Pieņemts lēmums par televīzijas darbības izbeigšanu

Talsu novads

28. janvarī Talsu novada dome deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu par SIA «Talsu televīzija» darbības izbeigšanu, sākot ar 1. aprīli, kad arī sāksies tās likvidācijas process.
Rakstījām, ka par šo jautājumu diskusijas pašvaldībā notikušas vairākkārt. Ir veikts Talsu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējums pašvaldībai simts procenti piederošajā kapitālsabiedrībā un secināts, ka, ievērojot spēkā esošās likuma normas, par kurām rakstījām jau šomēnes «Talsu Vēstīs», kapitālsabiedrība ir jālikvidē un to funkciju nodrošināšana jāpiedāvā citiem tirgus dalībniekiem. Pērn pašvaldība par «Talsu televīzijas» sniegtajiem pakalpojumiem samaksāja 80 599 eiro. Lai turpmāk nodrošinātu pašvaldībai nepieciešamo video sižetu sagatavošanu, plānots sludināt atklātu iepirkumu, šiem darbiem šogad paredzot 40 000 eiro.