Deputātu maiņa Dundagas novada domē

Dundagas novads

Pagājušā mēneša vidū kļuva zināms, ka no deputātu pienākumu pildīšanu atsakās divi Dundagas novada domes deputāti — Madars Burnevics un Vilnis Skuja. Viņu vietā no 30. marta šos pienākumus sāka pildīt Gunta Abaja un Guntis Pirvits.
Kā abi deputāti minēja «Talsu Vēstīm», martā motīvs neturpināt pildīt uzticētos deputāta pienākumus saistoties ar nesakārtotību domes darbā. M. Burnevics pauda, ka «ir skaidri noteikts, ka lēmumprojekti, kas saistīti ar finansējumu, ir jāizskata finanšu komitejā. Tas netiek darīts, bet tiek virzīti pa taisno uz domes ārkārtas sēdēm. Tāpēc rodas jautājums par šo pieņemto lēmumu likumību. Neredzu jēgu arī komiteju darbam, jo uz domes ārkārtas sēdēm tiek virzīti jautājumi, kurus vēlas, nevis tie, kas atbalstu guvuši komitejās,» savas pārdomas izteica nu jau bijušais deputāts. Savukārt V. Skuja minēja, ka galvenais iemesls šādam lēmumam ir bezpalīdzīgās sajūtas, jo ietekmēt notiekošo nav iespējams. «Balsošanas mašīna strādā, tajos, kas domā mazliet citādāk, neklausās, elementāras lietas ignorē, balstoties uz to, ka dome var visu,» sacīja V. Skuja.
Dundagas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere informē, ka vēlēšanu komisija 16. marta sēdē apstiprināja, ka nākamie deputāti, kuriem jāstājas pie deputāta pienākumu veikšanas, ir Gunta Abaja (ievēlēta no vēlētāju apvienības saraksta «Mūsu novadam») un Ēriks Bērzkalns (ievēlēts no vēlētāju apvienības «Strādāsim kopā»). Gunta Abaja piekrita stāties pie deputāta pienākumu veikšanas novada domē, bet deputāta kandidāts Ēriks Bērzkalns 26. martā iesniedza rakstveida atteikumu par deputāta pienākumu uzsākšanu pildīt novada domē. Nākamais deputāts, kuram jāstājas pie deputāta pienākumu veikšanas, ir Guntis Pirvits (ievēlēts no vēlētāju apvienības saraksta «Strādāsim kopā»). Abi jaunie deputāti pienākumus Dundagas novada domē uzsāka veikt 30. martā, kad notika divas domes ārkārtas sēdes. Vienā no tām arī nolemts, ka turpmāk G. Pirvits darbosies attīstības un plānošanas komitejas sastāvā, bet par G. Abajas darbošanos komitejās vēl nav skaidrības. Runājot par deputāta dalību komitejā, G. Pirvits pauda, ka pašvaldībā joprojām darboties nespējīga ir finanšu komiteja, jo nav domes priekšsēdētāja, kas to vadītu. Līdz ar to viņš nevar atbalstīt jautājumus, kas saistīti ar finansējuma piešķīrumu bez to izskatīšanas komitejas sēdē. Arī rīkotās domes ārkārtas sēdes esot saraustītas, jo nav iespējams īsā laikā iepazīties ar visiem lēmumprojektiem, kas izsludināti izskatīšanai. Uz šo nesakārtotību norādīja arī deputāte Una Sila, jo, šādi domei darbojoties, nav iespējams plānot darbus un pilnvērtīgi sagatavoties jautājumu izskatīšanai.