Iespēja paskatīties uz darbu bibliotēkā plašāk

Sabiedrība

Lai gan bibliotēkas un citas kultūrvietas šobrīd ir slēgtas, attālinātos pakalpojumus iespējams izmantot joprojām. Talsu Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Marija Marlēna Krekovska atzīst, ka, neskatoties uz notiekošo, katrā situācijā iespējams atrast arī ko pozitīvu. Lai paplašinātu bibliotēkas pakalpojumu klāstu un atgrieztos ar jaunām vēsmām, šobrīd norit darbs pie jaunu pakalpojumu izveidošanas.

— Kā pandēmijas laiks ietekmējis Talsu Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas ikdienu?
— Vairāk vai mazāk pie pandēmijas visi ir pieraduši, jo šādos apstākļos strādājam jau ilgu laiku. Patiesībā es bibliotēkā citādos apstākļos nemaz neesmu strādājusi, jo, kad sāku strādāt, jau bija pandēmija. Sākotnēji izaicinājums bija darba organizācija — saprast, kā strādāsim, kāds būs darba grafiks, cik cilvēku varam vienlaicīgi apkalpot, principā visu epidemioloģisko prasību ievērošana. Pašā sākumā pilnīgi visi saskārās ar šiem izaicinājumiem. Kolēģi stāsta, ka pirms pandēmijas bibliotēka bija pilna, īpaši ar bērniem. To sekmēja tas, ka 2019. gada nogalē tika atvērta jaunā ēka, visiem bija interese to apskatīt, tika vadītas ekskursijas, pasākumi, nodarbības…
— Kā darbs tika organizēts pandēmijas sākumā?
— Tika ievērotas visas epidemioloģiskās drošības prasības, taču bibliotēka bija atvērta apmeklētājiem tāpat kā iepriekš. Pagājušajā gada rudenī/ziemā, kad bibliotēkas bija slēgtas, varēja veikt grāmatu apmaiņu bezkontakta režīmā. Šobrīd mēs to nevaram — bibliotēka ir pilnībā slēgta līdz 15. novembrim (vismaz pagaidām), līdz ar to mums bija jāatrod veidi, kā strādāt attālināti, un jāsadala darba uzdevumi. Šī ir lieliska iespēja paskatīties uz darbu bibliotēkā plašāk un strādāt pie jaunu pakalpojumu izveidošanas. Šobrīd lielākā daļa darbinieku strādā attālināti, lielākoties pie darbiem, kuri saistīti ar jaunu pakalpojumu piedāvāšanu, piemēram, e-grāmatu lasītājiem, tematisko nodarbību izveides, publicitātes materiāliem, dažādu tematisko datu bāžu izveides un izstādēm.
— Cik ātri izdevās pārorientēties?
— Manuprāt, ātri. Citiem darbiniekiem bija vieglāk to visu pieņemt, citiem grūtāk, bet kopumā es teiktu, ka ātri. Pandēmijas dēļ iemācījāmies ietaupīt laiku. Tematiskās nodarbības, semināri un lekcijas notiek «Zoom» vai citās saziņas platformās. Ticu, ka šāds saziņas veids sapulču, semināru un nodarbību vajadzībām saglabāsies — tas tiešām ietaupa laiku abām pusēm.
— Kā šis laiks rosinājis jaunām radošām idejām?
— Pandēmijas laiks pavisam noteikti ļauj radoši izpausties, līdz ar to rodas daudz dažādu ideju. Nesen izveidojām bibliotēkas «TikTok» kontu, kurā publicējam video un rādām interesantas lietas uz vietas bibliotēkā. Mums ir jauni kolēģi ar foršām un radošām idejām — kopīgi plānojam pasākumus, filmējam video un gatavojam tematiskās nodarbības par dažādām tēmām.
— Cik lielā mērā izmantojat digitālās iespējas?
— Šajā laikā nemaz nevar neizmantot digitālās iespējas. Visas sapulces notiek «Zoom», arī pēdējie semināri visām novada bibliotēkām ir notikuši tiešsaistē. Kā jau iepriekš rakstīju, tas ir ieguvums, jo ekonomējam laiku un resursus. Neuzskatu, ka digitālās iespējas un risinājumi ir ko sarežģījuši. Protams, sākumā bija jāapmāca darbinieki, bet sarežģījumus tas nerada. Bērnu nodaļa jau pagājušajā gadā visas nodarbības un pasākumus skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm vadīja tiešsaistē.
— Kādus pasākumus šajā periodā izdevies īstenot?
— Īstenojām vairākus pasākumus bērniem un ģimenēm. Izdevās īstenot gan 1. septembra nodarbību «Mana pilsēta Talsi», gan Grāmatu svētkus ar plašu un daudzveidīgu programmu bērniem un pieaugušajiem. Noorganizējām skaļās lasīšanas sacensību reģionālo finālu un pārstāvējām Talsu novadu arī nacionālajā finālā. Dzejas dienas pasākums norisinājās klātienē Talsu Galvenajā bibliotēkā. Bija plānoti vēl dažādi citi pasākumi — strādājam pie tiem un ceram, ka agrāk vai vēlāk tie varēs norisināties, taču, visticamāk, tie būs tiešsaistes pasākumi.
— Kā notiekošais ietekmējis lasāmvielas patēriņu, bibliotēkas apmeklētāju ieradumus?
— Es neteiktu, ka pandēmijas dēļ būtu krasi mainījies apmeklējumu skaits, tieši pretēji, ir cilvēki, kuri šajā laikā ir sākuši lasīt. Lasītāji ņem vairāk grāmatu, lai būtu droši, ka viņiem netrūks lasāmvielas un nebūtu pārāk bieži jāapmeklē bibliotēka. Pandēmijas laikā īpaši liels bija pieprasījums pēc galda spēlēm visai ģimenei.
— Ar kādām izjūtām raugies nākotnē?
— Uz nākotni raugos pozitīvi. Ir daudz lietu, pie kā jāstrādā, lai varētu paplašināt bibliotēkas pakalpojumu klāstu kopumā. Ir daudz ideju, ko ar kolēģiem vēlamies īstenot. Jādomā pozitīvas domas un jāstrādā pie tām lietām, kuras vēlamies sasniegt.