Saglabāt to, kas veidots un attīstīts

Provinces Cilvēks Pandēmijā

Kopš pēdējās administratīvi teritoriālās reformas 2009. gadā, kad bijušo Talsu rajonu sadalīja vispirms trīs novados, bet vēlāk, Mērsragam un Rojai atdaloties, izveidojās četri novadi, dažādas aktivitātes un tradīcijas stiprinātas un ieviestas arī Dundagas novadā. Tas noteikti var lepoties arī ar Lībiešu krastu, aktīvām biedrībām, kam atbalstu sniedz pašvaldība, kā arī citām lietām un norisēm. Šoreiz pirms vēlēšanām uzrunājām trīs dažādu jomu pārstāvjus Dundagas novadā, lūdzot dalīties ar pārdomām, kādām lietām jaunajā novadā noteikti vajadzētu pievērst uzmanību, kā arī, vai plānots piedalīties pašvaldību vēlēšanās.

Ilze Iesalniece-Brukinga, Lībiešu saieta nama vadītāja Kolkā:— Pārstāvu Kolkas Lībiešu saieta namu, un lībiešu kultūrtelpas attīstība ir tas, kas man ne tikai profesionāli, bet arī personīgi interesē. Topošais Talsu novads ir viens no diviem novadiem Latvijā, kur ir vislabāk saglabājies Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu mantojums. Lībiešu valoda un kultūras vērtības kopš 2018. gada nogales ir iekļautas Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Šobrīd lībiešu kopienā notiek aktīvs darbs, lai lībiešu kultūrtelpu iekļautu UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. No 2022. līdz 2032. gadam Apvienoto Nāciju Organizācija izsludinājusi Pirm-iedzīvotāju valodu desmitgadi. Tās mērķis ir vērst uzmanību uz pirmiedzīvotāju valodu izzušanu un nepieciešamību tās saglabāt, veicinot pirmiedzīvotāju iespējas savas valodas izmantošanā. Lībiešu valoda un kultūra ir apdraudētākā Eiropas Savienībā, tātad arī Talsu novadā. Tas arī ir galvenais manis interesējošais jautājums — kā jaunizveidotais novads ir gatavs atbalstīt lībiešu kopienu, lībiešu valodas apguvi, lietošanu, izmantošanu, piemēram, vidē, uz ceļa zīmēm. Svarīga ir arī Lībiešu krasta ekonomiskā attīstība un infrastruktūras attīstība, lai veicinātu šeit ne tikai tūrismu, bet arī vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kopš Kolkas Lībiešu saieta nama atklāšanas pirms pāris gadiem, tas ir gan tūrisma informācijas centrs, gan kultūras pasākumu organizētājs. Šeit darbojas biedrības, būs apskatāma vēstures ekspozīcija. Taču vēl joprojām nav skaidrs, kā šī struktūrvienība iekļausies kopējā Talsu novada struktūrā. Ļoti ceram to saprast laika gaitā.
Noteikti piedalīšos arī šajās pašvaldību vēlēšanās, tāpat kā esmu to darījusi citās reizēs. Uzskatu, ka tas ir veids, kā iedzīvotājiem izteikt savu viedokli.

Diāna Siliņa, Dundagas bērnu dienas centra «Mājas» vadītāja:
— Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas», pateicoties Dundagas pašvaldības atbalstam un darbinieku rosībai, veiksmīgi darbojas 16. gadu. Tā ir radoša un droša vieta, kur 1.—5. klašu skolēniem pēc stundām gaidīt satiksmes autobusu vai vecākus, kas atbrauc pakaļ. Tā ir mūsu novada īpatnība, ka pietiekami liels bērnu skaits dzīvo Dundagas tuvākā un tālākā apkārtnē. Būtiski jaunajā Talsu novadā ir, lai «Mājas» tiktu saglabātas un atbalstītas, kā līdz šim to ir darījusi Dundagas pašvaldība, rūpējoties par savu iedzīvotāju vajadzībām. Priecātos arī, ja Talsu pašvaldībā būtu atsevišķi nodalīts finansējums, ko piešķirt biedrībām kā līdzfinansējumu, ja tas kādā no projektiem tiek prasīts. Vēl būtiski šķiet, lai pašvaldība izsludinātu vietējo iniciatīvu projektus. Dundagas novadā, ja nekļūdos, tie bijuši divās jomās: saistībā ar uzņēmējdarbību un vides sakopšanu. «Mājas» otro gadu atrodas tā sauktajā «Mazajā skolā», un ir radušās ierosmes, ko apkārtnē varētu sakopt, lai pēc tam lietderīgi to būtu iespējams izmantot gan skolai, gan centram. Taču tam visam, protams, ir neziņa un bažas par «Māju» turpmāko likteni — vai jaunā Talsu pašvaldība turpinās sadarbību ar Dundagas bērnu dienas centru un to atbalstīs, vai lems tomēr citādāk.
Kopš 18 gadu vecuma esmu piedalījusies visās vēlēšanās, jo uzskatu to par savu pilsonisko pienākumu. 5. jūnijs nebūs izņēmums. Piedalīšos tāpēc, ka man nav vienalga, kas notiks mūsu novadā. Katram no mums ir savas vērtības, par kurām iestājamies, un, balsojot par konkrētu sarakstu un deputātiem, izvēlamies tos, kas mūsu vērtības ir solījuši aizstāvēt. Protams, varam vilties, taču, piedaloties vēlēšanās, esam izdarījuši visu, ko tajā brīdī varējām, lai mūsu dzīve visiem kopā būtu labāka. Tā ir arī katra vēlējušā atbildība — ievēlēšanas gadījumā sekot, kā deputāti savus solījumus pilda.

Antra Laukšteine, Kolkas pamatskolas direktore:
— No jaunā Talsu novada sagaidām atbalstu mazo skolu pastāvēšanai. Izglītības pieejamība Kolkā ir aktuāls pēdējo gadu jautājums. Likvidēt vai saglabāt, cik ilgi iespējams, vai atbalstīt un attīstīt? Kā uzsver vecāki, pat ja skolā no pirmsskolas līdz 9. klasei mācās 61 bērns, skola ir un paliek ciema dvēsele. No pieredzes zinām — Kolkas skola izdzīvot pratīs, ja šādu iespēju dome dos. Kas iegūs? Bērni, kuriem maza skola ir drošas mājas. Šajā skolā skolotāji palīdzēs ikvienam bērnam, būs interesanti pulciņi, labiekārtots internāts, kurā pavadīt nedēļu tālu no mājām, mācīties veselīgā vidē un apmeklēt mūzikas skolu.
Kolkā būtiska problēma ir ģimenēm ar bērniem atrast dzīvesvietu. Tas būtu izaicinājums jaunajai Talsu novada domei. Pašvaldība, kas domās par nākotni, vispirms domās par ģimenēm ar bērniem.
Domājot par vēlēšanām, ir bažas par Kolkas puses pārstāvniecību jaunizveidotajā domē. Vai tiksim sadzirdēti 70 km attālumā? Vai bērni no piekrastes ciemiem varēs mācīties iespējami tuvu savām mājām? Šajās pašvaldību vēlēšanās piedalīšos! Darīšu to, lai sniegtu savu atbalstu cilvēkiem, kuri gatavi uzņemties vadīt jaunā novada domi, un nepievienotos cilvēkiem, kuri kritizē, bet paši neko nedara.