Turpinās mācīties attālināti. Klātbūtnes mācības 1.—4. klasēm atļautas Mērsragā

Mērsraga novads

Slimību profilakses un kontroles centra aktualizētā informācija par adminsitratīvajām teritorijām, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības ie-stāžu 1.—4. klasēm, liecina, ka no nākamās pirmdienas, 22. marta, klātienes mācības būs atļautas 36 novados. To vidū arī Mērsraga novadā.
«Priecājamies, ka pirmo līdz ceturto klašu skolēni var mācīties klātienē. Par to priecājas, gan paši bērni, gan pedagogi,» atzīst Mērsraga vidusskolas direktore Ilze Indruškeviča. «Robeža, ka varam to darīt, ir visai trausla, jo saslimstības pieaugums var būt jebkurā brīdī, tāpēc situācijai rūpīgi novadā sekojam līdzi katru dienu. Lai atbildīgi izturētos pret klātienes mācību procesu, esam ieviesuši visas nepieciešamās prasības, pedagogi un skolas tehniskie darbinieki katru nedēļu veic arī siekalu testus. Atsākoties klātienes mācībām pirmo līdz ceturto klašu skolēniem, nav novērota tendence, ka vairāk būtu tādu skolēnu, kuri izvēlas turpināt mācīties mājās. Par ierosinājumu organizēt mācības āra apstākļos — mūsu kolektīvs jau kādu laiku bija ceļā uz to. Pateicoties un sadarbojoties ar biedrību «Izglītībai Mērsragā», skolas teritorijā ir tapusi āra klase ar galdiem un soliem, kur būs iespēja skolēniem novadīt arī mācību stundas āra apstākļos. Pašlaik mēs mazliet nogaidīsim, lai laikapstākļi kļūtu piemērotāki šādam mācību procesam. Tie patlaban nav tie labākie, lai nodrošinātu āra mācības, jo ne visiem bērniem būs piemērots apģērbs, lai vairākas stundas uzturētos ārā. Plāns par šādas vietas izveidi bija ļoti tālredzīgs, un priecājamies, ka nupat arī pabeigts.»
Sarakstu, kurā vērtē novados esošo 14 dienu kumulatīvo «Covid-19» gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem, centrs atjauno katru nedēļu. Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 nosaka, ka mācību procesu klātienē 1.—4. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais «Covid-19» gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina «Covid-19» izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.—4. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais «Covid-19» gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā: 220 — lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā; 250 — lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums ir balstīts uz vairākiem epidemioloģiskajiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto «Covid-19» gadījumu ģeogrāfiskais sadalījums, to sasaiste ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem un citiem, vienlaikus vērtējot tos saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju. Pēdējie centra dati uz 16. martu rāda, ka Talsu novadā šis rādītājs ir 255 (pēdējās 14 dienās saslimušo skaits — 70), Rojas novadā — 386 (pēdējās 14 dienās saslimušo skaits — 13), bet Dundagas novadā — 476 (pēdējās 14 dienās saslimušo skaits — 17). Savukārt Mērsraga novadā, kur atļautas klātienes mācības sākumskolā, 14 dienu kumulatīvais «Covid-19» gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir 71 (pēdējās 14 dienās saslimušo skaits — no 1 līdz 5).