Nolemj pašvaldībā veidot Uzņēmējdarbības atbalsta komisiju

Talsu novads

28. oktobra Talsu novada domes sēdes darba kārtībā bija jautājums par Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas izveidošanu. Tās mērķis — veicināt aktīvu komunikāciju, sadarbību starp pašvaldību un novadā esošo dažādu nozaru uzņēmējiem, apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai.
Darbam komisijas sastāvā plānots iekļaut 11 dalībniekus — divus pašvaldības pārstāvjus un uzņēmējus no tādām jomām kā tirdzniecība, viesmīlība un tūrisms, mežizstrāde un kokapstrāde, būvniecība, lauksaimniecība, pārtikas produktu ražošana, zivsaimniecība, pakalpojumu sniegšana, mājražošana un amatniecība. Komisiju iecerēts apstiprināt ar domes lēmumu, un tās darbību koordinēs domes tautsaimniecības komiteja.
Domes sēdē deputāts Lauris Pīlēģis interesējās, vai šajā jautājumā ir noskaidrots arī Talsu Komersantu kluba pārstāvju viedoklis, kurā apvienojušies daudzi nozīmīgi novada uzņēmēji. «Neesmu izsūtījis komisijas nolikumu akceptēšanai Talsu Komersantu klubam, bet varu informēt, ka Komersantu klubs atbalsta šādu pašvaldības insitūcijas izveidi,» deputātam atbildēja Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkens. Pēc viņa teiktā novadā līdzīga institūcija — Uzņēmējdarbības atbalsta padome — jau ir bijusi. Arī šobrīd esot pieprasījums no uzņēmējiem, un viņi būtu priecīgi par šādas sadarbības izveidošanu. «Šis ir piemērots un atbalstāms modelis,» deputātiem teica A. Pinkens. Šo ierosinājumu arī deputāti atbalstīja.
Interesējoties, kā plānots veidot komisiju un kad tā uzsāks darbu, A. Pinkens «Talsu Vēstīm» teic, ka personas darbam šajā komisijā tikšot uzrunātas no pašvaldības puses, jo publiskas pieteikšanās darbam šajā komisijā nebūšot. Viņš pieļauj iespēju, ka par komisijas sastāvu deputāti, iespējams, varētu lemt šā mēneša beigās plānotajā domes sēdē. Pēc tās apstiprināšanas komisija arī uzsāks darbu.