Talsu novadā sakārto bērnu laukumus

Talsu novads

Šogad jo īpaši aktīvi tiek domāts par bērnu laukumu izveidi daudzviet novadā. Kamēr Talsu pilsētā laukumu izveide vēl ir procesā, Strazdes un Mērsraga iedzīvotāji, kā arī to viesi jau var baudīt jaunos aktīvās atpūtas elementus.

Bērnu aktīvās atpūtas stūrītis Strazdes muižas parkā
Piesaistot Eiropas Savienības projektu finansējumu, Strazdes muižas parkā ierīkots bērnu aktīvās atpūtas stūrītis, kas atrodas tajā pašā vietā, kur Strazdē arī agrāk bija izvietoti rotaļu elementi. Parka teritorijā uzstādītas šūpoles, bērnu rotaļu komplekts, smilšu kaste un karuselis. Lībagu un Strazdes pagasta pārvalžu apvienības apsaimniekošanas speciālists Ivars Maķevics norāda: «Laiks darīja savu. Tā kā viss bija izgatavots no koka, laika gaitā laukums kļuva nelietojams, un jau aizpagājušajā gadā Talsu būvvalde atzina to par bīstamu, tāpēc nācās bērnu laukumu demontēt.» Pēc demontēšanas spēļu vietas gan vietējo, gan tūristu bērniem vairs nebija, kas bija liels mīnuss, tāpēc šā gada pavasarī, uzzinot, ka Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu, pārvalde nevilcinoties rakstījusi pieteikumu. «Ideja, ka bērnu laukums ir nepieciešams, jau bija visu šo laiku — gan no iedzīvotāju izteikumiem, gan mūsu pašu iekšējām sajūtām, ka kaut kā pietrūkst,» min I. Maķevics.
Viņš arī norāda, ka faktiski jau pirms projekta izstrādes strazdenieki zinājuši, ko vēlas: «Maksimāli, lai būtu rotaļu iekārtas dažāda vecuma bērniem.» Bērnu laukums septembra sākumā tika nodots ekspluatācijā, kā arī ticis apstiprināts no drošības viedokļa. «Katra iekārta ir paredzēta sava vecuma bērniem, un, kā man norādīja drošības pārstāvji — ja bērns patstāvīgi netiek iekšā šajā iekārtā, un tad šī ir tā lielākā kļūda, ka vecāki viņu ceļ, ieceļ. Nē, bērnam ir patstāvīgi jādarbojas! Ja viņš tiek iekšā šajā iekārtā, tad tas ir paredzēts viņa vecumam. Ja netiek — nevajag palīdzēt, nevajag celt iekšā — tā mēs apdraudam bērna veselību un drošību,» skaidro apsaimniekošanas speciālists.
Strazde zināma arī kā rūķu ciemats, tāpēc ne velti projekta vīziju sākotnēji nācies saskaņot ar tēliem, kas bērna vēlmes pārzina vislabāk. «Izvēlējāmies krāsas, kas atbilst tam spožumam, tam trakumam, kāds ir rūķiem. Protams, ka brīžos, kad bērni nav šeit, te darbojas rūķi,» smej I. Maķevics. «Laukumu tiešām nāk un novērtē daudzi. Arī šajā, it kā drūmajā laikā, katru dienu piebrauc mašīnas, no kurām izkāpj ģimenes ar bērniem un kuru pirmais celiņš ved uz laukumiņu. Ir jau teiciens — nu, kas tad nu Strazdē atkal jauns, ko tad nu Strazde atkal būs izdomājusi? Tas jau ir aizgājis, par to tiešām prieks,» stāsta Ivars Maķevics. Viņš atklāj, ka attīstības nodaļā iesniegts projekts par ideju bērnu atpūtas stūrīša veidošanu arī Lībagu pagastā.
Mērsragā izveidots laukums «Dzintariņš»
Tāpat kā Strazdē, arī Mērsragā, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, izveidots bērnu rotaļu laukums, tādējādi labiekārtojot Mērsraga centra teritoriju un nodrošinot labvēlīgu vidi fiziskām aktivitātēm ārpus telpām. Laukumiņā uzstādītas divvietīgas šūpoles, šūpoles «Ligzda», atsperšūpoles «Ponijs», ierīkots vieglatlētikas komplekss ar kāpšanas un pievilkšanās elementiem, ap savu asi rotējošs karuselis, rotaļu pilsētiņa ar vairākiem slidkalniņiem un rāpšanās tīklu.
Mērsraga pagasta pārvaldes pienākumu izpildītāja Marika Groh­jacka atzīst: «Pirms jaunā bērnu laukuma šeit bija tikai dažas rotaļu ierīces, kuras nebija pielāgotas atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem, kādām ir jābūt rotaļu ierīcēm, tādēļ Mērsraga pagasta pārvalde pieņēma lēmumu projektēt un veidot šīs rotaļu ierīces no jauna.»
Projekts tapis sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, un laukuma «Dzintariņš» projektēšanā tika pastiprināti piedomāts, lai iekārtas, kuras visas veidotas pilnīgi no jauna, būtu sasniedzamas vairākām vecuma grupām. «Laukumiņš atrodas starp dzīvojamām mājām, un tas ir apdzīvots, bērni ļoti labprāt šeit pavada brīvo laiku ne tikai mājsēdes laikā, bet arī, nākot no skolas vai vienkārši pavadot brīvo laiku kopā ar draugiem.» Viņa min, ka iedzīvotāju priekšlikumus un kritiku par laukuma pilnveidošanu ir saņēmuši, un atzīst, ka patstāvīgajam pārvaldes vadītājam ar iedzīvotājiem būs kopīgi jāstrādā tālāk, lai teritoriju sakārtotu pēc iespējas pilnvērtīgāk.
Talsu pilsētā bērnu laukumi — procesā
Arī Talsos līdz šim bērnu laukuma jautājumos tika saņemtas sūdzības, tāpēc šobrīd daļa laukuma konstrukciju demontētas. Augustā līgums tika noslēgts arī par pirmās kārtas bērnu laukuma izbūvi Kareivju ielā 7. Būvnieks jau ir uzsācis pirmos darbus, demontējot iekārtas, kas kalpojušas aptuveni 16 gadu garumā un bija fiziski un morāli novecojušas. To pierādīja arī firmas SIA «Play inspect», kas izvērtēja novada bērnu laukumus, slēdziens.
«Nākamajā gadā tiks nodota ekspluatācijai pirmā kārta, kas atrodas Kareivju ielā. Un vēl turpmāk paredzētas divas kārtas, tas ir — kopā trijās kārtās bērnu laukumu ir paredzēts realizēt,» teic Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze. Šobrīd gan ir saskaņots tehniskais pārtraukums, jo tālāk laikapstākļu dēļ darbus, piemēram, gumijas seguma ieklāšanu, veikt nevar.
Laukums tiks veidots saistībā ar Vilkmuižas ezera teritorijas attīstības koncepciju, taču par otra — klasiskā bērnu laukuma izveidi pašvaldībā notikušas diskusijas, kā arī izveidota darba grupa, kurā iesaistīti pārstāvji no bērnu vecāku puses un speciālisti. «Šobrīd darba grupa tikusi līdz vietas izvērtējumam, kas iekļauj arī vides apskati un izvērtēšanu dabā,» pauž pilsētas pārvaldes vadītājs. «Lai noskaidrotu, kur Talsu pilsētā klasiskais bērnu laukums varētu atrasties, tika veikta arī iedzīvotāju aptauja. Šobrīd potenciāli tiek izskatītas divas vietas: Anša Lerha-Puškaiša, Rūpniecības ielas un 1. maija ielas krustojums jeb tautā sauktais Pionieru parks vai Brīvības iela, kas atrodas virs Ķēniņkalna. Un tiklīdz būs zināma šī vieta, tad tālāk jau jāgatavo darba uzdevums projektēšanai un jāsāk projektēt.»
Paredzēts, ka Kareivju ielas bērnu laukums sastāvēs no desmit rotaļu elementiem: batutiem, karuseļa, smilšu kastes, virvju elementiem, šūpolēm un skulptūrām, ko izmantot maņu attīstīšanai, kā arī laukums, kuram ērta piekļuve tagad pieejama no visām pusēm, tiks aprīkots ar jauniem labiekārtojuma elementiem, attiecīgi, atkritumu urnām, soliņiem, apgaismes stabiem un velo novietnēm, taču otram, klasiskajam laukumam, tie vēl ir neskaidri.
«Nu, tie domu lidojumi ir ļoti lieli, un mums jāsaprot, ka jebkurš domu lidojums pretim prasa finansējumu. Tas viss ir jāizvērtē un jāskatās, vai to var realizēt vienā piegājienā, vai arī jādala būs kārtās un tamlīdzīgi,» turpina Ģ. Kalnbirze. «Par Pionieru un Jaunatnes parku ir sagatavots viens bakalaura darbs, kurā jau ir ieskicēts, kāds tas varētu būt. Tur mēs arī varam smelties idejas, bet galvenais jau šobrīd ir apzināt, ko vēlas vecāki, sabiedrība — kam tad tur vajadzētu būt.» Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs arī min, ka otrā vasaras pusē laukumam Kareivju ielā būtu jābūt gatavam.