Kur piestāt pie kapiem?

Sabiedrība

Redakcijai piezvanīja kāda Talsu iedzīvotāja, kura atklāja savu un citu vecāka gada gājuma cilvēku raizes:
«Pēc Rīgas ielas remonta pirms rotācijas apļa iepretim tirdzniecības centram «Maxima» automašīnas vairs nedrīkst apstāties pie Jaunajiem kapiem, jo to aizliedz attiecīgi izvietotās ceļazīmes. Vecāki cilvēki, apmeklējot savu tuvinieku kapavietas, no kapsētas otras puses nespēj pa to kalnu uzkāpt. Vai nevar tomēr rast kādu iespēju, lai varētu transportlīdzekļi apstāties pie kapiem, kā tas bija iepriekš?»

Talsu novada pašvaldības komentārs:
— Rīgas iela ir maģistrālā pilsētas iela ar augstu satiksmes intensitāti. Izstrādājot būvprojektu, tika saņemts Ceļu drošības audita atzinums no Ceļu satiksmes drošības direkcijas ar norādi, ka Latvijas valsts standarti nerekomendē paredzēt stāvvietas uz pilsētas maģistrālajām ielām. Šī iemesla dēļ automašīnu stāvvietas netika paredzētas vietās, kur pieejami alternatīvi risinājumi. Iedzīvotāji, lai nokļūtu Jaunajos kapos, var izmantot tirdzniecības centra «Jāņa centrs» stāvlaukumu (attālums līdz kapiem — apmēram 100 m) un Miera ielas stāvlaukumu (skatīt shēmu galerijās — red.).