Sakārtos izmantošanai aizliegto daļu no Sabiles kultūras nama ēkas

Reklāmraksts

15. oktobrī Talsu novada domes ārkārtas sēdē izskatīja jautājumu par tiesībām slēgt iepirkuma līgumu saistībā ar kultūras nama ēkas pārbūvi Ventspils ielā 14 Sabilē. Deputāti lēma, ka 952 942,77 eiro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) vērto līgumu ar uzņēmumu SIA «Bildberg» slēgs domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone.
Kā minēts elektroniskajā iepirkumu sistēmā redzamajā būvprojektā, šī projekta tiešais mērķis ir konkrētās piecu stāvu kultūras nama ēkas jaunā korpusa pārbūve, lai novērstu ēkas esošo konstrukciju neapmierinošo stāvokli, lai atjaunotu ēkas daļas ekspluatāciju. Papildus projektā paredzēts izveidot jumta un virszemes ūdeņu novadīšanu, lai samazinātu nelietderīgus siltuma zudumus apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu tās tehnisko stāvokli. Paredzēts saglabāt ēkas apjoma daļu proporcijas un fasāžu apdares oriģinālo raksturu. Projekta ietvaros paredzēts arī atjaunot iekštelpu apdari skatuves daļas telpām un palīgtelpām.
2019. gada novembrī, kad Būvniecības valsts kontroles birojā interesējāmies par situāciju saistībā ar Sabiles kultūras namu, kur vienai tās daļai bija piemērots sarkanais brīdinājums, kas nozīmē, ka ēku izmantot ir aizliegts, jo ēka vai tās daļas atrodas avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī, saņēmām atbildi, ka Sabiles kultūras nama gadījumā ir aizliegta ēkas piecu stāvu piebūves ar divu stāvu savienojošo korpusu ekspluatācija līdz tiek atjaunotas vai pārbūvētas bojātās nesošās konstrukcijas.
Lai īstenotu projektu par Sabiles kultūras nama atjaunošanu, pašvaldība šiem darbiem ņēmusi aizņēmumu, kas tai atļauts saistībā ar pieņemtajiem noteikumiem, kādā izvērtē un izsniedz valsts aizdevumus pašvaldībām «Covid-19» izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Pašvaldība veikusi arī iepirkumu būvdarbu veicēju noskaidrošanai un zināms, ka no diviem iesūtītajiem piedāvājumiem zemāko summu šo darbu veikšanai solījis uzņēmums SIA «Bildberg». Izvēlētais komersants šos darbus apņemas veikt par 952 942,77 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, izskanēja dome ārkārtas sēdē. Deputāts Edgars Zelderis interesējās, vai būvprojekts un projektēšanas uzdevums ir pārskatīts un kvalitatīvs, vai ir apzinātas visas problēmas, lai nerastos situācija, ka darbu īstenošanai būs nepieciešams papildu finansējums? Uz to pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece atbildēja, ka ēka ir veca un šādās ēkās vienmēr var būt papildu problēmas. «Būvprojekts šobrīd paredz risināt visas problēmas, kuru dēļ ēka šobrīd ir aizslēgta. Šajā brīdī es nevaru ne galvot, ne pateikt, ka nekas nevar parādīties tāds, kas būtu jārisina papildus izstrādātajam būvprojektam. Šobrīd tas, kas ir paredzēts, arī būvprojektā ir ietverts un tie darbi ir jādara!» teica J. Skujeniece, piebilstot, ka tā ir trešās grupas būve, kurai ir veikta arī ekspertīze, kas ir pozitīva. Savukārt uz deputāta Daiņa Karola interesi par termiņu, cik ilgā laikā projekts ir jāīsteno, izskanēja atbilde, ka, piesaistot projektam tā saukto kovidnaudu, šogad jāapgūst 30 procenti finansējuma, nākamajā gadā — pārējā nauda. «Jāiespringst būs, bet ir prognozes, ka to izdarīt varam,» sacīja J. Skujeniece. Darbu izpildes laiks esot 12 mēneši no brīža, kad būvatļaujā būs ieraksts par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.