Kolkā sagaidīts pavasaris un modināti putni

Kultūra

20. martā, kad Latvijā sākās pavasaris, Kolkā, kā ik gadu, notiek putnu modināšanas pasākums. Ziemas aiziešanu un pavasara atnākšanu atzīmē liedagā, kur vietējo tradīciju zinātājas — Kolkas lībiešu ansambļa «Laula» dalībnieces — palīdz dabai mosties, pēc lībiešu tradīcijas izpušķojot eglīti un kopā ar citiem pavasara gaidītājiem dziedot putnu modināšanas dziesmu «Tšītšorlinkizt».
Putnu modināšana ir sens lībiešu rituāls, kas tradicionāli noticis pavasara saulgriežu rītā, kad dziedāta jau minētā putnu modināšanas dziesma, kurai piemīt buramvārdu raksturs. Lībieši ticēja, ka putni rudenī neaizlido prom, bet gan pārlaiž ziemu, gulēdami kādā slēpnī, piemēram, jūras krastā, un pavasarī tie jāmodina, lai ceļas augšā. Modināšanas rituālam bija arī citi motīvi: izlūgties zvejas laimi, pieburt meitu vai puisi. Kā www.livones.net raksta kolceniece Baiba Šuvcāne: «Par spīti «Covid-19», kas būtiski ir mainījis visu mūsu dzīvi, Kolkas lībiešu ansamblis «Laula», ievērojot valstī noteiktos pašreizējos pulcēšanās ierobežojumus, pavasara saulgriežus sagaidīja jūras krastā, dziedot putnu modināšanas dziesmu «Tšītšorlinkizt». Tika pušķota eglīte, bija cienasts putniņiem, Jūras mātei un pašiem. Rīts bija auksts, pelēks un vējains, taču brīnums — tieši tai brīdī, kad laikrādis vēstīja, ka iestājies pavasaris, mākoņi pavērās un atspīdēja saule! Tā bija kā simboliska zīme, ka daba ir modusies un pavasaris patiešām ir atnācis.»