«Pilsētas eņģeļi» Talsu kinoteātrī

Kultūra

2. septembrī Talsos, kinoteātrī «Auseklis», tika atklāta Inetas Freidenfeldes izstāde «Pilsētas eņģeļi vol. x». Tā būs skatāma līdz 15. novembrim.
Ineta Freidenfelde savā radošajā darbā vērš uzmanību uz mazā un neievērotā lielumu, nozīmību, vēlas padarīt redzamu «mazo radību», kas mīt mums līdzās un bez kurām pasaule nebūtu pilnīga. Putni, augi… Ikvienas dzīvās būtnes klātbūtne ir trausluma apdvesta. Tā vietā, lai cildinātu cilvēka unikalitāti, māksliniece piedāvā izjust cieņā balstītu skatījumu uz dzīvo pasauli mums apkārt.
«Pilsētas eņģeļi» — tās primāri ir viena pagalma, vienas noslēgtas vides kaislības, kuras tiek fiksētas dienu no dienas, lai pamazām iemiesotos mākslas darbos. Šā gada vārnu perējums, kurš izaug acu priekšā no sīka spalvu kamola līdz patstāvīgam un pašapzinīgam putnam. Rīta saules apmirdzēta jumta kore ar baložu saimi… Vērtīgie acumirkļi, patiesā dzīve bez uzslāņojumiem un manipulācijām. Sīkas pērles ikdienas skrējienā.
Zeltam šajā kontekstā ir duāla nozīme, no vienas puses, tas ir kā fons, kas neļauj aizmaldīties sadrumstalotās krāsu detaļās. Un reizē tas ir pārpasaulīgais elements, kas palīdz ar mākslinieka vizuāli plastiskajiem līdzekļiem atklāt mākslas darba vēstījumu, citādību, garīgumu, palīdz koncentrēties būtiskajā. Zelta fons ir kā gaismas vide, kurā iegrimusī pasaule darbojas tīrā enerģijā un mīlestībā, starptelpa starp sakrālo un profāno.
Runājot par Inetas Freidenfeldes mākslu — antropoloģe, mākslas zinātniece Ieva Melgalve, atsaucoties uz teorētiķi Īenu Bogostu, to definē kā mazās ontogrāfijas. Tā ir «vispārīga pierakstīšanas stratēģija, kas atklāj dažādus objektus un to savstarpējās attiecības. Bez ironijas reģistrē pasauli, vienlaikus atbrīvojot iztēli.»
Ineta Freidenfelde 2001. gadā ir beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju Kaspara Zariņa glezniecības meistarklasi. Šobrīd studē restaurāciju. Papildus stažējusies Nīderlandē, Lielbritānijā. Māksliniece interesējas par sakrālo mākslā un ikdienišķajā, interpretējot to savā glezniecībā. Izstādēs piedalās no 1997. gada un viņas darbi atrodami kolekcijās — Latvijā, Krievijā, ASV, Nīderlandē, Vācijā, Zviedrijā, Baltkrievijā un citviet.
Māra Cēbere,
kinoteātra «Auseklis» vadītāja