Uzdrīkstēties

Žurnālista viedoklis

Straujiem soļiem paskrējis augusts. Lai gan laiks tajā bija ne visai vasarīgs, kādu varbūt bijām cerējuši, bet dažādiem notikumiem bagāts gan. Aizvadītais pēdējais vasaras mēnesis pagāja arī Talsu novada pašvaldības rīkotā konkursa «Radi Talsu novadam!» zīmē. Ik nedēļu divas dienas pēc kārtas bija iespējams iepazīt mūsu puses ļaudis un sakoptākās vietas, kas šogad īpaši celtas saulītē. Par redzēto un no jauna uzzināto, ikvienam iespējams lasīt arī mūsu laikraksta lappusēs. Lai gan neformālās sarunās ne viens vien pārvaldnieks pauda, ka uzrunāt pretendentus ir un kļūst arvien sarežģītāk, tomēr rādītais un pašu pretendentu stāstītais vēlreiz apliecina, ka mūsu novadā, kurā tagad kopā draudzīgi jāsadzīvo agrākajam Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadam, ir vērtības, par kurām ir vērts runāt un rādīt. Vietējie «dārgakmeņi», kas atrodas tepat mums līdzās. Iespējams, ja nebūtu šāda konkursa, dažs no tiem tā arī paliktu neieraudzīts!
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šoreiz konkurss kārtējo reizi parādīja, ka konkrētas vietas attīstība ir pašu cilvēku rokās. Var, rokas klēpī sēdēdams, sūdzēties, ka šis un tas nav labi, un gaidīt: kāds uz paplātes kāroto pienesīs vai sakārtos, bet pašu darbošanās ir stingrais pamats, uz kā augt, attīstīt sevi un apkārtni. Tas, protams, nes līdzi arī zināmas grūtības, tāpēc apsveicama cilvēku spēja riskēt un uzdrīkstēties.
Šogad mani konkursā uzrunāja stāsti, kur cilvēki paši, vai nu ejot cauri dzīves grūtībām, vai vienkārši vēloties darīt labu, savas prasmes, līdzekļus un laiku ziedo citu atbalstam. Viņi nesūdzas, ka pašiem ikdienā darba pilnas rokas, bet atrod laiku un ap sevi pulcē arī citus, lai palīdzētu. Un, kas svarīgi — ar savu darbu priecē ne tikai citus, bet pozitīvā gaismā ceļ arī mūsu novada vārdu. Tik ļoti nepieciešamo mantu saņēmēji jau saprot, ka vestais dāvinājums nāk no Talsu puses. Cik vēl nav tādu cilvēku, kuri nesavtīgi un klusi palīdz!
Interesanti un drosmīgi arī tie stāsti, kuros atklājas jaunu cilvēku vēlme uzdrīkstēties, nenobīties no grūtībām un radīt kaut ko jaunu mūsu novadā. Šeit vairāk runas par mazajiem uzņēmējiem, kuri «kovid» laikā iegulda un ļaujas izaicinājumiem, veidojot piedāvājumu, lai tas saistošs arī citiem. Visi kā viens atzīst, ka viegli nav nevienam, bet neziņā un grūtībās iegūtais rūdījums apliecina pašu spēju un varēšanu. Katrs ieguldītais eiro cents rūpīgi pārdomāts, bieži vien stundas pašu darbā pat neskaitot. Un atkal — viņu darbošanās veicina novada vārda atpazīstamību atbraucēju vidū!
Izbraukumi pie pretendentiem ir noslēgušies, un komisijas uzdevums tagad ir apkopot un izvēlēties labākos no labākajiem. Taču redzētais un sajustais katrā no apmeklējuma reizēm, domāju, arī liek citiem staltāk izslieties. Mums ir ko rādīt, par ko stāstīt un lepoties!