Iespēja apskatīt paveikto mūsu pusē

Kultūra

Latvijas reģionos, ieguldot Eiropas Savienības finansējumu, no jauna izveidoti un atjaunoti ap 60 kultūras un dabas mantojuma objektu: muižas, pilis, baznīcas, katedrāles, muzeji, dabas takas, dārzi, estrādes, torņi, tilti, promenādes, pludmales un citi objekti. Epidemioloģiski drošā veidā aicinot Latvijas iedzīvotājus apmeklēt jaunos tūrisma objektus, Kultūras ministrija 26. maijā uzsāka informatīvo kampaņu «Atrastā Latvija».
Interneta vietnē www.atrastalatvija.lv varēs uzzināt vairāk par atjaunotajiem un jaunuzceltajiem kultūras un dabas mantojuma objektiem, tajos veiktajiem ieguldījumiem, gūt praktisku informāciju par objektu apmeklējumu un piedalīties Latvijas atrašanas spēlē. Objekti sarindoti septiņos kultūras un dabas mantojuma ceļos, tūrisma maršrutos, kas caur pagātni palīdzot ceļotājam ieraudzīt Latvijas šodienu. No dotajām izvēlēm izvēloties «Līvu ceļu», iespējams apskatīt paveikto arī mūsu novados.
Tā ir gan Dundagas pils, kur, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, atjaunotas pirmā stāva telpas, saglabājot autentisko un arhitektoniskos elementus. Jaunu skatu guvusi arī ceremoniju zāle ar verandu — skatu platformu, kur var notikt arī laulību reģistrācija. Īstenotais projekts paredz tādu tradicionālu nozaru popularizēšanu kā vilnas pārstrāde un aušana, radot iespēju piedāvāt Dundagas mājražotāju un amatnieku produkciju ikvienam tūristam. Tāpat iespējams aplūkot Jēgerlejas estrādi Mērsragā. Tajā jumts pārbūvēts modernā arkas veidolā. Atjaunota estrādes dēļu seguma grīda un veikti uzlabojumi skatītāju sēdvietās, nomainot vecos baļķa soliņus ar jauniem koka soliņiem uz metāla kājām. Labiekārtota arī estrādes teritorija. Apskatāmo objektu vidū ir arī 2019. gadā atklātais Kolkas lībiešu saieta nams un Rojas brīvdabas estrāde.