Meža īpašniekus aicina ziņot par bīstamajiem mizgraužiem

Lauksaimniecība

Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus apsekot savas egļu audzes un pievērst uzmanību, vai tajās nav savairojušies egļu astoņzobu mizgrauži. Ja kaitēkļi manīti, ziņot dienestam. Šis mizgrauzis ir viens no bīstamākajiem meža kaitēkļiem Latvijā, kurš kokiem nodara neatgriezeniskus bojājumus.
Šis pavasaris bija salīdzinoši auksts un lietains un nebija labvēlīgs egļu astoņzobu mizgraužiem, tāpēc patlaban vēl nekur nav aktīva šī kaitēkļa lidošana. Tomēr nav iespējams prognozēt mizgrauža savairošanās intensitāti, kas ir tieši atkarīga no laikapstākļiem.
Valsts meža dienests (VMD) aicina meža īpašniekus apsekot savā īpašumā esošās par 50 gadiem vecākas egļu audzes un, konstatējot mizgrauža klātbūtni, par to ziņot kādai no VMD mežniecībām. Lai kaitēkli būtu iespējams apkarot, nepieciešama precīza informācija par tā izplatību un iespējamo savairošanos. Par mizgraužu uzbrukumu kokam liecina samērā reti, ap 1 mm lieli caurumi stumbrā — ieskrejas, un, ja pie koka sakņu kakla ir sakrājušās svaigas nobiras jeb brūni mizas milti.
Egļu astoņzobu mizgrauzis tiek uzskatīts par agresīvāko un bīstamāko egļu audžu kaitēkli Latvijā. Tas var invadēt ne tikai novājinātas egles, bet arī pilnīgi veselus kokus, ja savairojas lielā skaitā. Visbiežāk kaitēkļu skaits pastiprināti palielinās pēc vējgāzēm, taču tas var kolonizēt arī citādā veidā novājinātas egļu audzes. Egļu astoņzobu mizgrauzis ir stumbru kaitēklis, kas sastopams visā koka garumā, lielāko blīvumu sasniedz apēnotās vietās. Vabole ir tumši brūnā līdz melnā krāsā, spīdīga. Gadā attīstās viena līdz divas tās paaudzes. Mizgrauzim piemērotāki ir resni koki, tādēļ par riska audzēm uzskatāmas apmēram 50 gadus vecas un vecākas egļu audzes. Šis kaitēklis ir sastopams arī egļu ciršanas atliekās, kas ir resnākas par 12 cm, taču, lai sekmīgi vairotos, mizgrauzim tomēr ir nepieciešami egļu stumbri, kas resnāki par 20 centimetriem.
Vineta Vilcāne,
Valsts meža dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste