Veicot tilta būvdarbus, atrod lielgabalu

Mērsraga novads

«Talsu Vēstis» jau rakstīja, ka Upesgrīvā notiek tilta pār Grīvas upi remonts. Aizvadītajā nedēļā būvdarbu veicējiem — Smiltenes SIA «8 CBR» vīriem — gadījies pamatīgs pārsteigums, kad pie vecā tilta balstiem no upes izcēluši lielgabala stobru, kas tur gulējis apmēram viena metra dziļumā.
Vērtīgais atradums nogādāts Rojas jūras zvejniecības muzejā, un, lai izpētītu lielgabala stobra vēsturi, muzeja darbinieki konsultēsies ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vēsturniekiem.
«Rakstīsim projektu Valsts kultūrkapitāla fondam, lai speciālisti varētu stobru attīrīt un restaurēt,» atklāj Rojas jūras zvejniecības muzeja krājuma glabātāja Gundega Balode. «Gan pašlaik, gan arī vēlāk objekts atradīsies muzeja ārtelpā, būs pieejams apskatei, un būs jārūpējas par tā drošību. Bez izpētes mēs varam tikai izteikt minējumus par lielgabala izcelsmi. Būtu tik interesanti, ja varētu pierādīt, ka tas cēlies no Uguņciema dzelzs cepļa! Bet nesteigsimies ar minējumiem, ļausim speciālistiem veikt izpēti! Mēs ceram, ka atradums palīdzēs papildināt Kurzemes piekrastes vēstures stāstus. Paldies atradējiem, leposimies visi kopā par mūsu piekrastes vēsturi!»
Upe Grīva, kas augštecē saukta par Sārceni, bet lejtecē — Uguņupi, iztek no Laidzes ezera, un lielākā apdzīvotā vieta tās krastos ir Upesgrīva pie ietekas Rīgas jūras līcī. Kas zina, kādus pagātnes lieciniekus tik vēl neslēpj upes un zemes dzīles!