Plašumā vēršas diskusijas par bērnu laukuma atjaunošanu Talsos

Talsu novads

Sociālajā saziņas vietnē «Facebook» pēdējās divās nedēļās arvien vairāk tiek diskutēts par Talsu bērnu laukuma atjaunošanas pirmo un arī pārējām kārtām, kur iedzīvotāji izteikuši dažādus viedokļus. Kamēr vieni piekrīt un teic, ka piedāvātais risinājums būs kaut kas jauns un nebijis, citi pauž, ka šāds plānojums var arī pagaidīt, jo bērniem vajadzīgas rotaļiekārtas, kuras tie reāli izmanto.
Plānotā iecere
Talsu novada pašvaldības publiskotā informācija par bērnu rotaļu laukuma pirmo kārtu (izstrādāja SIA «Balta istaba» sadarbībā ar mākslinieci Lieni Mackus un ainavu arhitekti Indru Ozoliņu) minēts, ka atjaunošanā plānots izveidot bērnu rotaļu laukumu, kas piemērots bērniem līdz septiņu gadu vecumam. Esot padomāts ne tikai par to, lai bērniem būtu fiziskas aktivitātes, bet Vilkmuižas apkārtne būtu sajūtama caur dažādajām materiālu struktūrām, kas ir izmantotas rotaļelementos. Publicētajā skaidrojošajā aprakstā minēts, ka «šeit jaunākajai paaudzei būs iespēja sastapties ar ūdens augiem — ūdensrozes lapu/lotosa lapu, tīruma kosu, gliemezi un dažām fosilijām. Lapa ir karuselis, tīruma kosa ir kāpšanas aktivitāte, savukārt gliemezis un fosilijas ir taustes un rāpošanas aktivitāte pašiem mazākajiem. Tāpat neatņemama daļa ir vēja radītie viļņi uz ūdens virsmas, tādā veidā padarot pārvietošanos pa laukumu dinamiskāku un smilšu kaste, kas intergrēta segumā.»
Otrajā kārtā paredzēts ierīkot vietu, kas paredzēta vecuma posmam no 4 līdz desmit gadiem ar kāpšanas aktivitāti — zivi — līdaku, kuras astē ir iespēja patverties no lietus un izpētīt zivs asaku no iekšpuses. Ūdens virsmā iestrādāti arī batuti un nelieli akmeņi — gumijas atveidojumā, līdzsvara un kāpšanas aktivitātei. Savukārt trešā kārta veidota gan kā vides objekts milzīga zara formā, gan aktivitāte pusaudžiem vai pieaugušajiem, kas jau patstāvīgi spēj izvērtēt savus spēkus. Te var pievilkties, kāpt, lēkt, stiepties vai vienkārši sēdēt un baudīt ainavu.
Rotaļu laukums veidots niansētos, pieklusinātos toņos, lai nekonkurētu ar krāsām dabā. Formas rotaļu laukuma aktivitātēm veidotas tā, lai laukums vairāk atgādinātu skulptūru parku ar vides objektu elementiem, ko dažāda vecuma bērni var izmantot rotaļām. Rotaļu laukuma atjaunošana paredzēta esošā rotaļu laukuma vietā nepaplašinot teritoriju — tikai precizējot robežas un izdalot jau minētos trīs laukumus. Rotaļu laukumā paredzēts uzstādīt āra mēbeles: solus, galdus un puķu kastes, velo statīvus, uzstādīt jaunas apgaismojuma laternas un atkritumu urnas. Tāpat paredzēts izgaismot rotaļu laukuma galvenos objektus — gliemezi un karuseli uzstādot zemes līmenī iebūvētus apgaismojuma elementus.
Lai īstenotu pirmo bērnu laukuma atjaunošanas kārtu, Talsu novada pašvaldība ir veikusi būvdarbu iepirkumu, kurā darbus piedāvāts veikt par summu 272 782,87 eiro. Konkrētā būvdarbu iepirkuma summu veido ne tikai rotaļu elementi, bet tas ietver visas teritorijas labiekārtošanu — atbilstoša un droša gumijas seguma uzklāšanu visā bērnu rotaļu laukuma teritorijā, laternu apgaismojumu un gaismas objektu izgaismošanu zemes līmenī, apzaļumošanu, četru dažādu izmēru un trīs dažādu augstumu solu un galdu uzstādīšanu, puķu kastes un atkritumu urnas dalītiem atkritumiem, kā arī velo statīvus aktīvajām ģimenēm, kas uz laukumiņu ierodas ar velosipēdiem, liecina pašvaldības publicētā informācija.
Kā «Talsu Vēstīm» apstiprina pašvaldības mārketinga speciāliste Dana Felkere-Bērziņa, iepirkums esot noslēdzies un šāda arī esot piedāvātā summa, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojumā redzams, ka iepirkumā piedalījies viens pretendents — SIA «AB Būvniecība», kas arī solījis šādu cenu. Līdz 26. maijam līgums ar darbu veicēju vēl nebija noslēgts.
Lai bērnu rotaļu laukuma ieceri īstenotu pilnībā, nākotnē paredzēta arī otrā un trešā kārta. Kā skaidro D. Felkere-Bērziņa: «Būvprojekti 2. un 3. kārtā vēl ir jāizstrādā. Talsu novada pašvaldība jau publiski iepriekš ir minējusi un skaidrojusi iedzīvotājiem, ka nākamajās kārtās var tikt ietverti citi papildu rotaļu elementi, ko vēl sākotnējās vizualizācijās nevar aplūkot. Tomēr atkārtoti vēlamies uzsvērt, ka jebkurš rotaļu elements, kuru paredzēts izvietot rotaļu laukumā, tiek izvērtēts no vairākiem drošības un riska aspektiem, piemēram, elementa aizsargzonas, krišanas augstuma, rotaļu elementu drošības. Turklāt ir runa par noteiktu, ierobežotu teritoriju, kurā rotaļu laukums tiktu atjaunots. Pašvaldībai šajā ziņā ir saistoši noteikumi, kas nosaka, kādā veidā ir iekārtojami rotaļu laukumi un prasībām, kādiem tiem ir jāatbilst.»
Domā citādāk
Pēc plānotā bērnu laukuma iekārtojuma vizuālā materiāla nonākšanas publiskajā telpā, aktīvas disksusijas par šo jautājumu raisījās sociālās saziņas vietnē «Facebook». Iedzīvotāja Anete Miķelsone jau minētajā vietnē publiskojusi iesniegumu, kas jau 26. maijā adresēts Talsu novada pašvaldībai un ko divu dienu laikā parakstījuši 180 cilvēki. Tajā izteikts aicinājums Talsu novada pašvaldībai apturēt iepirkuma par rotaļu laukuma atjaunošanu pirmajā kārtā līguma slēgšanu, lūgts rīkot publisku apspriešanu par bērnu rotaļu laukumu un informēt par to visā Talsu novadā dzīvojošos iedzīvotājus. Tāpat lūgums uzklausīt Talsu novada iedzīvotājus, īpaši tos, kuru ģimenēs aug bērni, kuri izmantos rotaļlaukumu, par Vilkmuižas ezera un apkārtnes attīstības plāna atlikšanu uz nenoteiktu laiku, lai līdzvērtīgus līdzekļus, kas atvēlēti pirmajai kārtai, ieguldītu jauna, funkcionāla bērnu rotaļu laukuma izveidošanā ģimenēm ar bērniem pieejamā vietā (gan ar fiziski veseliem bērniem, gan ar fiziskās attīstības traucējumiem). «Talsu Vēstis» uzrunāja A. Miķelsoni, kura teic, ka vecāku atsaucība parakstu vākšanā bijusi pietiekami liela. Viņa cer, ka domes deputāti vecāku viedokli uzklausīšot. Platformā www.manabalss.lv 26. maijā izveidota arī iniciatīva «Uzklausīt iedzīvotājus, veidojot bērnu laukumu Talsos», kuru līdz 27. maija 11.00 parakstījuši 237 iedzīvotāji.

Aicina meklēt jaunu vietu
Diskusijas par bērnu rotaļlaukuma atjaunošanu izvērtās 27. maija domes sēdē.
Kā teica domes priekšsēdētāja vietnieks un sēdes vadītājs Andis Astrātovs, šis jautājums ir klasiska Talsu brunča situācija, kur ir viedokļu dažādība. «Uzskatu, ka radošais un unikālais vienmēr var līdzās pastāvēt arī klasiskajam un praktiskajam. Abām idejām ir vieta zem saules,» teica sēdes vadītājs.
Domes sēdē piedalījās arī vairāku vecāku pārstāve Anete Miķelsone, paužot savas pārdomas. «Vēlamies tikt uzklausīti, piedalīties un izvēlēties, lai par nodokļos nomaksāto naudu Talsos izveidotu funckionālu bērnu laukumu. Man patīk viens no komentāriem sociālajā saziņas vietnē, kas bija pievienots jautājumam komentāros par piedāvāto risinājumu bērnu laukuma atjaunošanā pirmajā kārtā. «Tauta vēlas rupjmaizi, bet viņiem cep kūkas,» sacīja iedzīvotāja, kura kā labos piemērus minēja bērnu laukumus Tukumā, Kuldīgā un Ventspilī, kur ne tikai viņas ģimene dodas, bet redzētas arī citas talsenieku ģimenes. «Kāpēc mums ir jābrauc prom? Vai nebūtu jādomā, kā noturēt savus novadniekus šeit,» turpināja A. Miķelsone, aicinot domes deputātus domāt par mazajiem novadniekiem. «Ja īstenos pašreizējo ideju, vecākiem ir bažas, ka klasiskais bērnu laukums Talsos būs pēc pa-dsmit gadiem,» teica A. Miķelsone.
Par iedzīvotājas viedokļa uzklausīšanas A. Astrātovs teica, ka neredz iemeslu atcelt pašreizējo piedāvājumu par esošā bērnu laukuma atjaunošanu pēc piedāvātā risinājuma. Plašāku un funkcionālu bērnu laukumu varētu izveidot citā vietā, kas pie veiksmīgas idejas virzīšanas būtu ne ātrāk pēc gada vai pēc pusotra gada. Šīs ieceres īstenošanā aicināti iesaistīties arī vecāki. Finansējumu projektam par jauna bērnu laukuma izveidi varētu atrast šā gada pašvaldības budžetā. Savukārt deputāte Inga Gluzda pauda neizpratni, vai tiešām bērni ir aptaujāti, kā tas izskanējis no Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītājas Jolantas Skujenieces, un viņi izteikuši šādi vēlmi, lai izskatītos bērnu laukums, ko ir plānots atjaunot pirmajā kārtā. Viņa aicināja ieklausīties iedzīvotāju paustajā vēlmē un vispirms nodrošināt vajadzības, ko lūdz vecāki.
Domes sēdē ar iesniegumu bija vērsusies arī partija «Mēs — Talsiem un novadam», ar lūgumu pagaidām apturēt iepirkumu «Rotaļu laukuma atjaunošana Kareivju ielā, Talsos, Talsu novadā 1. kārta» un līgumu par būvniecību vēl neslēgt. Tāpat aicinājums organizēt publisku diskusiju par bērnu laukuma būvniecību, lai sniegtu pilnu informāciju par plānotā projekta visās kārtās īstenojamiem darbiem un demokrātiski diskutētu ar iedzīvotājiem, uzklausot un ņemot vērā viņu viedokli. Pēc diskusijas lemt par projekta turpmāku realizāciju.
Pēc visu viedokļu uzklausīšanas domes sēdes vadītājs A. Astrātovs pauda, ka aicina deputātus tikties 11. jūnijā, lai diskutētu par līguma slēgšanu ar iepirkumā izraudzīto pretendentu par esošā bērnu laukuma pirmās kārtas atjaunošanu.