Remontdarbi Talsu novada muzejā turpinās

Kultūra

No 21. oktobra līdz 15. novembrim Talsu novada muzejs apmeklētājiem ir slēgts, taču rosība muzeja ārpusē nav apstājusies. Par šā gada ieguvumu direktors sauc atjaunoto krājuma ēkas galeriju, kas tika pabeigta jūnija sākumā, bet ar to muzeja ēku attīstība neapstājas — šobrīd darbs turpinās pie jumta daļas rekonstrukcijas. Ja viss izdosies kā iecerēts, remontdarbus plānots pabeigt novembra vidū.
Muzeja direktors Uldis Jaunzems-Pētersons atklāj, ka tekošā jumta dēļ tika veikts tehniskais apsekojums, kura rezultātā tika apzinātas ēkas galvenās problēmas. Tā kā ūdens caur jumtu sūcās jau vairāku gadu garumā, griestu pārsegums bija bojāts. «Remontdarbu procesā nācās sastapties ar sarežģījumiem, jo, atsedzot jumtu, atklājās vairākas lietas, kuru dēļ dažus mezglus nācās pārprojektēt. Tas nozīmē izmaiņas ne tikai projektā, bet arī projekta izmaksās un nodošanas termiņā. Laiku prasīja gan pārplānošana, gan materiālu pasūtīšana. Ņemot vērā kopējo situāciju un apzinoties, ka piegāde un pieejamība šobrīd ir apgrūtināta, ceru, ka jumta rekonstrukciju izdosies pabeigt novembra vidū. Pēc tam sekos remontdarbi telpās. Finansējums no pašvaldības budžeta tika piešķirts gan jumta sakārtošanai, tostarp, zibensnovedēja uzstādīšanai, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sastādīto aktu novēršanai, kas sevī ietvēra arī krājuma ēkas galerijas atjaunošanu. Iepriekšējā galerija laika gaitā bija nolietojusies un kļuvusi nedroša — tā kā uz to ved ēkas rezerves (avārijas) izejas, tika paveikts viss nepieciešamais, lai krājuma ēka atbilstu ugunsdrošības prasībām. Neraugoties uz sadārdzinājumiem un sarežģījumiem, būsim paveikuši visu, kas bija iecerēts un iekļāvušies budžetā,» skaidro U. Jaunzems-Pētersons.