Tavā priekšā ir droša nākotne

Personības

Madara Irbe, kuras balsi iespējams dzirdēt vienā no Latvijas Kristīgā radio pārraidēm, savu dzīvi un kalpošanu balsta Dieva vārdā jeb Bībelē. Enerģiskā jaunā sieviete, kuras dzimtā puse ir Talsi, ir lielisks piemērs tam, ka kristietība nav sēdēšana baznīcā, bet gan praktiska un reāla dzīve ar Dievu, un šīs attiecības bez Bībeles studijām nav iespējamas.

Madara, jautāta par ticības iesākumiem, teic, ka viņai jau bērnībā nebijuši jautājumi par to, vai Dievs ir vai nav, jo bijusi apstiprinoša pārliecība. «Es vienmēr zināju, ka Viņš ir. Man jau bērnībā bija Bībele, ko lasīju un arī lūdzu. Omīte mani veda uz katoļu baznīcu. Var teikt, ka tur arī uzaugu. Tad tur kalpoja priesteris Mediņš… Tad pienāca jaunieša vecums, un, kā sacīts Bībelē: «Slikta sabiedrība samaitā labus tikumus,» un, ja pats izvēlies neiet un nedarīt, tad tā arī cilvēks pamazām aizslīgst pasaulē… Un, ja godīgi, tad cik tad kā bērns un jaunietis stipri vari pastāvēt uz tā ceļa? No tā visa aizklīdu, bet caur visādiem dzīves gadījumiem, pieredzēm un sarežģījumiem biju kaut kādos meklējumos, kas aizveda prom no Dieva patiesības, kas ir Bībelē. Te runāju par dažādām jaunā laikmeta mācībām, kas mūsdienās ir ļoti populāras,» pieredzē dalās Madara, bilstot, ka, maldoties pa plašo informācijas «jūru», tomēr bijusi pieeja arī Bībelei. Viņa atminas, ka bijis konkrēts pamudinājums to atvērt, bet atmetusi tam ar roku, domājot, kāda gan jēga to vērt vaļā un lasīt, ja tāpat neko nesaprot.

Dzīvs, patiess un praktisks
«Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kuru nevar lasīt bez tās autora, proti, Dieva, Svētā Gara, klātbūtnes. Jā, ikviens var lasīt burtu, bet to nekad līdz galam nesaprast. Un acis līdz galam nebūs atvērtas tai ziņai un vēstījumam, ko Dievs vēlējies pasacīt. Bībelē pat teikts, ka tā ir apslēpta šai pasaulei, bet ir atklāta tikai Dieva bērniem, par kādiem ikviens aicināts kļūt, atgriežoties no grēkiem un pieņemot Jēzu par savu Kungu un Glābēju,» uzsver Madara, bilstot, ka kalpošanas pieredzē ir bijis konkrēts gadījums, kad sieviete atdevusi savu dzīvi Jēzum un pēc aizlūgšanas sākusi lasīt Dieva vārdu, pēc tam sakot: «Es nesaprotu! Es taču Bībeli biju lasījusi, bet tikai tagad man ir atvērušās acis un es to saprotu. Man gribas to lasīt un lasīt, «ēst» visu, kas tajā izlasāms.» Un tā patiešām ir. Gribas piepildīties ar dzīvo Dieva vārdu,» patiesības priekā dalās Madara Irbe, uzsverot, ka ir ļoti būtiski saprast, ka vārds, kas ir Bībelē, patiešām ir dzīvs, patiess un praktisks. «Bībele ir principu grāmata. Tajā, protams, nav pateikts, uz kuras ielas dzīvot, bet tā ir principu grāmata, un tur vienmēr būs atbilde kāda lēmuma pieņemšanai, kad jāizdara izvēles. Tāpat arī dzīves gudrība un pamati, kā rīkoties, kā dzīvot un ko Dievs no mums sagaida kā no Saviem bērniem un kādi ir Viņa apsolījumi mums.»

No mīnusa uz plusu
Sarunājoties ar Madaru, viņa izsaka iedrošinošus vārdus, ka pie Dieva vienmēr var atgriezties, lai sāktu no jauna. Ir tikai jānāk Viņa priekšā, jālūdz, jālasa, un viss notiek. «Laiks tik ātri skrien. Šogad paliek jau septiņi gadi, kad atdevu savu dzīvi Jēzum Kristum, un ir tik daudz kas noticis. «Es divus gadus mācījos žurnālistiku, bet to līdz galam nepabeidzu. Daudz ieguvu, stažējoties dažādās praksēs un arī strādājot šajā jomā. Bet manā dzīvē viss krasi izmainījās, kad nācu pie Jēzus… Un tad kādu dienu ar mani sazinājās manas draudzes mācītājs Modris Ozolikevičs un teica, ka ir raidījums, kuru jāsāk vadīt… rītdien. (Smejas.) Tas bija radio raidījums «No mīnusa uz plusu», kas izskanēja Nātana Morisa dievkalpojumu sakarā. Tajā galvenā vēsts — Dievs visus mūsu cilvēcīgos mīnusus var vērst par plusiem. Un es vienkārši, nemaz nedomājot, pateicu: «Jā!» Tas bija tik ātri un spontāni, un tā bija atbilde uz manu lūgšanu, tāpēc man nemaz nebija divu domu. Zināju, ka tas ir no Dieva. Un tā es sāku savu darbu radio. Pirmos gadus pavasarī es šo raidījumu vadīju viena, bet tad gribējās kādas izmaiņas un pieaicināju komandā Evu Menci,» savā pirmajā darba pieredzē Latvijas Kristīgajā radio dalās Madara Irbe, slavenā latviešu hokeja vārtsarga Artura Irbes sieviņa, kura ar mīļoto iepazinusies, abiem esot ticīgiem, jo tas bijis svarīgs nosacījums.

Kad dzimst jaunas Dieva idejas
Beidzoties raidījuma «No mīnusa uz plusu» sezonai, abas devušās prom, sirdī auklējot domu, ka varētu arī atgriezties. Turklāt Madara ar Evu mācās vienā skolā, proti, institūtā Teksasā (Dominion Bible institute). Tā ir onlaina skola, kurā Madara ar ģimeni ciemojusies arī klātienē. «Institūta vadītājs Karijs Bleiks (Curry Blake) pats 40 gadus ir studējis Bībeli, to dara ik dienas, un par to liecina viņa kalpošanas augļi. Skolā mums iedota atziņa, ka viss, kas ir Dieva vārdā, patiešām praktiski darbojas un to var pārbaudīt. Dieva vārds ir unikāli spēcīgs. Un svarīgi ir saprast, ka Dieva vārdam neko nepieliek un neveido kaut kādu jaunu teoloģiju, bet arī neko neatņem, nemazinot un neierobežojot tā patieso spēku ar cilvēku pašizdomātām kalpošanām un tradīcijām, jo, tā darot, Dieva vārds tiek padarīts neefektīvs.
Studijas palīdzējušas sagraut prāta cietokšņus, kas ierobežo Dievu mūsu pašu dzīvēs,» vērtīgajā atziņā dalās Madara, uzsverot, ka patiešām cilvēks pats var ierobežot Dievu.
Bet, runājot par darbu radio, abas jaunās sievietes zinājušas, kādu vēsti grib aiznest klausītājiem Latvijā, jo skola ļoti iedvesmojusi, tāpēc rīkojušās. «Un mums ir dota Karija Bleika komandas svētība ņemt viņa materiālus un darboties ar tiem šeit Latvijā. To darām raidījumā «Bībele — mana autoritāte». Plus vēl tas, ka esam iztulkojuši vienu viņa grāmatu, ko domājam arī izdot. Tas vairāk ir kā buklets ar Dieva vārda apliecinājumiem. Mēs vienkārši redzam, kā izmainās cilvēka dzīve, kad tiek apliecināts Dieva vārds, un kā pieaug ticība, jo, kā jau Bībelē teikts, «ticība nāk no Dieva vārda sludināšanas un klausīšanās,» priekā dalās jaunā sieviete, kas no sirds novērtē Dieva doto iespēju satikt šo cilvēku.

Tava pieredze nemaina Dieva vārda patiesumu
«Raidījums ir Bībeles studijas. Mūsu doma bija būt nevis gudrajām skolotājām, bet kopā studēt un augt ar mūsu klausītājiem. Neskatoties uz to, vai mēs Dieva vārdu piedzīvojam praktiski katrā mūsu dzīves sfērā, tas nemaina tā patiesumu. Mēs augam ticībā, gudrībā, atziņā. Un līdz ar šo augšanu mēs arvien vairāk piedzīvojam, ka Dieva vārds izdzīvojams visās jomās. Redzam, ka pusstunda ir laiks, kad cilvēkiem pietiek kvalitatīvi noturēt uzmanību un klausīties. Bet vienmēr jau būs jāizvēlas, vai gribi ko mainīt un vai tam veltīsi laiku. Bez ieguldījuma tu nevari sasniegt rezultātu, kā tas ir sporta zālē. Tieši tāpat ir ar Dieva vārdu un ticību. Ticība arī ir muskulis, kas jātrenē. Jo vairāk mēs piepildāmies ar Dieva vārdu, pavadām vairāk laika ar Dievu, apmeklējam dievkalpojumus un esam sadraudzībā ar ticīgajiem, iedrošinot cits citu un liecinot, jo vairāk šis ticības muskulis arī aug,» pārliecībā dalās Madara.

Bez disciplīnas nebūs rezultāta
Sarunas laikā, kad tiek aizskarta tēma par disciplīnu ticības dzīvē, Madara izsaka viedokli, ka daļai ticīgo, iespējams, pietrūkst sapratnes par to, ka ir nepieciešama šī veltīšanās un ieguldīšanās. «Citreiz ir tā nepareizā doma, ka Dievs jau darīs, ja gribēs, un tad nu tas notiks, bet tā tas gluži nav. Dievs ticīgajiem, tiem kas tic uz Jēzu Kristu, kā saviem bērniem ir devis autoritāti valdīt uz zemes. Mums citreiz ir jāiet un jāiekaro, ko darām lūgšanās. Iespējams, būs priekšā kaut kas, ar ko būs jācīnās, bet Dievs apsola uzvaru. Jā, kādreiz viss notiek ātri un kā uz klikšķi, bet ir reizes, kad Dievs ir ko apsolījis, bet, lai to iegūtu, būs jāiet un jācīnās. Cīņas būs jau iesākumā ar savu miesu, kad būs jāceļas vai jāatvēl konkrēts laiks Dieva vārdam un lūgšanai. Bez disciplīnas nebūs rezultāta. Uzvarēs tie, kas neatkāpsies un pastāvēs līdz galam. Tāpēc liela svētība ir draudze un ticīgi draugi, kas iestājas lūgšanās, kad klājas grūti, jo citreiz ir tā, ka patiešām pašiem nav spēka lūgt. Jā, Dievs Savā Vārdā saka: «Mans spēks nespēkā varens parādās,» bet tādā brīdī ir forši, kad dzirdi vārdus «Mēs — ar tevi!» Citreiz cilvēks pats par sevi nemaz nevar palūgt, bet tad, kad kāds iestājas par viņu, notiek vareni brīnumi. Tieši tad Dieva spēks parādās,» ticības dzīves dārgumos dalās jaunā sieviete, bilstot, ka disciplīnas ievērošana ir arī Svētā Gara augļi, tāpēc droši arī tur var lūgt Dievam palīdzību.

Nenošķirties — tā ir drošība
Turpinot sarunu par sadraudzību ar citiem ticīgajiem, Madara piemin līdzību no Bībeles par avju baru un to, ka vilks uzbruks tai avij, kas būs nošķirta. Kad aitas ir barā, tās, redzot vilku, skrien uz riņķi, tādēļ ienaidnieks nevar tikt iekšā. Tieši tāpat ir ar ticīgajiem. «Ja mēs nošķiramies no pārējiem, liela iespējamība ir tam, ka «vilks» atnāks un nokodīs. Es domāju, ka nevar būt ticīgais vienpatis un dzīvot viens savu ticības dzīvi. Galu galā Bībelē mūs māca nepamest ticīgo sapulces un būt māsu un brāļu sadraudzībā. Dievs neko Savā vārdā nesaka tāpat vien, jo visam ir dziļāka doma. Un viss ir mūsu pašu labā. Tad, kad paklausām, tā ir mūsu drošības teritorija… Tāpat, ja nav pavadīts laiks ar Dievu, tad to var ātri nomanīt. Galvā atnāk neriktīgas domas, piezogas bailes. Prāts jau ir tas kara lauks. Tāpēc ir jālasa Bībele un jāatjauno prāts pēc Dieva vārdā sacītā,» teic Madara Irbe.

Abpusēji griezīgs zobens
Runājot par laika pavadīšanu Dieva tuvumā, kas izmaina cilvēku sirdis, ko nepamanīt nav iespējams, Madara uzsver, ka tas viss jau nav stāsts par mums, bet par Jēzu un to, cik daudz mēs Viņam caur mums ļaujam spīdēt. «Mani vienmēr pavada Bībeles rakstu vieta no Pāvila vēstules ebrejiem 4:12: «Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.» Un tagad īpaši esmu pievērsusies Salamana pamācībām, ko lasu, studēju un dalos ar citiem katru dienu, un man ļoti patīk psalmi un kādas atsevišķas Bībeles grāmatas. Un, kā jau minēts arī Bībelē, visi šie raksti ir Dieva Svētā Gara iedvesti un tie mūs apbruņos un dos spēku pieņemt pareizos lēmumus, kas nesīs svētību. Un vispār — jo tu vairāk lasi Dieva vārdu, jo vairāk saproti, ka bez tā nemaz nevari. Dievs personīgi kādā situācijā jau arī runā ar konkrētām Bībeles rakstu vietām un apsolījumiem, kas atklājas kā vārds tieši tev,» atklāj Madara un piebilst, ka Dieva atklāto īpaši sev izbaudījusi praktiski un redzējusi tā augļus, mudinot arī citus ikdienā paļauties uz Bībelē sacīto. «Tā nav vienkārši lasāmviela, bet dzīvs instruments, palīgs, gars un dzīvība, kas nes svētību un prieku. Un, ja kaut ko nesaproti, ir tikai jālūdz, un Dieva Gars to atklās,» priecīgi pauž Madara.

Sievišķīgais «I am» plānotājs — skaista misija
Kopā ar kolēģi Evu un Ivetu Prisjaginu Madara jau vairākus gadus veido skaistu, sievišķīgu plānotāju, kurš jau pēc pirmā pieskāriena noteikti raisa siltus iespaidus. Ne tikai neierastais vāku materiāls, bet rakstu vietas no Bībeles un skaistie attēli neatstāj vienaldzīgu. Sievišķīgs un skaists, bez tam «I am» (Es esmu) plānotājs nav kalendāra tipa ar jau gatavām datumu iestrādnēm, tāpēc tas ir aktuāls visu cauru gadu.
«Tas nesākās vienā dienā. Patiesībā tā bija Ivetas ideja, kas ļoti sasaucās ar Evu, jo viņai ļoti patīk darboties ar skaistām lietām. Un misijas darbs ir mums sirdij tuvs. Turklāt arī pašai kādreiz bija doma par plānotāja radīšanu, tikai citādāka veida, bet tagad tas viss lieliski sasaucās kopā ar Bībeles rakstu vietām. Tas ir brīnišķīgs! Kāds to izmanto kā dienasgrāmatu, kāds pierakstiem, bet pāri visam tā tomēr ir misija. Un tas, kas jau ir piedzīvots un kādas esam liecības saņēmušas par to, kā Dievs caur visu šo var darboties, tas ir kaut kas! Cik daudz atbildētu lūgšanu caur tām rakstu vietām plānotājā! Ir tādas valstis, kurā Bībeli neievedīsi, bet šādu plānotāju ievest var. Un tajā ir dzīvais Dieva vārds. Es neesmu paskaitījusi, bet šķiet, ka plānotājs aizgājis pa visām Eiropas valstīm noteikti. Bet, ja runājam par pasauli, tad jāmin, ka esam sūtījuši uz Austrāliju, Indiju, Jaunzēlandi. Dievs var izmanto jebko, lai valstības evaņģēlijs iet plašumā,» prieku par šādu iespēju atklāj Madara.

Paļaujies un mūžam nemainīgo!
Šajā laikā, kad ir nedroši un apstākļi ātri mainās, un, iespējams, ka viss, uz ko liktas cerības, var sabrukt kā kāršu namiņš tikai no viena valdības lēmuma, Madara iesaka pieķerties vienīgajam, kas šajā pasaulē paliks nemainīgs. Un tas ir Bībelē atklātais — Dieva vārds, jo Dievs ir apsolījis, ka «debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs.» Tas ir vienīgais, kas paliks vienmēr nemainīgs un vienmēr uzticams. Bībele nav vienkārši grāmata, kura papildina zināšanas. Viss, kas ir tajā rakstīts, ir domāts mūsu ticības celšanai. Un nekas, kas ir rak-stīts Bībelē, nav domāts, lai tikai papildinātu mūsu zināšanas, bet gan, lai mēs redzētu, kā tas strādā, un to pielietotu savā praksē. «Salamana pamācībās 18:10 ir pat teikts, ka «Tā Kunga Vārds ir stiprā pils, taisnais dodas turp un paliek pasargāts.» Paplašinātajā Bībeles tulkojumā ir sacīts, ka «viņš tiek pacelts pār ļauno», ka «Dieva bērns ir augstāk pār ļaunumu.» Ja kāds domā, kā gan Bībeles lasīšana var izmainīt dzīvi, es saku, ka var. Sāc tikai to darīt, un tu redzēsi un piedzīvosi to pats! Atslēga katram brīnumam, kas tev ir vajadzīgs vai jebkad vajadzēs, ir apsolījums Bībelē. Ja vari to atrast Bībelē — tu vari saņemt savu brīnumu un varu teikt pavisam droši, tavam brīnumam ir apsolījums! Tuvojies Dievam un Dievs tuvosies tev!» Un tāpat zelta apsolījuma vārdi no Salamana pamācībām 23:18, pie kuriem īpaši šajos nedrošajos laikos var pieķerties, ir: «Tavā priekšā ir droša nākotne, un tava gaidīšana tevi nepievils.» Un Dievs ir uzticams.