Bērnu rotaļu laukumā Talsos demontē iekārtas. Joprojām domā arī par «klasiska» bērnu laukuma izveidi

Talsu novads

Šīs nedēļas sākumā Talsu novada pašvaldība izplatīja informāciju, ka Talsos esošajā publiskajā bērnu laukumā demontētas tās iekārtas, kur plānota laukuma pārbūve pirmajā kārtā. Tāpat plānots novākt arī tos rotaļelementus, kas ir neapmierinošā un neatbilstošā tehniskā stāvoklī.
Šādi plānots rīkoties, jo pilsētas bērnu rotaļu laukums Kareivju ielā pieejams jau daudzus gadus, bet būtiski ieguldījumi tā atjaunošanā nav veikti. Rotaļu elementu konstrukcijas ir ne tikai tehniski novecojušas, bet arī neatbilst Ministru kabineta Nr. 18 noteikumos «Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi» iekļautajām prasībām.
Augustā rakstījām, ka pašvaldība noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA «AB Būvniecība» par 272 782,87 eiro (bez PVN) par bērnu laukuma pirmās kārtas atjaunošanas darbiem. Iepirkuma nolikumā minēts, ka plānotais jāpabeidz sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Tā kā kavēšanās notikusi ar līguma slēgšanu, pašvaldībā teic, ka, visticamāk, ziemā darbos būšot tehnoloģiskais pārtraukums, lai pavasarī, kad laikapstākļi ļaus, tos varētu atsākt. Pirmajā atjaunošanas kārtā paredzēts, ka esošajā bērnu rotaļu laukumā uzstādīs vairākus rotaļu elementus (batutus, karuseli, smilšu kasti, virvju elementus, šūpoles, skulptūras, ko izmantot, lai attīstītu bērnu kāpšanas prasmes un tausti). Tāpat būs gumijas segums un uzstādīti labiekārtojuma elementi (atkritumu urnas, soliņi, apgaismes stabi, velo novietnes) un ierīkoti apstādījumi.
Gada pirmajā pusē publiskajā vidē raisījās dažādas diskusijas par esošā bērnu laukuma atjaunošanu un tā plānoto vizuālo skatu, izskanot aicinājumam no vairāku vecāku puses vietvarai domāt par iespēju pilsētā izveidot arī «klasiska» veida rotaļlaukumu. Pašvaldība rīkoja aptauju par piemērotāko tā atrašanās vietu, piedāvājot trīs variantus — Avotu ielas zaļo zonu, 1. maija ielu 15 (Pionieru parks) un Brīvības ielu 24. Interesējoties, kāda ir šī jautājuma pašreizējā virzība, pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece teic, ka ir izveidota darba grupa, kurā pārstāvēti arī vairāki vecāki un sabiedrības pārstāvji. Līdz šim apskatītas un izvērtētas divas vietas — jau minētais Pionieru parks jeb 1. maija iela 15, kas pašvaldības rīkotajā aptaujā saņēma visvairāk balsu, un Brīvības iela 24. Darba grupas pārstāvjiem bija lūgums izteikt viedokļus par abām šīm vietām. «Mūsu uzdevums būs šos viedokļus apkopot un prezentēt deputātiem. Iespējams, šo jautājumu varētu skatīt arī oktobra komitejās, jo būs nepieciešams domes lēmums, kuru vietu tad tālāk attīstām,» saka J. Skujeniece.