Izcilākie Talsu novada pedagogi saņem pateicību par mīlestības darbu

Izglītība

Tuvojoties Skolotāju dienai, Rojas brīvdabas estrādē šogad sumināti labākie un izcilākie Talsu novada pedagogi. Viņi atzīst, ka saņemtais paldies ir kā uzlādētas baterijas ne tikai visam mācību gadam, bet nākamajai piecgadei. Jo īpaši svarīgs šis novērtējums pedagogiem bijis pēc aizvadītā attālinātā mācību gada, cīnoties ar pandēmijas izaicinājumiem.
Līdz šim skolēni un pedagogi tika godināti, mācību gadam noslēdzoties, bet pērn radās ideja veidot divus pasākumus un labākos skolēnus sumināt vasaras sākumā, bet pedagogus — rudenī. Tāpēc pagājušajā nedēļas nogalē Rojas brīvdabas estrādē notika Talsu novada pašvaldības konkursa «Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā» apbalvošanas ceremonija. Konkursa mērķis ir veicināt Talsu novada izglītojamo kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi, novērtējot izcilos sasniegumus vispārējā, profesionālā un interešu izglītībā, akcentējot pedagogu profesionālo meistarību, kompetenci, veicinot radošu un inovatīvu darbību pedagoģiskajā procesā. Tajā tiek novērtēti gan skolēni, kuri ieguvuši augstus rezultātus un viņu pedagogi, gan arī skolotāji, kuri attiecīgajā mācību gadā apliecinājuši izcilu pedagoģisko darbu. Šogad, lai īpaši godinātu pedagogus, izglītības iestādēm bija iespēja izvirzīt pretendentus četrās nominācijās: «Par izcilu pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītībā», «Par izcilu pedagoģisko darbu vispārizglītojošajā skolā», «Par izcilu pedagoģiskā darba debiju», «Par izcilu klases audzinātāja darbu». «Un pirmo gadu arī atzinība par augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos. Sveicām tos pedagogus, kuru skolēni ir labāko 15% skaitā valstī. Tas ir pietiekami augsts sasniegums,» atzina Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.
Četrās nominācijās tika izvirzīti 13 pretendenti
Sīvākā konkurence bija nominācijā «Par izcilu pedagoģisko darbu vispārizglītojošajā skolā». Balvas saņēma Talsu pamatskolas skolotāja Sanita Leja, Talsu Valsts ģimnāzijas skolotājas Sandra Zvirgzdiņa un Zane Zaļkalne, Talsu 2. vidusskolas skolotājas Liene Lāce un Indra Pauliņa, kā arī Valdemārpils vidusskolas skolotāja Dace Maķevica.
Par izcilu pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītībā tika sumināta Talsu PII «Zvaniņš» skolotāja Diāna Medne, Lībagu sākumskolas skolotāja Ilze Krūmiņa un Talsu PII «Sprīdītis» mūzikas skolotāja Aiga Ignāte.
Par izcilu klases audzinātāja darbu balvas saņēma divas Talsu 2. vidusskolas pedagoģes — Sanita Zvejniece un Zane Ziemele. Bet par izcilu pedagoģiskā darba debiju balvas saņēma Valdemārpils vidusskolas skolotājs Jānis Kairišs un Talsu 2. vidusskolas pedagogs Matīss Jorens Švedenbergs.
«Komisijai darbs nebija vienkāršs,» atzīst Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Inese Caune. «Jo bija nominācijas, kur pretendentu bija vairāk nekā iespēju piešķirt balvas. Skatījāmies, lai pedagogs ir daudzveidīgs, lai viņš ne tikai strādā metodiski, bet darbojas arī ar bērniem, ar vecākiem, un lai ir arī sniegums novadam no šī pedagoga darba. Tāpēc nebija viegli. Es ļoti ceru, ka šī pateicība ļaus pedagogiem apzināties savu nozīmīgumu, ja viņi vēl nav to apzinājušies, un turpināt izcili strādāt savā profesijā.»
Balva — bērnu prieks acīs
Jānis Kairišs, kurš saņēma debijas balvu pedagoģijā, Valdemārpils vidusskolā strādā trešo gadu. Pēc ceremonijas viņš atzina, ka tas ir pagodinājums par padarīto darbu un apliecinājums, ka padarītais bijis kvalitatīvs. «Iesākums jau nevienam nav viegls, man ir lieli atbalstītāji — skolā vadība, liels palīgs ir mana mamma, kas arī ir skolotāja, ļoti daudz palīdzējusi arī sieva. Attālinātās mācīšanās laiks bija grūts, es centos radīt iespēju mācīties pietiekami kvalitatīvi. Varbūt skola redzēja, ka tas palīdzēja skolēniem, un gribēja mani papildus uzslavēt. Jā, taisnība — eksaktie priekšmeti nekāda vieglā pastaiga nav. Es mēģinu bērniem tos mācīt, cik viegli un saprotami var. Visi jau nebūsim eksaktajos priekšmetos teicamnieki, bet galvenais, lai lielākajam vairumam ir kaut kāda izpratne un tālāk dzīvē katrs darīs savas lietas.
Nu jau bijusī Talsu PII «Sprīdītis» mūzikas skolotāja Aiga Ignāte atzina, ka ir ļoti gandarīta par saņemto balvu. «Esmu pateicīga par «Sprīdītī» pavadīto laiku, un šī laikam ir bērnu mīlestība,» teic A. Ignāte. Šobrīd saņemto balvu var rokām aptaustīt, bet kas ikdienā ir pedagoga balva? «Manuprāt, bērnu prieks acīs, kad viņi iet no nodarbības ārā palēkdamies. Tā ir lielākā balva, ko vispār cilvēks dzīvē var vēlēties!»
Skolotāja darbs ir sapņa piepildījums
Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Zane Zaļkalne atzina, ka darbs, ko pedagogi ikdienā dara, nav viegls, tāpēc ir priecīga, ka līdzšinējais darbs ticis novērtēts. Jo īpaši pēc attālinātā mācību gada labos vārdus ikvienam vajagot vairāk. «Tāpēc es domāju, ka tas ir tāds jauns pacēlums turpmākajiem darbiem un jaunām virsotnēm,» teic Z. Zaļkalne. «Es mīlu to, ko daru. Tas ir bijis mans sapnis, un es to esmu piepildījusi. Satiekot bērnus klātienē, atkal ir tā patīkamā sajūta un enerģijas lādiņš. Kāpēc mans sapnis bija kļūt par skolotāju? Mani audzinātāji un skolotāji mani iedvesmoja un bija kā paraugs, līdz ar to es pat nezināju, kas cits varētu dzīvē būt. Es noteikti varu teikt, ka esmu īstajā vietā.»
No abām Talsu novada labākajām klašu audzinātājām Zanes Ziemeles un Sanitas Zvejnieces prieks burtiski dzirkstī, un viņa viena otru papildina, sakot, ka balva būs baterija nākamajai piecgadei. Sanita gan piebilda, ka nu šī balva būs jāatstrādā. «Man vienmēr ir tā — ja tevi slavē, tad ir skaidrs, ka tagad tas ir jāturpina. Tagad nevarēs staigāt starpbrīdī un neko nedarīt, būs jāstrādā,» smejas Sanita, bet Zane piebilda, ka abas jau to arī dara. «Mēs visu laiku strādājam. No rīta līdz vakaram. Klases audzinātājs — tas ir darbs 24/7 — gan ar vecākiem, gan ar bērniem, gan ar kolēģiem. Mēs esam viss — ģērbējas, pucētājas, kurpju šņoru sējējas, draudzenes, mammas, psihologi… viss vienā.» Uz jautājumu, kāpēc ir vērts būt skolotājam, Sanitai Zvejniecei ir perfekta atbilde: «Ja dara šo darbu, tad cilvēks ir mūžam jauns. Tu esi ar dzirksti! Ar visu to, ka vakaros esi piekusis, arī šādu kolēģu dēļ gribas šo darbu turpināt.»