Pirmais solis konkursa «Radi Talsu novadam!» rīkošanai sperts

Talsu novads

25. martā Talsu novada domes deputātu vairākums nolēma, ka arī šogad Talsu novadā notiks konkurss «Radi Talsu novadam!». Jūlijā, kad darbu uzsāks jaunais Talsu novads, šo jautājumu deputātu lemšanai iecerēts vēlreiz likt galdā, lai vērtētas tiktu arī sakoptākās vietas Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā.
Konkurss pašreizējā Talsu novadā notiek vairākus gadus. Lai gan mainīts tā nosaukums, mērķis palicis nemainīgs — ieinteresēt un iesaistīt iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, veicinātu novada sakoptību un pateiktos sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem par ieguldījumu novada tēla veidošanā. Tāpat kā pērn, arī šogad pretendentus varēs pieteikt vairākās nominācijās: «Sakoptākā privātmāja», «Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms», «Sakoptākā vēsturiskā ēka», «Veiksmīgākās ēkas pārvērtības», «Degradētas teritorijas atjaunošana», «Skaistākais balkons», «Gaumīgākais skatlogs un/vai ieejas mezgls», «Aktīvākā organizācija», «Čaklākais mājražotājs», «Radošākais novadnieks», «Vides vērtība» un «Gada jaunums».
Konkursa nolikumu Talsu novada deputāti skatīja 25. marta domes sēdē, kur neiztika bez diskusijām. Nolikumu bija nepieciešams skatīt, jo izmainīts ir pretendentu izvirzīšanas laiks (līdz 26. jūlijam), kā arī komisijas izbraucieni uz novada pilsētām un pagastiem (plānoti augustā). Sēdē izskanēja dažādi viedokļi — konkursa vērtēšanā vajadzētu iesaistīt arī Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu, kas jūlijā apvienosies ar Talsu novadu, kā arī tas, ka šis neesot īstais laiks ko tādu organizēt un plānot izbraukumus pie pretendentiem.
Kā domes sēdē sacīja pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko, Rojas un Dundagas novadā šādus konkursus neorganizē, bet Mērsraga novadā līdzīga aktivitāte notiek novadu svētku laikā, kad iedzīvotājiem pasniedz apbalvojumus par sakoptākajām sētām, bet uzņēmējiem par aktīvu darbošanos. Talsu novada domes vadītāja Sandra Pētersone teica, ka ir sazinājusies ar pārējo trīs novadu vadītājiem un saņēmusi atbalstu iecerei, ka šāds konkurss būtu turpināms arī jaunajā novadā. «Kad izveidosies novads, tālāk lemšanai būtu jautājums par grafiskā pielikuma (izbraukuma grafika — aut.) papildinājumu, ja tāds būs jaunievēlēto deputātu lēmums,» izteicās S. Pētersone.
Deputāte Ilva Norenberga pauda, ka šis nav gads, lai brauktu un ciemotos pie cilvēkiem, arī no darbinieku darba laika tas prasīs vismaz septiņas darba dienas. Tāpat izbraucot tikai uz pašlaik esošā Talsu novada vietām, jau sākotnēji tiek šķelts topošais jaunais novads. «Uzskatu, ka šajā gadā varam iztikt bez konkursa un to rīkot jau atkal apvienotajā novada teritorijā,» teica I. Norenberga. Līdzīgu viedokli pauda arī deputāte Inga Gluzda, kura uzskata, ka ar konkursu šogad būtu jāiepauzē. Tā ir gan esošā epidemioloģiskā situācija, gan nepieņemami tas, ka vērtēti pretendenti nominācijās būs tikai šā brīža Talsu novada robežās. «Sākam darbu jau ar šķirošanu un nodalīšanu. Ir vecais novads, un ir jaunpienācēji,» sacīja deputāte, piebilstot, ka šādu ieceri atbalstīt nevar.
Pretēju viedokli pauda domes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Karols, kurš norādīja, ka tā ir Talsu novada tradīcija, kas gadu no gada ir pilnveidota, un to nevajadzētu zaudēt. Arī mainoties epidemioloģiskai situācijai, un, iespējams, tai uzlabojoties, konkursa norisei pašvaldība būtu gatava. Pašlaik Talsu novada dome nevar pieņemt lēmumus, kas attiektos uz citām (šajā gadījumā Rojas, Mērsraga un Dundagas) administratīvajām teritorijām. Arī deputāts Miervaldis Krotovs pauda, ka konkurss šogad novadā jāturpina, jo Talsu novads ir liels un tas ir veids, kā pamanīt un teikt paldies par cilvēku uzņēmību. Savukārt deputāts Lauris Pīlēģis aicināja šo jautājumu aktualizēt uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām, kad darbu uzsāks jaunais deputātu sasaukums, lai konkursā vērtēšanai iekļautu arī pārējās novada teritorijas.
Kā «Talsu Vēstīm» norāda pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko, deputātu domes sēdē pieņemtais lēmums ir pirmais solis, lai šāds konkurss šogad notiktu. Tā kā pretendentu izvirzīšana konkursam noteikta līdz 26. jūlijam un izbraukumi plānoti augustā, jūlijā darbu uzsākot jaunajai domei, visticamāk, arī deputātiem lemšanai piedāvās, vai konkursā iekļaut arī Dundagas, Mērsraga un Rojas novada teritoriju.