Pansionātam «Lauciene» jauns direktors

Talsu novads

26. augustā notika Talsu novada domes sēde, kurā kā viens no izskatāmajiem jautājumiem bija par Kārļa Volanska apstiprināšanu Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāta «Lauciene» direktora amatā. Viņš šim amatam arī guva visu domes sēdē esošo deputātu atbalstu un darbu uzsāks 1. septembrī.
Uzsākot izskatīt šo jautājumu, Talsu novada domes izpildvaras vadītāja Ieva Krēķe deputātiem pauda, ka pēc iepriekšējā direktora Ilgoņa Leišavnieka aiziešanas no amata 30. jūnijā, bija izsludināts ārējais konkurss uz vakanto amata vietu. Tas beidzās bez rezultāta. Kā direktora pienākumu izpildītāja tika iecelta direktora vietniece. «Vērtējot, kā aizpildīt direktora vakanci, pastāvēja divas alternatīvas — sludināt atkārtotu konkursu vai izvērtēt iekšējos darbiniekus, kuri atbilst šim amatam. Darbinieks, kurš tiek virzīts šim amatam, bija iesniedzis dokumentus pašvaldības iekšējā konkursā, tādējādi izsakot vēlmi turpināt darbu pašvaldībā, ieņemot arī citus amatus. Izvērtējot pieejamo informāciju par konkrētā darbinieka kvalifikāciju — gan izglītību, gan darba pieredzi (darbiniekam ir maģistra grāds sabiedrības vadībā, kā arī ilggadēja pieredze vadītāja amatos gan pašvaldības, gan privātajā sektorā), tika pieņemts lēmums izteikt rakstisku piedāvājumu Kārlim Volanskim izskatīt iespēju ieņemt vakanto pansionāta «Lauciene» direktora amata vietu. No darbinieka saņemta piekrišana,» deputātus informēja izpildvaras vadītāja.
Pats amata pretendents Kārlis Volanskis teica, ka ieņemt šo amatu izvēlējies, jo, gadu nostrādājot sociālajā jomā (vadot Rojas novada sociālo dienestu), uzskata, ka tajā ir vēl daudz darāmā. «Pirms lēmuma pieņemšanas es apmeklēju pansionātu, lai redzētu, kā norit dzīve šajā iestādē. Sapratu, ka manos spēkos būs mēģināt padarīt šo vietu tādu, lai cilvēkiem tajā patīkami dzīvot un pavadīt vecumdienas. Ceru, ka man izdosies panākt, ka šo vietu viņi sauks par savām mājām,» teica amata pretendents.
Atbildot uz deputāta Edgara Zeldera jautājumu, kāda lietas pansionātā vajadzētu īstenot īstermiņā un ilgtermiņā, K. Volanskis atbildēja, ka šobrīd norisinās darbs, lai izlemtu, vai saglabāt pansionātu esošajās telpās Laucienē vai pārcelt uz jaunām telpām Virbos. Visticamāk, politisks lēmums par to tikšot pieņemts oktobrī. «Izejot no tā, arī būtu stratēģija, kā tālāk attīstīt pansionātu. Vai tas būs esošajās telpās Laucienē ar to kapacitāti un cilvēku skaitu, vai tomēr būs jauna stratēģija un laika grafiks, kad šo iestādi pārcelt uz jaunām telpām. Nepieciešams izvērtējums, kas būtu vajadzīgs gados vecajiem, vientuļajiem cilvēkiem, kuri uzturas pansionātā. Šie cilvēki ir tie, kuri var pateikt, kas nepieciešams, lai šajā vietā justos labāk. Svarīgs ir arī darbinieku atalgojums. Ja vēlamies, lai šī iestāde būtu ar labu slavu, pildītu pilnvērtīgi funkcijas, ir jādomā, kā iestādei piesaistīt pēc iespējas kvalificētākus darbiniekus,» viedokli sniedza K. Volanskis.
Sēdē esošie deputāti vienbalsīgi arī atbalstīja viņa kandidatūru šim amatam. Pansionāta direktora amata pienākumus K. Volanskis sāks pildīt rīt, 1. septembrī.