Pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju

Raksta lasītājs

Šogad Somija neuzņem tūristus no citām valstīm, bet mazpulku vadītājiem bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā «Dabiskā vide un iekļaušana jaunatnes darbā». Šajā braucienā uz Somiju no Ziemeļkurzemes mazpulkiem šoreiz piedalījāmies mēs divatā ar Valdemārpils mazpulka vadītāju Andu Dzeni. Somijā par mums ļoti rūpējās, un visu pieredzes brauciena programmu sagatavoja tur dzīvojošā latviete Ilze Liepiņa-Naula sadarbībā ar Latvijas Mazpulku administrāciju.
Katru dienu saņēmām ļoti plašu informāciju par «4H» klubu darbību Somijā ne tikai galvaspilsētā Helsinkos, bet arī Loimaa un Turku reģionā. Uzzinājām daudz ko jaunu par jauniešu iesaistīšanu uzņēmējdarbībā, par dzīvnieku mīļošanas fermām, kur vasarā dzīvo dzīvnieki un jauniešiem ir iespēja dzīvniekus aprūpēt, pabijām jauniešu centros. Apmeklējām Keskuskoulu, kas ir pamatskola Loimaa. Skolā ir izveidota klase ar īpašu skaņu izolējošu sistēmu, kas ļauj skolēniem vienā telpā strādāt grupās tā, ka viņus netraucē blakus esošā grupa.
Jaunas darba metodes apguvām Loimaas jauniešu teātrī. Iepazinām Loimas Evanģēlisko Tautas augstskolu, kur strādā Ilze, un skolas direktors viņas darbu ļoti augstu novērtēja. Ilze Liepiņa-Naula īsteno daudzus sadarbības projektus šajā skolā un cenšas somiem sniegt iespēju iepazīt arī Latviju. Vēl šoruden viņa plāno somu delegāciju atvest uz Latviju. Loimas Evanģēliskajā augstskolā palīdz iebraucējiem Somijā apgūt somu valodu, Somijas tradīcijas, visu nepieciešamo, lai viņi varētu kvalitatīvi uzsākt dzīvi Somijā. Apmeklējām arī šīs skolas bērnu pieskatīšanas centru, kas radīts, lai vecāki bez rūpēm varētu mācīties. Bijām Loimas bērnunamā, kas, pateicoties labestīgiem darbiniekiem, ir kā ģimene bērniem un jauniešiem, kuriem nav iespējas dzīvot kopā ar viņu vecākiem. Mums bija iespēja redzēt siltumnīcu, kur audzē tomātus un papriku, bet papildus piedāvā šīs telpas svinībām.
Ilze Liepiņa-Naula mums veltīja ļoti daudz laika, neskopojās ar savu labestību un viesmīlību, uzņēma mūs savās mājās un kopā ar dzīvesbiedru vakariņās cienāja mūs ar tradicionāliem somu ēdieniem.
Visas dienas bija ļoti piesātinātas, bagātas ar lieliskiem iespaidiem un daudzām jaunām atziņām. Katrs centāmies ieraudzīt kaut ko sev tīkamu, lai to izmantotu turpmākajā darbā ar mazpulcēniem savos mazpulkos. Redzējām daudz atšķirīgu lietu, kas dziļi iesakņojušās somu ikdienā un pie mums droši vien nekad arī neienāks, bet viens ir skaidrs, Somijā visas izglītības pamatā ir moto — mācīties darot! Līdz ar to jauniešiem ir daudz vieglāk iekļauties darba dzīvē un kļūt patstāvīgiem.
Esam patiesi priecīgas par doto iespēju piedalīties projektā, kuru Latvijas Mazpulki īstenoja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.—2023. gadam finansējuma ietvaros.
Tās tiešām bija skaistiem un vērtīgiem iespaidiem pildītas dienas, kad ne tikai daudz redzējām, bet arī uzzinājām, jo līdzās nodarbībām Ilze mums stāstīja par dzīvi Somijā, atbildēja uz mūsu neskaitāmajiem jautājumiem.
Māra Kraule,
808. Puzes mazpulka konsultante