Vai Talsu novadam būs jāglābj Mērsrags?

Mērsraga novads

13. septembrī Talsu novada domes ārkārtas sēdē izskanēja informācija par iespējamajiem sarežģījumiem finansiālajā situācijā Mērsraga pagastā (iepriekš novadā).
Kā sēdē izteicās Talsu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Aija Tihovska, šajā mēnesī pietrūkuši līdzekļi naudas izmaksai, vēl ir nepieciešama milzīga summa nodokļu nomaksai, jāmaksā arī kredīti. «Ja summas saskaita kopā, tad Mērsragam ne tuvu nav tik daudz līdzekļu, lai viņi varētu to izdarīt! Tāpēc pārceļam pie sevis un mēģināsim optimizēt, cik nu ir iespējams… Gala rezultātā — nav ko sevi mānīt, mēs dabūsim Mērsraga vietā daudz ko nomaksāt un meklēt līdzekļus Talsu novada budžetā vai proporcionāli dalīt uz visiem kaut kādā veidā līdzekļus, lai varētu nobeigt gadu,» sacīja A. Tihovska. Viņasprāt, iemesli šādai situācijai varot būt divi — nav pareizi plānots budžets vai pārskaitīta kāda iepriekš neplānota summa. Arī ieņēmumu plāns nepildās, kā plānots, izskan informācija. Kāpēc šāda situācija izveidojusies, viņa konkrētus iemeslus deputātiem nenosauca.
Ņem kredītu pašvaldības uzturēšanas izdevumiem
Līdz ar diskusijām par šo jautājumu, tika minēts, ka šā gada sākumā Mērsraga novada pašvaldība ņēmusi arī kredītu no Valsts kases ikdienas dzīvošanai jeb pašvaldības uzturēšanas izdevumu segšanai. Kā redzams 26. februāra Dundagas novada, Mērsraga novada, Rojas novada un Talsu novada pašvaldības finanšu komisijas protokolā, izskatīšanai bija virzīts jautājums par Mērsraga novada pašvaldības budžeta un finanšu vadības aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 53 372 eiro apmērā ar atmaksas termiņu trīs gadi. Toreizējā Mērsraga novada domes priekšsēdētāja Roberta Šiliņa pamatojums — ņemot vērā, ka 2021. gadā valsts garantētie, plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadales un Pašvaldību izlīdzināšanas fonda, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājušies par 7,6 procentiem, bet visā valstī ir palielināti sociālo pabalstu izmaksu apmēri, kā arī minimālā darba alga, nepieciešams Valsts kasē lūgt piešķirt aizņēmumu pašvaldības uzturēšanas izdevumu segšanai. Minētā aizņēmuma summa nosegšot visu gadu. Toreizējā Talsu novada domes vadītāja Sandra Pētersone (vada arī šobrīd Talsu novada domi) aicināja saskaņot Mērsraga novada pašvaldības lūgumu, kas no visām iesaistītajām pusēm tika izdarīts.
Būs audits
Interesējoties, kāda ir situācija Mērsraga novadā pēc domes ārkārtas sēdē izskanējušās informācijas, pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko teic, lai gūtu detalizētu informāciju par finansiālo situāciju Mērsraga pagasta pārvaldē, līdz 31. oktobrim kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa veiks auditu.
«Šobrīd ir izdots rīkojums visiem Mērsraga pagasta pārvaldes, tās iestāžu un struktūrvienību atbildīgajiem darbiniekiem 2021. gada budžetā paredzēto pamatlīdzekļu, saimniecisko preču un materiālu, reprezentatīvo materiālu, kancelejas, periodikas, degvielas, komandējumu un remonta izdevumu un citu saimniecisko pakalpojumu iegādi veikt tikai budžetā paredzēto līdzekļu apjomā, iepriekš saskaņojot ar pārvaldes vadītāju, un neveikt jaunu saimniecisko un pakalpojumu līgumu noslēgšanu. Lai nodrošinātu finanšu disciplīnu un uzraudzību, ir pieņemts lēmums līdz 1. oktobrim Mērsraga pagasta pārvaldes budžetu iekļaut kopējā budžeta pārraudzības sistēmā.
Šobrīd nav zināmas visas iespējamās Mērsraga pagasta pārvaldes vajadzības, kam būs nepieciešams budžeta finansējums. Tiek nodrošinātas pamata vajadzības, lai tiktu pildītas pašvaldības funkcijas un uzdevumi, tiek segti nodokļi, kredītmaksājumi.
Tāpat jūlijā no Talsu novadam pienākošās valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem ieturēti nepamatoti iztērētie šā finansējuma līdzekļi Mērsraga novadā vairāk nekā 40 000 eiro apmērā. Līdz ar to mazāk līdzekļu saņēma Talsu, Rojas un Dundagas ceļu fonda budžeti. Šobrīd Mērsraga pagasta pārvalde, lai atgūtu daļu no līdzekļiem, gatavo pamatojumu izlietotajam finansējumam, lai apliecinātu tā atbilstību ceļu fonda izlietojuma mērķiem,» skaidro I. Fedko, «Marta beigās Mērsraga novadam tika piešķirts aizņēmums no Valsts kases budžeta un finanšu vadībai, lai nodrošinātu 2021. gada uzturēšanas izdevumu finansēšanu. Kredīta atmaksas termiņš ir trīs gadi. Toreizējais Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš apliecināja, ka šis finansējuma apmērs segs attiecīgos izdevumus visa gada periodā.»
Pēc pašvaldībā sniegtās informācijas, Talsu novads no sava maka jau sedzis Mērsraga pagasta kredītu maksājumus 45 066,35 eiro apmērā. Cik lieli līdzekļi vēl būs nepieciešami pašlaik pateikt nevarot. Arī informāciju par šogad ņemtā aizņēmuma Valsts kasē izlietojumu un atlikumu pašlaik nav iespējams pateikt. Situācija skaidrāka būšot pēc veiktā audita, saka A. Tihovska.
Viedokli «Talsu Vēstīm» pauž arī bijušais Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš, kurš teic — brīdī, kad amatu atstājis, naudas esot pieticis. «Man tagad ir grūti komentēt, kāpēc situācija ir tāda, jo, kad gāju projām, nauda bija. Pieņemu, ka struktūrvienības patērējās vairāk un neievēroja budžeta disciplīnu. Uz jūniju nevienam nebija vairāk par 50 procentiem no budžetiem iztērēti, tā kā naudai vajadzēja sanākt. Ja prātīgi saimnieko, līdz gada beigām finanšu līdzekļiem vajadzēja pietikt. Tagad vienkārši lielais novads dabūs samaksāt,» saka R. Šiliņš.
Interesējoties, kāds bija šogad Valsts kasē ņemtā kredīta izlietojums, R. Šiliņš teic, ka kaut kas bija patērēts, jo šis kredīts ņemts darbinieku algām līdz gada beigām. Šiem līdzekļiem arī vajadzēja pietikt.