Par Aivaru Lembergu dažās rindās

Raksta lasītājs

Visai neviennozīmīgi tiek vērtēta Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga tiesāšana un apcietināšana. Mūsu laikraksta veiktajā aptaujā tai nepiekrīt 27,4 procenti lasītāju. Daudzu atmiņā Aivars Lembergs ir izcils un enerģisks pilsētas saimnieks, kas daudz darījis ne tikai savā, bet arī Ventspils labā. Un tam piekrīt arī šo rindu autors, kas kā bijušais ventiņš ir redzējis, kā uzplaukst Ventspils pilsēta pēc padomju gadiem, kad sākās sociālistiskā īpašuma transformācija privātajā īpašumā. Ir ļaudis, kuri pielīdzina Aivara Lemberga veikumu Kurzemes hercoga Jēkaba darbībai 17. gadsimtā, kad Ventspils uzplauka kā Kurzemes hercogistes pilsēta, ir ļaudis, kas to noliedz. Nāks laiks, kad labāk tiks izvērtēta Aivara Lemberga darbība un Latvijā notiekošie privatizācijas procesi, bet lai nu kā arī būtu, jāatzīmē arī tas, ka Aivars Lembergs prata novērtēt savus oponentus un ieklausīties viņu priekšlikumos, ja tie bija racionāli. Savulaik, kad notika jaunās Talsu slimnīcas celtniecība, biju viens no lielākajiem oponentiem Aivara Lemberga vadītās Ventspils pilsētas domes un citu ventiņu iecerei būvēt jauno slimnīcu Talsu pilsētas kapu zonā, tomēr man un vēl vairākiem talseniekiem neko panākt neizdevās. Mēs ar Jāni Matuli cietām pilnīgu fiasko. Bet tajā laikā izlasīju laikrakstā «Ventas Balss» atziņas, ka peldētavu Ventā Ventspilī Gāliņciema rajonā iekārtot neesot lietderīgi. Man, kad tajā laikā komunicēju ar Aivaru Lembergu, ar dažiem vārdiem izdevās viņu pārliecināt, ka tas gan būtu lietderīgi. Pēc īsa brīža tur tapa lieliska peldētava Ventspils pilsētas iedzīvotājiem.
Salīdzinājumam pateikšu, lai cik vairākās desmitgadēs esmu runājis ar daudziem mūspuses vadītājiem par peldētavas iekārtošanu Talsu pilsētas iedzīvotājiem, visas manas runas ir izrādījušās kā tukša salmu kulšana.