Performance Latvijas Republikas de iure atzīšanas simtgadei

Kultūra

26. janvāra pēcpusdienā Pedvāles mākslas parka Briņķu kalna pakājē, Ojāra Feldberga vides mākslas objektā «Sapulce» tika īstenota performance, lai godinātu Latvijas Republikas de iure atzīšanas simtgadi.
Kā jau tas tika vēstīts avīzes iepriekšējā numurā, 1921. gada 26. janvārī Parīzē Antantes Augstākās padomes sesijā, kurā piedalījās Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Japānas un Beļģijas pārstāvji, tika atzīta Latvijas Republikas neatkarība de iure. Diplomāts Oļģerts Grosvalds savās atmiņās par šo notikumu raksta: «Sēdēju pie sava rakstāmgalda, kad taisni pulksten piecos piezvanīja telefons. Es lēni pacēlu trubiņu: kas gan tagad labs var nākt? Piepeši atskan politiskā direktora grāfa Peretti balss: «Varu jums paziņot patīkamo vēsti, ka nupat Augstākā padome atzinusi Latviju de iure. Novēlu jums laimes!» Šī brīža sajūtas grūti aprakstīt, bet man liekas, ka trubiņa sāka drusku trīcēt manās rokās. Panākts bija mūsu tiešais uzdevums, panākts bija tas, par ko Latvijas labākie dēli bija atdevuši savu dzīvību — pilnīga neatkarība.» 28. janvārī pienāca oficiālais atzīšanas raksts, kas Augstākās padomes vārdā bija adresēts Latvijas delegācijas priekšsēdētājam Oļgertam Grosvaldam. Savukārt pēc nepilniem astoņiem mēnešiem — 1921. gada 15. septembrī — Ženēvā Latvijas Republika tika uzņemta Tautu savienībā.
Vides mākslas objekts «Sapulce» Pedvāles mākslas parkā tapa 2020. gada 1. maijā, atzīmējot LR Satver-smes sapulces sasaukšanas simtgadi. Kopš tā laika objektā notikuši dažādi pasākumi, kas veltīti vēsturiski svarīgu notikumu atcerei. Pasākumu sērija turpināsies arī 2021. gadā, atzīmējot dažādus ar Satversmes sapulces lēmumiem saistītus notikumus.
Pedvāles mākslas parkam jau no tā dibināšanas brīža starptautiskā sadarbība bijusi ļoti būtiska. 30 gadu laikā Pedvālē viesojušies un radoši strādājuši mākslinieki no visām piecām valstīm. Tēlniekam Ojāram Feldbergam īpaši tuva ir 1991. gadā apmeklētā Japāna, kas bija viens no būtiskiem iedvesmas avotiem Pedvāles mākslas parka radīšanai. Savukārt Francijā, Lielbritānijā, Itālijā un Beļģijā O. Feldbergs ir stādījis Latvijas akmens sēklu.
Tādēļ arī 26. janvārī tēlnieks aicināja Biedrības «Pedvāle» pārstāvjus, lai godinātu vēsturiskā notikuma simtgadi un stiprinātu Pedvāles starptautisko sadarbību nākotnē.

Laura Miglone,
speciāli «Talsu Vēstīm»