Kurzemes mazpulku vadītāju seminārā

Raksta lasītājs

Latvijas mazpulku vadītāji šogad ir tikušies vairākkārt, vispirms braucienā uz Latgali, lai iepazītos ar ievērojamām vietām un arī kolēģu panākumiem šajā novadā. Tad sekoja pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju, tā laikā nostabilizējās doma — organizēt izglītojošus seminārus par meža tēmu četros Latvijas novados.
Semināru Kurzemes mazpulku vadītājiem organizēja aktīvā Valdemārpils mazpulka vadītāja Anda Dzene. Mēs bijām aicināti ierasties uz semināru Tiņģeres muižā. Anda visiem dalībniekiem bija sagatavojusi mīļas dāvaniņas — simboliskas dzērvītes un piemiņas veltes no Valdemārpils vidusskolas. Dzērvītes labi iederējās, jo tik skaļu dzērvju kori, kādu saklausījām netālu no muižas pils, sen nebiju dzirdējusi.
Varētu jau iebilst: kāda gan Tiņģeres muižā meža tēma? Bet kas gan ir mežs bez kokiem un kas gan būtu Tiņģeres muiža bez sava skaistā parka, kas pamazām ietērpjas rudens zelta rotā? Viesiem Tiņģeres muižas vadītāja Baiba Kalna vadīja pastaigu pa muižas pils parku, aicināja vērot kokus, atpazīt tos. Daudzu kabatās iebira skaistie kastaņi, kas paukšķēdami krita no kokiem.
Tiņģeres muižas pils šarms piesaista ikvienu, kas te ierodas, tā arī šajā reizē pēc pils apskates un kārtīgas iepazīšanas izskanēja doma, ka noteikti jāatgriežas kādā citā pasākumā vai ekskursijā. Baiba nebeidza mūs pārsteigt, parādot arī savu lielisko ēdienu gatavošanas prasmi. Pusdienās mūs cienāja ar ēdieniem no muižas kulinārā mantojuma, servējot «Gemīzes kulije» ar «falšo fazānu». Neizpalika deserts, šajā reizē tā bija «Saldā zemeņu zupa». Kafijas pauzē mūs lutināja ar gardiem pīrādziņiem un plātsmaizi.
Radošajā nodarbībā uz mirkli pārvērtāmies par grafiķiem. Lai arī pirmoreiz mūžā turēju rokā aso nazīti un linolejā izgriezu skici ar ozolu lapiņām, ar savu mākslas darbu esmu ļoti apmierināta. Līdzīgi jutās arī pārējās mazpulku vadītājas, katrā ziņā interese nu bija modināta, jo netrūka jautājumu par materiāla izvēli, krāsām un nepieciešamajiem instrumentiem, lai kaut ko paveiktu arī savā mazpulkā.
Tiņģeres muižā Baiba piedāvāja iepazīt muižas laika kavēkļus. Pupiņu spēle visiem likās ļoti interesanta, tā taču tematiski sakrīt ar mazpulkos realizētiem pupu projektiem. Mēģinājām apgūt spēles «Deviņi Morica vīri» un «Lapsa un zosis», bet tās nāksies atkārtot, diezin vai ar vienu reizi spēles māka būs rokā.
Seminārā piedalījās Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Gundega Jēkabsone un atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča. Ir aizritējuši 30 gadi, kopš atjaunoti Latvijas Mazpulki. Par ilggadīgu darbību vairāki Kurzemes mazpulki saņēma Latvijas Mazpulku Tencinājumu un dāvanu, pulksteni mazpulku simbola, četrlapu āboliņa formā. Šo atzinību saņēma arī Valdemārpils mazpulks.
Nemanot aizritēja interesantās stundas Tiņģeres muižā, tās mums nodrošināja semināra organizētājas Anda un Baiba, tikai žēl, ka daudzu Kurzemes mazpulku vadītāji uz semināru nevarēja ierasties.
Māra Kraule,
808. Puzes mazpulka vadītāja