Neapmierinātība ar ceļu stāvokli Ģibuļu pagastā

Raksta lasītājs

«Talsu Vēstu» redakcijā vērsās lasītājs (vārds un uzvārds ir zināmi), kurš pauda neapmierinātību ar ceļu stāvokli Ģibuļu pagastā. «Visai sasāpējis jautājums ne tikai man, bet arī apkārt dzīvojošajiem ir par to, cik slikti Ģibuļu pagasts uztur ceļu segumus. Nauda ceļu uzturēšanai tiek iedalīta visiem pagastiem — citos pagastos grants seguma ceļi tiek greiderēti pat divreiz mēnesī, bet mums tas tiek darīts labi ja reizi divos mēnešos. Pat tad reizēm nākas zvanīt un prasīt, lai atsūta greideri, jo ceļš ir tik bedrains, ka vairs praktiski nav izbraucams. Piektdien, 26. martā, ap 14.30 ceļš it kā tika greiderēts. Fotogrāfija ir uzņemta sestdienas, 27. marta, rītā — mazāk nekā 24 stundas pēc seguma greiderēšanas. Ceļš ir vienkārši katastrofālā stāvoklī! Bedres arī tagad vietām ir dziļas un asas. Ceļš nebija ticis greiderēts kopš pagājušā gada vasaras beigām, kā rezultātā šīs asās un lielās bedres ir radušās. Rudenī, zvanot un jautājot pagasta vadībai, vai nevar atsūtīt nogreiderēt ceļu, saņēmu atbildi: «Pirms divām nedēļām izbraucu cauri, un ceļš tik traks nebija.» Sajūta tāda, ka ceļš piektdien tika nogreiderēts ķeksīša pēc, jo labuma no tā nav.»

Sazinoties ar Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāju Kitiju Vecmani, saņēmām šādu atbildi: «Ceļu greiderēšana tiek veikta, izvērtējot ceļu stāvokli un laika apstākļus. Lai darba rezultāts būtu kvalitatīvs, ceļa segums nedrīkst būt pārāk slapjš, ar peļķēm, kā arī pārāk sauss. Greiderēti tiek arī atsevišķi ceļu posmi — tie, kas ir atbilstoši darbam. Vēstulē uzrādītais pašvaldības autoceļš «Vecremeši— Jaunkalniņi» ir ar atšķirīgu virsmas stāvokli dažādos ceļa posmos. Norādītais ceļa posms ir pārāk slapjš, ar peļķēm, tādēļ kvalitatīvs rezultāts šobrīd nav iespējams. Uzlabojoties ceļa virsmas stāvoklim, ir plānota ceļa atkārtota greiderēšana.»