Pilnvaras nodotas izpilddirektorei

Dundagas novads

5. februārī Dundagas novada domes deputāts un bijušais domes priekšsēdētājs Aldis Felts sasauca domes ārkārtas sēdi, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija par izpilddirektores pilnvarošanu pārstāvēt Dundagas novada pašvaldību Valsts Kasē un kredītiestādēs (tajā skaitā reģistrēt pirmā paraksta tiesības, tiesības parakstīt maksājumu rīkojumus un citus dokumentus maksājuma pakalpojuma saņemšanai). Virzītais jautājums lielāko deputātu atbalstu guva.
Aizvadītās nedēļas pēdējā darba dienā pieņemto domes lēmumu pašvaldība nosūtīja Valsts Kasei un kredītiestādēm, lai domes pilnvarotās tiesības izpilddirektore varētu veikt. Rakstījām, ka pēc domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka atkāpšanās 27. janvārī, un četrās domes ārkārtas sēdēs neievēlot jaunu domes priekšsēdētāju, pašvaldībā nevienam nebija pirmā paraksta tiesības. Bez pirmās paraksttiesīgās personas neesamības pašvaldībā nenotiek neviens naudas pārskaitījums. Kā pagājušajā nedēļā vienā no domes ārkārtas sēdēm izskanēja pašvaldības galvenās grāmatvedes Ilzes Pirvites teiktais, pašvaldībā kavējas desmit rēķinu apmaksa, esot bažas arī par algu izmaksu pašvaldības darbiniekiem, kas skartu aptuveni 300 cilvēkus. Algas izmaksas datums pašvaldības darbiniekiem ir 8. februāris. Tās dienas priekšpusdienā, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere «Talsu Vēstīm» apstiprina, ka ir saņemts nepieciešamais akcepts, ka pašvaldības izpilddirektore šādas paraksta tiesības var izmantot un algu izmaksa pašvaldības darbiniekiem nekavēsies. Arī rēķinu apmaksa notiekot.
Kā pagājušajā nedēļā izskanēja no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāves Ilzes Ošas teiktā «Talsu Vēstīm», divu mēnešu laikā, līdz 28. martam, Dundagas novada domei būtu jāievēl jauns domes priekšsēdētājs. Ja tas nenotiek, viens no likumā par pašvaldībām paredzētajiem mehānismiem ir, ka Saeima var atlaist domi. Tiesa, rosināt šādu alaišanu būtu ministrijas jautājums, vērtējot, vai un cik lielā mērā pašvaldības darbs ir apgrūtināts, vai un kā notiek pašvaldības darbs, ir nodrošināti pašvaldības sniegtie pamatpakalpojumi un autonomo funkciju izpilde, kas pēc likuma ir piekritīgas pašvaldībai. Lai gan jautājums par pirmā paraksta tiesībām daļēji būtu risināts, tad tas, ko nevarēs — vērtēt un skatīt dažādus attīstības jautājumus, kuros ir vajadzīga finanšu komitejas piekrišana, jo šo komiteju vada domes priekšsēdētājs. Tie ir uz nākotni vērsti projekti, kas varētu būt attīstības un investīcijas projekti, publiski norādīja ministrijas pārstāve.