Dundagas mākslas un mūzikas skolai dāvina datortehniku

Dundagas novads

Atsaucoties skolas iniciatīvai, šomēnes uz Dundagas mākslas un mūzikas skolu dodas 10 AS «Latvenergo» dāvinātie datortehnikas komplekti.
Turpinot ilggadēju tradīciju, AS «Latvenergo» februārī deviņām skolām un mācību iestādēm visā Latvijā dāvina sistēmblokus un monitorus.
Ar šo ziedojumu AS «Latvenergo» mācību iestādēm pēdējos gados nodoto datortehnikas komplektu skaits pārsniedz 1500. Datortehnikas ziedojums tiek nodrošināts, atsaucoties skolu aktivitātei un tehniskas nepieciešamības izvērtējumam, kas kvalitatīvu datortehniku ļauj saņemt dažādu reģionu skolām. Ņemot vērā sūtījumu apjomu un skolu ierobežotās transporta iespējas, to piegādi arī nodrošina pats ziedotājs.
Izglītība ir visa pamats, kas sniedz ilgtermiņa labumu visai sabiedrībai. Tādēļ šobrīd, kad tik svarīgs un nepieciešams ir tehnoloģiskais atbalsts, lai bērni katrā Latvijas vietā pēc iespējas labākajā veidā saņemtu zināšanas, skolām tiek dāvināti datori attālinātā mācību procesa atbalstam, ko savā darbā varēs izmantot skolotāji.
«Esam gandarīti, ka varam dāvināt reģionālajām izglītības iestādēm datortehniku un tādā veidā veicināt iespējami labākās kvalitātes izglītības nodrošināšanu. Mūsu dāvinājums nav «vienas reizes aktivitāte» un šobrīd šādam dāvinājumam noteikti ir lielāka vērtība nekā jebkad,» saka Guntars Baļčūns, AS «Latvenergo» valdes priekšsēdētājs.

Ivita Bidere,
AS «Latvenergo» preses sekretāre