Aktīvie dundadznieki

Dundagas novads

Šogad Talsu novada pašvaldības rīkotā konkursa «Radi Talsu novadam!» komisija radošos cilvēkus un sakoptākās vietas vērtēja arī agrākajos mazajos novados — Dundagā, Rojā un Mērsragā. Tagadējais Dundagas pagasts pretendentus bija izvirzījis divās nominācijās — «Čaklākais mājražotājs» un «Aktīvākā organizācija». Lai gan aicinājums to bija darīt arī Kolkas pagastam, uz turieni šogad brauciens izpalika.
Pirmā tikšanās Dundagā vērtētājiem bija ar zemnieku saimniecības «Kļavnieki» saimniekiem, mājražotājiem Māru un Ivaru Šleineriem, kuri izvirzīti nominācijai «Čaklākais mājražotājs». Viņu saimniecībā ir ap 60 kazu, apsaimnieko ap 30 hektāriem zemes. Iegūto pienu saimnieki pārstrādā sieros. Tas ir gan bez piedevām, ar sāli, ar ķiplokiem, ar ķimenēm un kūpināts. Pērn izslaukts ap astoņām tonnām piena un saražots vairāk nekā tonna siera.
Brīdī, kad piena uz laiku nebūs, iecerēts pievērsties jauna produkta izveidei no kazas piena biezpiena. Kas tas būs, Māra neatklāj. «Skatīsimies internetā, pāvārgrāmatās un kaut ko cepsim, jo izejvielas ir,» teic saimniece.
«Kļavniekos» līdz šim saimniekots dažādi. Agrāk turēti liellopi, audzēti kartupeļi. Tā kā spēka ir tik, cik ir, bet zālāju platības jākopj, iegādājušies 20 kazas. Tā vienā dienā pēc sarunas ar veterinārārstu atskārsts, ka lauksaimniecības dzīvnieki nav jātur kā mājdzīvnieki, bet no tiem arī kaut kas jāiegūst. Uzklausot dažādu pieredzi un padomus, mēģināts, kamēr tagad pārdotais produkts sācis līdzināties sieram un bijis griežams ar nazi. Lai siers nebūtu jāgatavo mājās esošajā virtuvē, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, izveidotas telpas un iegādāts nepieciešamais aprīkojums. Ceļu uz «Kļavniekiem» zinot daudzi. Tāpat produkciju iespējams iegādāties tirgos Dundagā, Talsos, Kolkā un Rojā. Tas pieejams arī piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Dundaga» veikaliņos, gadatirdziņos, uz kuriem saimnieki šad un tad dodas.
Neviens cits to nedarīs
Godā šogad Dundagas pagastā celts arī biedrības «Visvīdāle» vairāku gadu veikums, kas izvirzīts nominācijai «Aktīvākā organizācija». Tās biedri ar savu darbu parāda, ka aktīvi darbojoties, negaida, ko citi viņu vietā paveiks. Reiz, klausoties Dundagas novada izpilddirektora Visvalža Radeļa teiktajā, sapratuši, ka, lai kaut ko panāktu, pašiem aktīvi jāsāk rosīties. Tā 2015. gadā dibinājuši biedrību un tagad tajā ir 18 biedru. Šo gadu laikā realizēti vairāki projekti. Ar to finansiālo atbalstu vietējie ļaudis ieguvuši papildu zināšanas stādījumu ierīkošanā, apmeklējuši dažādus pasākumus, sakopuši ciema teritoriju ap agrākās Vīdāles skolas ēku un ciema centrā. Pie agrākās skolas sakopts laukums, ierīkoti apstādījumi un neliela skatuves vieta, ciemā — lepni mastā plīvo Latvijas karogs un izlikta informatīva norāde par ciemu. Visam, ko biedrība dara, ir mērķis — iesaistīt aktivitātēs ciema iedzīvotājus, uzturēt radošo un aktīvo dzīvi ciemā, jo neviens cits to no malas nedarīšot.
Darbojoties Vīdāles skolas ēkā, ko mazā bērnu skaita dēļ slēdza 2000. gadā, no biedrības pārstāves sarunā izskan, ka ēkā ir arī bibliotēka, kas ir sava veida uzraugs ikdienā, lai saglabātu to, kas šeit vēl palicis. Daļa no ēkas aizved arī pāris desmit gadu pagātnē, kas liecina par agrāk notikušo skolas sadzīvi. Viss esot iekonservēts un stāv. Jautājums tikai — cik ilgi? Tāpēc biedrības pārstāves sarunā ik pa laikam min, ka nevēlas laist zudībā šo skaisto ēku, bet gan iedvest tajā otru dzīvību. Konkrēti plāni šajos gados no pašvaldības puses, kas ir šīs ēkas saimnieks, nav bijuši. Iespējams, priekšā vēl brīdis, kad iesaistītajām pusēm ir jānāk kopā un jādomā, ko darīt tālāk! Biedrība tam ir gatava!