Talsu novadu apkalpos Kuldīgas biznesa inkubators

Uzņēmējdarbība

No 20. augusta izmaiņas notikušas Talsu biznesa inkubatorā. Ja līdz šim rūpes par Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem uzņēmās Talsu biznesa inkubators, tad tagad jaunajā novadā to darīs Kuldīgas biznesa inkubatora pārstāvis.
Talsos biznesa inkubators darbojas kopš 2016. gada. Lai paplašinātu un dotu iespējas savu darbību izvērst daudz plašāk, Talsu novada pašvaldība atjaunoja telpas Kalna ielā 4, Talsos. Tās svinīgi atklāja 2017. gada augusta sākumā, tā aizsākot piedāvāt jaunajiem uzņēmējiem arī ko nebijušu — koprades telpas. Ir pagājuši četri gadi, un pagājušajā nedēļā biznesa inkubators telpas Kalna ielā ir atstājis. Mainījusies arī paša inkubatora darbība, jo turpmāk rūpes par Talsu novadu uzņemsies Kuldīgas biznesa inkubators. Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību, telpas biznesa inkubatora speciālistam un aktivitātēm no septembra būs nodrošinātas kinoteātra «Auseklis» otrajā stāvā. Lai gan tās būs mazākas nekā Kalna ielā 4, koprades telpa dažādām aktivitātēm dalībniekiem jo­projām būs atvēlēta. Pašlaik notiekot to iekārtošana. Daļa no aprīkojuma, kas atradās Kalna ielā, ir pārcelta uz jaunajām telpām, bet daļa — aizvesta uz Kuldīgu, kur esošajam inkubatoram būs plašākas telpas.
«Vienīgā izmaiņa ir tā, ka Talsos vairs nav Talsu biznesa inkubatora, bet ir Kuldīgas biznesa inkubatora atbalsta vienība. Pakalpojumi, ko piedāvā inkubatora un pirmsinkubatora dalībnieki, paliek un nemainās. Izmaiņas ir tikai struktūrvienībā, un tās spēkā ir no 20. augusta. Pamata satraukumam par izmaiņām nevajadzētu būt,» saka Kuldīgas biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Anda Sudakova. Viņa piebilst, ka Talsos inkubatorā sākusi strādāt jūnijā un tad jau bijis zināms, ka notiks pievienošanās Kuldīgas biznesa inkubatoram un telpu maiņa. Viņa atgādina, ka septembrī sāksies arī jaunu dalībnieku uzņemšana pirmsinkubācijā, kur plānots nokomplektēt 15 dalībnieku lielu grupu. Tā kā mūsdienās daudzi izmanto iespējas nepieciešamo informāciju un saziņu organizēt, izmantojot sociālās saziņas vietnes, tad A. Sudakova teic, ka līdz septembrim saziņai vēl darbosies arī LIAA Talsu biznesa inkubatora profils sociālajā saziņas vietnē «Facebook», bet pēc tam — saziņa caur LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora profilu.
Lai gan sākotnēji tika pausts, ka Talsos biznesa inkubatora darbība būs līdz 2023. gadam, A. Sudakova teic, ka pašlaik esot pāragri runāt, kas būs tālāk. Cik runāts ar līdzšinējiem inkubatora dalībniekiem, šāda atbalsta iespēja vērtējama kā pozitīva, vērtīga un saglabājama.

Klienti mazāk aktīvi
Viedokli par izmaiņām Talsu biznesa inkubatorā «Talsu Vēstīm» sniedz arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatoru departamenta direktora vietniece Danuta Pīlapa: «Talsu inkubatora uzņēmumi tāpat kā līdz šim var saņemt visus programmā paredzētos atbalsta pakalpojumus, un veiktās strukturālās izmaiņas šajā gadījumā uzņēmējus neietekmē. Kopumā šobrīd Latvijā ir 12 LIAA biznesa inkubatori un sešas atbalsta vienības. Biznesa inkubatoru atbalsta vienības pakalpojumus sniedz Talsos, Jēkabpilī, Bauskā, Saldū, Gulbenē un Cēsīs. Atšķirība starp inkubatoru un atbalsta vienību nav būtiska, jo arī atbalsta vienībā tiek nodrošināts darbinieks, kurš ikdienā sniedz konsultācijas vietējiem uzņēmējiem. Lēmums par Talsu inkubatora pārveidi par atbalsta vienību tika pieņemts saistībā ar nepieciešamību pārskatīt programmas administratīvos izdevumus, jo kopīgais programmas budžets laika pe­riodam no 2017. līdz 2023. gadam tika samazināts par četriem miljoniem eiro (no 32 uz 28 miljoniem eiro).
Par atbalsta vienībām tika reorganizēti tie inkubatori, kuru klienti bija mazāk aktīvi, piesakoties uz atbalsta instrumentiem. Salīdzinoši kopš 2017. gada Talsu inkubatora klienti ir pieteikušies uz 183 grantiem, kamēr kopumā visos inkubatoros pieprasīti pieci tūkstoši grantu. Turklāt vidējais viena granta pieprasījums visos inkubatoros bija 2,5 tūkstoši eiro, kamēr Talsu inkubatora klientiem — tikai 800 eiro. Paralēli tika vērtēts, cik katrā inkubatorā ir uzņēmumu ar augstu eksporta potenciālu un augstas pievienotās vērtības produktiem. Ņemot vērā, ka vairākos inkubatoros klientu aktivitāte bija zemāka, tika pieņemts lēmums vairākus inkubatorus pārveidot par atbalsta vienībām, vienlaikus nodrošinot klientiem tāda paša līmeņa atbalstu kā iepriekš. Pārskatot LIAA Biznesa inkubatoru tīklu, ir iespējams vairāk finansējuma novirzīt tieša finansiāla atbalsta nodrošināšanai komersantiem, kā arī dažādu izglītojošu semināru un mācību izmaksu segšanai. Talsu inkubatora atbalsta vienībā turpmāk tiks nodrošināta viena amata vieta.»
Pirms vairākiem gadiem ēkas ārējo fasādi Kalna ielā 4 Talsos atjaunoja un tur esošās telpas pielāgoja inkubatora vajadzībām par pašvaldības līdzekļiem. Interesējoties, kāda turpmāk būs šo telpu izmantošana un apsaimniekošana, pašvaldības izpilddirektore Ieva Krēķe «Talsu Vēstīm» apstiprina, ka telpas pašlaik uzturēs atbilstoši nepieciešamajām vajadzībām, jo tās turpmāk būs noderīgas pašvaldības vajadzībām. Kas tajās atradīsies, izpildvaras vadītāja vēl konkrētu atbildi nevarēja sniegt.