Lībiešu saieta namā jauna pastāvīgā izstāde

Kultūra

No šīs nedēļas Lībiešu saieta namā Kolkā apskatāma jauna pastāvīga izstāde «Kolka — viena sala, divas jūras, trīs valodas», kurā, apmeklētājiem līdzdarbojoties, iespējams uzzināt daudz interesanta par kultūru, sadzīvi un tradīcijām Lībiešu krastā esošajā piejūras ciemā.
Kā «Talsu Vēstīm» teic Lībiešu saieta nama vadītāja Ilze Iesalniece-Brukinga šī ekspozīcija tapusi, piesaistot Eiropas Savienības atbalstu. Tā veidota citādāk, nekā citas ekspozīcijas. «Viss ir paslēpts aiz durtiņām, jo arī cilvēki šajā pusē ir tādi, kuri uzreiz neatvērsies jebkuram pretimnācējam! Lai uzzinātu mazliet vairāk, ir jāatver durtiņas un jāielūkojas, kas Kolka īsti ir. Caur Kolkas stāstu, cilvēkiem būs iespēja iepazīt arī lībiešu dzīvesveidu Ziemeļkurzemes piekrastē,» saka saieta nama vadītāja, aicinot visus apmeklēt un apskatīt jauno ekspozīciju.
Ideja par šādas ekspozīcijas izveidi jau bijusi pašā sākumā, kad apmeklētājiem durvis vēra Lībiešu saieta nams 2019. gada marta sākumā. «Īstenotais Eiropas Savienības projekts bija trešais piegājiens, kad centāmies šai idejai piesaistīt atbalstu. Arī satura izveidē bijuši vairāki piegājieni un diskusijas, uz ko likt galveno fokusu. Satura veidošanā un idejās mums palīdzēja Valts Ernštreits, Ieva Vītola, Baiba Šuvcāne, Baiba Damberga. Aprakstu veidošanā izmantota kolcenieces B. Šuvcānes sarakstītā un 2010. gadā izdotā grāmata «Senais lībiešu ciems Kolka»,» teic I. Iesalniece-Brukinga.
Jaunizveidoto ekspozīciju iespējams apskatīt ne tikai darba dienās, bet šomēnes arī brīvdienās. Tā ir latviešu un angļu valodā, izdales materiāli arī krieviski un vāciski. Tāpat lasāmas ievadfrāzes kolčiņu un lībiešu valodā.