Gribot tīru un sakoptu Talsu pilsētu

Raksta lasītājs

«Gribot tīru un sakoptu Talsu pilsētu, griežos ar lūgumu palīdzēt likvidēt šo graustu ar visām tā piedevām pilsētas centrā — K. Valdemāra ielā 45. Jau vairākus gadus tas atrodas tādā stāvoklī, kā redzams fotoattēlā. Vienu kaudzi pirms gada saimnieks pēc aizrādījuma salika maisos, bet blakus izauga vēl desmit kaudzes. Māja cietusi ugunsgrēkā, atrodas apkārtējiem nedrošā stāvoklī, pie paša trotuāra. Garām iet bērni uz pamatskolu,» redakcijai raksta kāda Talsu iedzīvotāja vairāku citu iedzīvotāju vārdā un jautā, vai «baigo paskatu» būtu iespējams novērst?

Sagatavojusi Mairita Balode.