Par Talsiem rūpēsies «Janvāri» un «Hagberg»

Talsu novads

14. septembrī Talsu novada pašvaldība izsludināja iepirkumu par viengadīgo puķu stādījumu ierīkošanu un kopšanu, stādu iegādi, daudzgadīgo stādījumu kopšanu Talsu pilsētas teritorijā 2022. gadā. Saņemti divi pieteikumi — viens no SIA «Hagberg», otrs — no SIA «Janvāri», kas iepirkumā solīja zemāko cenu — 58 194,70 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

SIA «Hagberg» šos darbus bija gatavs veikt par 67 789,30. Pašvaldības iepirkumu komisija nolēmusi slēgt līgumu ar zemākās cenas piedāvātāju — SIA «Janvāri». Savukārt iepirkumā par Talsu pilsētas teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbiem 2021.—2022. gadā izraudzīts uzņēmums SIA «Hagberg», ar ko 19. oktobrī parakstīts pakalpojuma līgums. Šos darbus uzņēmums veiks no šā gada 19. oktobra līdz 2022. gada 18. oktobrim vai līdz līgumā noteiktās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Šī līguma kopējā summa ir 303 597,25 eiro, kas sastāv no pamatsummas 250 906,82 eiro un pievienotās vērtības nodokļa 52 690,43 eiro.