Energoefektivitātes paaugstināšanai izstrādās jaunu projektu

Izglītība

29. jūnija Talsu novada domes sēdes informatīvajā daļā, izpilddirektorei Ievai Krēķei informējot par dažādu projektu īstenošanas gaitu, kļuva zināms, ka, lai piesaistītu finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanai Talsu 2. vidusskolas lielajai ēkai, plānots gatavot jaunu projektu.
«Talsu Vēstīm» pašvaldības izpilddirektore Ieva Krēķe skaidro, ka esošais projekts, ko 2016. gadā izstrādāja SIA «Campaign» Talsu 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanai un pārbūvei K. Mīlenbaha ielā 32, izstrādāts ar mērķi iesniegt to Latvijas budžeta atbalsta iespējas «Klimata pārmaiņu finanšu instruments» energoefektivitātes programmā. Tajā ietaupītās enerģijas un CO2 apjomu aprēķina pēc citas metodikas un formulām, nekā tas ir nepieciešams, lai piedalītos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) SAM 4.2.2. aktivitātē, kas paredz sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās. «Iepriekšējā projektā nebija plānota atjaunojamo energoresursu izmantošana, bet SAM 4.2.2. ceturtajā atlases kārtā tā ir obligāta prasība. Iepriekšējais būvprojekts paredzēja arī ēkas iekštelpu atjaunošanu, bet šīs pozīcijas ERAF SAM 4.2.2. atbalstāmajās izmaksās nav paredzētas,» skaidro izpildvaras vadītāja.
Iepriekšējā būvprojekta izstrāde pašvaldībai izmaksāja 110 200 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. «Iepriekšējais projekts bija taisīts gan siltināšanai, gan iekšdarbiem. Dotajā brīdī mums bija iespējas vai nu tērēt naudu, dalīt to visu ārā un pilnveidot vai izstrādāt atsevišķu būvprojektu siltināšanai un ar attiecināmām izmaksām tēmēt uz jaunu SAM 4.2.2. kārtu vai uz nākamo plānošanas periodu. Izlēmām iepriekšējo būvprojektu nedalīt un nepilnveidot, jo summas, kas būtu jāiegulda no pašvaldības līdzekļiem, visticamāk, būtu samērā līdzīgas,» 29. jūnija domes sēdē skaidroja domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Astrātovs.
Lai gan pēc projekta izstrādāšanas pašvaldība cerēja iesniegt to izskatīšanai «Klimata pārmaiņu finanšu instrumentā», kārta netika izsludināta, turpina skaidrot attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante. Gatavo projektu ES finansējuma saņemšanai pašvaldība iesniegusi arī jau minētajā SAM 4.2.2. aktivitātē, tomēr, trešajā kārtā to īstenojot, netiktu sasniegti vajadzīgie rādītāji atbalsta saņemšanai. «Talsu 2. vidusskola ir skaitliski lielākā izglītības iestāde Talsu novadā. Ir ļoti būtiski to sakārtot, lai ne tikai nodrošinātu patīkamu vidi skolēniem un darbiniekiem, bet lai nodrošinātu ēkai augstu energoefektivitāti, tā radot ilgtermiņa ieguvumu gan finansiālajā, gan vides jomā. Izskatot projektu finansējumu piesaistes iespējas un iepazīstoties ar ERAF SAM 4.2.2. atbalsta kritērijiem, Talsu novada domes un pašvaldības vadība, uzklausot speciālistu viedokļus, pieņēma lēmumu izstrādāt jaunu būvprojektu (ERAF 4.2.2. SAM kritērijiem atbilstošu), lai pretendētu uz finansējuma piesaisti,» atklāj izpilddirektore I. Krēķe.
Elektronisko iepirkumu sistēmā redzams, ka Talsu novada pašvaldība 15. jūnijā izsludināja iepirkumu par būvniecības dokumentācijas izstrādi «Talsu 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana Kārļa Mīlenbaha ielā 32, Talsos, Talsu novadā», kuram piedāvājumus varēja iesniegt līdz 29. jūnijam. Iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojumā redzams, ka zemāko cenu būvprojekta izstrādē (26 980 eiro) piedāvā uzņēmums SIA «Campaign». Pašlaik notiekot iesniegto piedāvājumu vērtēšana, tāpēc turpmākos soļus pašvaldība vēl nekomentē. Interesējoties, vai pašvaldības budžetā finansējums šāda būvprojekta izstrādei ir iekļauts, izpilddirektore I. Krēķe skaidro, ka tas plānots no šajā gadā paredzētā finansējuma būvprojektu izstrādei.
Kā minēts izsludinātā iepirkuma nolikuma otrajā pielikumā, projektā jāietver risinājumi, kas paredz skolas ēkas siltināšanu un ēkas fasādes apdari, jumta pārseguma siltināšanu un atjaunošanu, sniega barjeras izbūvi, kā arī esošā jumta stāvokļa izvērtēšanu un priekšlikumus sniegšanu. Tāpat jāparedz zibens aizsardzības risinājumi, logu un ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas un siltummezglu pārbūve, vēdināšanas sistēmas pārbūve, lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūve, kā arī pamatu siltināšana un hidroizolācija.
Talsu 2. vidusskolas mācību process tiek organizēts ne tikai lielajā skolā, bet arī tā sauktajā metodiskajā centrā. Tur gan siltināšanai pirmajā kārtā pašvaldībai ERAF SAM 4.2.2. ceturtajā kārtā izdevies piesaistīt atbalstu. Kā «Talsu Vēstīm» teic A. Dimante, minēto darbu veikšanai būs pieejams Eiropas Savienības atbalsts 320 712 eiro apmērā, valsts budžeta finansējums — 14 149 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums — 169 346 eiro. Šo darbu veikšanai pašlaik iepirkums esot izvērtēšanā.