Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti 2020./2021. mācību gadā

Izglītība

Lai gan izglītības iestādēs mācību gads attālinātā formā aizvadīts un tāpat izlaidumi jau aiz muguras, šķiet vērtīgi ielūkoties, cik ražīgs gads bijis 12. klašu skolēniem Talsu novada skolās, ko procentuāli parāda noslēgumu darbu vērtējumi.
Lai gan vidējais procentuālais rādītājs pēc būtības sevī ietver plašu vērtējumu amplitūdu — no viszemākā līdz augstākajam, no kura aprēķināts vidējais aritmētiskais, tas dod priekšstatu par situāciju kopumā. Sazinoties ar Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja vietnieci Inesi Cauni, kļūst skaidrs, ka strauju kāpumu vai kritumu eksāmenu rezultātos nav. Pārsteidzoši, jo situācija pandēmijas apstākļos nebija ikdienišķa nedz skolēniem, nedz pedagogiem. Ir mācību priekšmeti, kuros gada noslēgumu darbu vērtējumi vidēji valstī ir nedaudz zemāki nekā iepriekšējā mācību gadā, bet ir arī tādi priekšmeti, kuros rezultāti ir augstāki. Vidējais vērtējums valstī angļu valodā salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu ir krities no 70% uz 66%, savukārt Latvijas un pasaules vēsturē rezultāti ir kāpuši, proti, no 39% uz 45%. Bioloģijā tas ir krities no 53,1% uz 50, 4%, fizikā audzis no 41,9% uz 48,8%, ķīmijā krities no 60% uz 55%, krievu valodā audzis no 73,3% uz 76,4%, latviešu valodā krities no 52,9% uz 51,2%, matemātikā audzis no 35,4% uz 36,1%, vācu valodā krities no 74,5% uz 70,3%. Šogad, 12. klasi beidzot, skolēniem bija jākārto trīs obligātie eksāmeni — svešvalodā, latviešu valodā un matemātikā. Ja šī gada angļu valodas, latviešu valodas, krievu valodas, Latvijas un pasaules vēstures un matemātikas eksāmenu vidējos valsts rādītājus salīdzina ar 2019./2020. mācību gadu, kad mācības notika klātienē, var secināt, ka tie ir auguši. Tiem skolēniem, kuri vēlējās, bija iespēja kārtot eksāmenus gan fizikā, gan bioloģijā, gan ķīmijā.
Aplūkojot Talsu novada skolu 12. klašu
skolēnu vidējos angļu valodas eksāmenu rezultātus, ja tos salīdzina ar vidējiem rezultātiem valstī (66,60%), augstākus rezultātus angļu valodā uzrādījusi Dundagas vidusskola (77,19%), Mērsraga vidusskola (67, 91%), Rojas vidusskola (77,33%), Talsu 2. vidusskola (71,94%), Talsu Kristīgā vidusskola (78,97%), Talsu Valsts ģimnāzija (78,80%), savukārt zemākus rādītājus nekā vidēji valstī — Valdemārpils vidusskola (64,10%) un Talsu novada vidusskola (54,96%).
Bioloģijā augstākus rezultātus nekā vidēji valstī (50,40%) no skolām, kuru skolēni izvēlējušies kārtot šī mācību priekšmeta eksāmenu, ieguvusi Dundagas vidusskola (58%), Talsu 2. vidusskola (64%), Talsu Kristīgā vidusskola (55,33%), Talsu Valsts ģimnāzija (51,43%), bet zemākus rezultātus — Talsu novada vidusskola (36%) un Valdemārpils vidusskola (31,33%).
Fizikas eksāmenu no astoņām vidējās izglītības mācību iestādēm, ko ietver jaunais Talsu novads, izvēlējās kārtot četru skolu skolēni. Augstākus rezultātus nekā vidēji valstī (48,80%) guvusi Talsu Valsts ģimnāzija (49,67%), savukārt Rojas vidusskola — 28,33%, bet Talsu 2. vidusskola — 38,00%.
Krievu valodas 12. klases eksāmena kārtotāji pārstāvējuši divas Talsu novada skolas, kas arī guvušas augstākus rezultātus nekā vidēji valstī (55,20%), proti, Talsu novada vidusskola (68,03%) un Talsu Valsts ģimnāzija (91,15%).
Ķīmijas eksāmenu kārtojuši trīs Talsu Valsts ģimnāzija skolēni — skolas vidējais šī priekšmeta atzīmes rādītājs ir zemāks nekā valstī vidējais (76,40%), proti, 56,22%.
Latviešu valodas eksāmenu ar labākiem rezultātiem nekā vidēji valstī (51,20%) nokārtojuši skolēni no Dundagas vidusskolas ar vidējo rādītāju 65,08%, Mērsraga vidusskola (54,61%), Rojas vidusskola (71,12%), Talsu 2. vidusskola (54,05%), Talsu Kristīgā vidusskola (61,48%), Talsu Valsts ģimnāzija (74,06%), Valdemārpils vidusskola (62,18%), savukārt zemāks vidējais rādītājs nekā valstī ir Talsu novada vidusskolai (41,72%).
Latvijas un pasaules vēsturē 12. klases centralizētā eksāmena kārtotāji pārstāvēja divas Talsu novada skolas, gūstot labākus rezultātus nekā vidēji valstī (45,80%), proti, Dundagas vidusskola (77,36%) un Talsu Kristīgā vidusskola (66,75%).
Matemātikas centralizētā eksāmena vērtējumu vidējais rādītājs valstī ir 36, 10%. No Talsu novada vidējās izglītības mācību iestādēm labākus rezultātus nekā vidēji valstī ieguvusi Rojas vidusskola (39,36%), Talsu 2. vidusskola (36,21%), Talsu Kristīgā vidusskola (46,81%), Talsu Valsts ģimnāzija (51,56%), savukārt zemākus rādītājus — Dundagas (32,45%) un Mērsraga vidusskola (21,77%), Talsu novada vidusskola (13,25%) un Valdemārpils vidusskola (26,92%).
Vācu valodas eksāmenu kārtojuši kopumā trīs skolēni no divām Talsu novada skolām, iegūstot labākus rezultātus nekā vidēji valstī (70,30%), proti, Talsu Valsts ģimnāzijas skolēns, gūstot 89,15% un Valdemārpils vidusskolas skolēni, vidējā vērtējuma reitingā uzrādot 85,84%. Vācu valodā atbilstoši likumdošanai bija iespēja kārtot starptautisko eksāmenu rudenī. Pēc tam, ja ir saņemts sertifikāts, valsts eksāmenu varēja arī nelikt.
Inese Caune teic, ka tad, ja skatāmies procentus un sasniegumus obligātajos priekšmetos, Talsu novada skolas ir guvušas diezgan augstus rezultātus.
Visaugstākie sasniegumi
(virs 90%) jaunā Talsu novada astoņu vidējās izglītības mācību iestāžu kontekstā angļu valodā ir 12 skolēniem, krievu valodā — vienam, latviešu valodā — sešiem, bet vācu valodā — vienam. Matemātikas eksāmenu ar rādījumu virs 90% nav nokārtojis neviens skolēns, bet robežās no 80% līdz 89% — četri skolēni. Ja nav nokārtots viens eksāmens, jaunietis nevar saņemt sertifikātu un atestātu. Eksāmens ir jākārto nākamā mācību gada noslēgumā, un tikai tad ir iespēja iegūt sertifikātu par vidējo izglītību. Šajā mācību gadā deviņi skolēni no jaunā Talsu novada nav nokārtojuši matemātikas eksāmenu, bet divi — latviešu valodas.
Centralizēto eksāmenu bioloģijā, ja aplūkojam statistikas datus jaunā Talsu novada kontekstā, 2020./ 2021. mācību gadā kārtojuši 13 skolēni, angļu valodā — 179, krievu valodā — septiņi, vācu valodā — trīs, latviešu valodā —183, matemātikā — 186, Latvijas un pasaules vēsturē — trīs, fizikā — desmit, bet ķīmijā — trīs. Obligāto eksāmenu kārtotāju skaitā ir arī tie skolēni, kuri iepriekšējā gadā eksāmenu vai eksāmenus nav nokārtojuši.