Saimniekošana paaudžu paaudzēs Talsu novadā ar pievienoto vērtību

Uzņēmējdarbība

Lai ikvienu iedrošinātu savā ikdienā ieviest kaut mazus, bet planētai draudzīgus dzīves paradumus, šogad uzsākta dzīvesstila pieredzes apmaiņas kampaņa «Es daru tā!». Tā dod iespēju kopumā 90 videostāstos smelties idejas no dažādiem cilvēkiem, kā ar prieku dzīvot dabai draudzīgāk.
Kampaņas ietvaros aktrise un kostīmu māksliniece Madara Botmane devās ciemos pie uzņēmēja Raimonda Riekstiņa Talsu novadā, kura īpašā lieta ir saimniekošana paaudžu paaudzēs ar pievienoto vērtību. Raimonds kopā ar ģimeni Kurzemes pusē vada atpūtas parku «Laumas» un ikdienā gan pļauj zāli un strādā viesu mājas virtuvē, gan uzņem viesus, ļaujot iepazīties ar četrām izglītojošām un izklaidējošām takām: Bišu taku, Augu taku, Sporta taku un Putnu taku. Raimondam ir būtiski izglītot bērnus un jauniešus par dabas jautājumiem.
Videostāstu iespējams noskatīties:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=enKwQ5Bm5Qw
Facebook: https://www.facebook.com/esdaruta/posts/276663191000348
Kopumā kampaņas “Es daru tā!” ietvaros dažādi cilvēki dalās ar savu pieredzi un ieradumiem, kas ļauj dzīvot dabai un planētai draudzīgāk. Tie saistīti gan ar atkritumu šķirošanu, otrās elpas došanu savu laiku nokalpojušām lietām, energoefektīvu ēku būvniecību, bioloģisku pārtiku, pārdomātiem pirkumiem u.c. Videostāstos savā pieredzē dalās mūziķis Kaspars Zemītis, ceļotāja Zane Eniņa, kapsulas garderobes popularizētāja Laura Arnicāne, dziedātāja Katrīna Gupalo, autosportists Andris Dambis, žurnālists Uģis Joksts, modele Māra Sleja un daudzi citi.
Vides Filmu studija dzīvesstila pieredzes apmaiņas kampaņu «Es daru tā!» īsteno ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

Sandra Baltruka
Baltic Communication Partners
+ 371 26428418, sandra.baltruka@bcp.lv