāt, tā varētu veicināt arī novada vietējo uzņēmēju lielāku iesaisti, bet pašvaldībai saņemt vairāk piedāvājumu, no kā izvēlēties atbilstošāko darbu veicēju un izdevīgāko cenu. Tā kā Mērsraga vidusskolas jumtam ir onduline segums, kas savu laiku nokalpojis, pašreizējā Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Marika Grohjacka «Talsu Vēstīm» pauž, ka 2022. gadā būtu jāsāk ar tehnisko apsekojumu visam jumtam, jāizstrādā atbilstošā būvniecības dokumentācija, lai pēc tam arī jumtu varētu nomainīt uz atbilstošu un ilgāk kalpojošu segumu.