Atjauno Dzelzupes posmu

Talsu novads

Aktīva rosība pēdējo nedēļu laikā bija vērojama Vilkmuiža ezera apkārtnē Talsos, kur notika valsts nozīmes ūdensnotekas «Dzelzupe» atjaunošanas darbi.
Kā «Talsu Vēstīm» teic «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Uldis Mednis, šos darbus bija iespējams veikt, piesaistot valsts budžeta finansējumu. «Parasti valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas darbi notiek par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Tie paredzēti objektu atjaunošanai, kas atrodas lauku un mežu zemēs. Tā kā Dzelzupes posms atrodas pilsētas teritorijā, šādiem darbiem finansējums nebija iezīmēts. Prieks, ka valsts budžetā tomēr atradās finansējums, jo vajadzību šādu objektu sakārtošanā valstī ir daudz. Ap pārtīrāmo upes posmu 1300 metru garumā bija 21 īpašums, gan privātajām, gan juridiskajām personām, gan pašvaldībai piederošs. Situācija šajā upes posmā bija diezgan kritiska, jo pastāvēja gan pielūžņojums, gan caurteku piesērējums, bebru aizsprosti — visas iespējamās «nelaimes». Caurtekas piesērējuma rezultātā problēmas radās arī ar ūdens līmeni gan pašā ezerā, gan apkārtējā vidē,» saka U. Mednis, piebilstot, ka, ņemot vērā pārtīrītajā posmā esošos ūdens kritumus, iespējams, posmu pēc četriem, pieciem gadiem vajadzēs tīrīt atkal. Šos darbus veica uzņēmums SIA «OM Ceders», un tie izmaksāja ap 14 tūktošiem eiro.