Klātienes tikšanās dod reālu ieskatu

Uzņēmējdarbība

Aizvadītās nedēļas pēdējā darba dienā reģionālajā vizītē Talsos ieradās ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš tikās ar Talsu novada domes vadību, apmeklēja florbolistu treniņus Talsu Valsts ģimnāzijā un uzņēmumu SIA «Brabantia Latvia». Kā «Talsu Vēstīm» atzina ministrs, viņa mērķis ir klātienē uzklausīt vietvaru un uzņēmēju problēmas un ieteikumus, jo pašlaik izstrādes stadijā esot vairākas atbalsta programmas nākamajiem gadiem.
Vizīti ministrs 6. augustā sāka Talsu novada pašvaldībā, kur tikās ar domes priekšsēdētāju Sandru Pētersoni un viņas vietniekiem Andi Astrātovu un Aldi Pinkenu, lai uzklausītu vadības viedokli par esošo situāciju novadā, nepieciešamo atbalstu un rīcību turpmāk. Pēc ministra paustā «Talsu Vēstīm», Talsu novada domes vadība esot norādījusi uz vairākiem jautājumiem. Viens no tiem — iespējamais atbalsts biznesa inkubatora turpmākai pastāvēšanai, kas esot nozīmīgs topošajiem uzņēmējiem (pašlaik plānots, ka Talsos esošais biznesa inkubators darbosies līdz 2023. gada beigām — A. N.). Šim jautājumam ministrija meklēšot risinājumu. «Man kā ministram šķiet, ka novados šādi inkubatori būtu saglabājami. Cilvēki no pilsētām ir atgriezušies atpakaļ uz laukiem. Daudzi ir atgriezušies no ārzemēm. Idejas ir un, iespējams, arī uzkrājumi, tāpēc inkubators ir tā vieta, kur var palīdzēt pirmos soļus uzņēmējdarbībā spert,» uzskata ministrs.
Tāpat diskusijas raisījušās ap mājokļu jautājumiem. «Svarīgi runāt par tipveida projektu, kas būtu bezmaksas un atvieglotu pašvaldībām ieceres īstenošanu. Būvēt vajadzēja sākt jau vakar. Šim mērķim no Eiropas Savienības saņemtajās kovid naudās būs pieejami 42 miljoni eiro. Tas, protams, neatrisinās visas problēmas valstī, bet būs sākums,» teica ministrs. Pašvaldība informēta arī par citām atbalsta iespējām, tai skaitā pieejamo atbalstu daudzdzīvokļu ēku siltināšanai.
Lai veicinātu savlaicīgu informācijas pieejamību uzņēmējiem
par atbalsta iespējām, J. Vitenbergs par svarīgu uzskata, ka pašvaldībās ir cilvēki, kuri atbild par uzņēmējdarbību un spēj komunicēt ar ministrijām. Ne visi uzņēmēji var, un ne visiem ir laiks iedziļināties visās atbalsta programmās, kas būs pieejamas. Tas arī bijis viņa ierosinājums pašvaldībai, ka šāds cilvēks būtu nepieciešams. «Redzot pašvaldības, kur ir šādi cilvēki, sava novada patrioti, viņi zina, kuras durvis ministrijā vērt vaļā un pēc tam tālāk izstāstīt saviem uzņēmējiem. Tas ir vitāli svarīgi, un tāda iespēja ir jāatrod,» viņš uzskata.
Atbalsts uzņēmējiem būs dažāds — no jaunu produktu izstrādes un pārdošanas, līdz mūsdienīgu iekārtu iegādei. «Šis ir īstais brīdis, kad arī uzņēmumiem jābūt ambīcijām un jāiet pakaļ naudai,» mudināja ministrs.
Jautāts, kāds Talsu novads izskatās uz pārējo novadu fona, J. Vitenbergs minēja, ka ilgstoši politiski nestabilā situācija atspoguļojas uz pašvaldības darbu. Politiķu spējai nodrošināt stabilitāti esot ļoti liela nozīme. Talsu novadā darbojas lieli, spēcīgi eksportējoši uzņēmumi, divas ostas, kur jautājums ir par elektrības pieejamajām jaudām. «Īpaši Mērsragā uzņēmēji atzinuši, ka nevar attīstīties, jo elektrības jaudu pieslēgumi nav pietiekami,» teica ministrs, norādot, ka ar «Sadales tīkliem» pirms brauciena uz Talsiem bijusi tikšanās un noskaidrots, ka tiekot meklēti risinājumi, lai šo problēmu mazajās ostās risinātu.
Norāda uz nepieciešamajiem uzlabojumiem
Uzņēmuma «Brabantia Latvia» rūpnīcas direktors Sandis Babris ministram norādīja uz esošo situāciju un iespējām, kurām būtu jāmeklē risinājums. Viens no tādiem ir lielais papīra darbs, kas mazina vēlmi piesaistīt papildu darba spēku un investīcijas. Kā piemēri tika minēta gan darbinieku apmācība jaunu tehnoloģiju apguvē, gan par Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajām iespējām. Piemēram, uzņēmums divus gadus skolēniem vasaras brīvlaikā deva iespēju iegūt, pirmo darba pieredzi strādājot, bet aizpildāmo papīru apjoms mazinājis vēlmi šo procesu turpināt. Tāpēc ieteikums padomāt, kā šo procesu atvieglot. Tāpat bija interese par atbalstu atjaunojamajai enerģijai, jo arī uzņēmuma attīstības plānos šādas ieceres ir. Atzinīgi vārdi izskanēja par valsts sniegto dīktāves atbalstu «Covid-19» apstākļos un samērā vieglo pieteikšanos tam. To izmantojis arī uzņēmums, kad divas nedēļas pērn ražošana nav notikusi.
Pēc tikšanās ar uzņēmuma «Brabantia Latvia» vadību un apskatot ražošanas procesu un arī vietu, kur top jau trešais ražošanas korpuss, ekonomikas ministrs «Talsu Vēstīm» sacīja, ka viņš savas vizītes miksējot, tiekoties gan ar pašvaldību vadītājiem, gan uzņēmjiem. Šī sazobe esot ļoti svarīga. «Nesen ir noslēgušās pašvaldību vēlēšanas, un man īsā laikā kā ministram ir jāsatiek jaunie pašvaldību vadītāji, jāatrod kontakts, lai informētu par dažādām atbalsta programmām, kuras pašlaik tiek izstrādātas. Talsu novadā ir būts jau iepriekš. Valstī novads ir atpazīstams ar kokapstrādi, tāpēc šoreiz bija interesanti redzēt, kas vēl darbojas novadā. Uzņēmums «Brabantia Latvia» ir labs piemērs tam, ka reģionos var būt moderni uzņēmumi ar mūsdienīgu redzējumu. Noderīgi uzzināt, ko uzņēmums bija izmantojis no mūsu radītajām programmām un kam plāno piesaistīt investīcijas turpmāk. Svarīgas ir uzņēmēja atziņas, ko no piedāvātā atbalsta vajadzētu pilnveidot. Pēc šīs vizītes būs materiāls, ar ko, atgriežoties ministrijā, strādāt,» pēc redzētā Talsu novadā teica J. Vitenbergs.