Paliekamdziesma

Raksta lasītājs

Paliekamdziesma — tā literatūrzinātnieki dēvē Krišjāņa Barona dzīvi un darbu. Varbūt tā drīkst novērtēt arī skolotāja darbu cauri gadsimtiem? Arī šis darbs taču ir gara gaismas nešana katrai nākamajai paaudzei, taustāms apliecinājums nākotnei, arvien pārveidojošs darbs, kustība. Tieši tādēļ mūsu uztverē — paliekamdziesma. Šie procesi neapstājas, atbilstoši attiecīgajam laikmetam, vienmēr citā rakursā un kvalitātē. Tādēļ mēģinām vēl vismaz domās tikt tiem līdzi, kamēr vēl laiks.
Jau daudzus gadus mūsu skolotāju — pensionāru — draugu kopa pulcējas uz ikgadējo satikšanos, lai svinētu Skolotāju dienu. Šoreiz tas notika 1. oktobrī Stendes kafejnīcā «Lāsīte» (šoreiz teltī pie kafejnīcas). Mūsu pulks kļūst arvien mazāks. Daļa no mums jau nolūkojas uz visu no mākoņu maliņas.
Ievadvārdus svinību atklāšanai bilda kādreizējā ķīmijas skolotāja, vēlāk mācību pārzine un direktore Zenta Kalniņa. Sekoja arī sveicieni no kolēģiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nebija varējuši ierasties. Ļoti gaidījām un pati ļoti gribēja atbraukt kādreizējā Sabiles vidusskolas direktore Līvija Zentele (tolaik šāds uzvārds), taču šoreiz nebija apstākļi. Pirms neilga laika sveicām viņu dzīvesvietā Jelgavā 90 gadu jubilejā. Toties savu apsveikuma runu teica Mērija Kozlova, kādreizējā sporta skolotāja un pionieru vadītāja, kuras dzīvesvieta pašlaik ir Pūres apkārtnē.
Paldies sakām mūsu bijušajai skolniecei, tagad Sabiles mūzikas un mākslas skolas direktorei Zintai Ošenbergai. Starp citu, viņa ir Sabiles vidusskolas 1. izlaiduma skolnieces Veltas Belertes meita. Tā paaudzes mainās. Bija baudījums klausīties Zintas sirsnīgajā izpildījumā dziedātās dziesmas. Bijām «piespieduši» kādreizējo Sabiles vidusskolas bibliotekāri un literatūras skolotāju Vizbulīti Miezīti vairs neslēpt nekad nepublicēto mūžā rak­stīto bieži vien skumīgo dzeju.
Paldies kafejnīcas «Lāsīte» meitenēm par jauki sagatavoto telti. Paldies arī Zigmundam Brunavam, Sabiles un Abavas pagasta pārvaldniekam, par kārtējo dāvanu — sagādāto siltumiņu (Sabiles vīnu) saviem bijušajiem pedagogiem.
Lai šīs dienas notikumi paliek mūsu prātos un sirdīs, bagātina mūsu atmiņu un vairo mūsu garīgo izsalkumu arī turpmāk!

Sabiles vidusskolas bijušo skolotāju — draugu kopa