Talsu novada iedzīvotāju starptautisko lidojumu izmantošana pirms «Covid-19» pandēmijas un tās laikā

Kultūra

Gandrīz vienmēr, dodoties ceļojumā, ciemos pie radiniekiem vai darba darīšanās, lielākā daļa Talsu novada iedzīvotāju kā satiksmes mezglu izmanto lidostu «Rīga», kas atrodas Mārupē, nepilnas pusotras stundas braucienā no Talsiem.
Lidosta «Rīga» ir Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, no kura ziemas sezonā iespējams doties uz vairāk nekā 70, bet vasaras sezonā — vairāk nekā 100 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības. 2019. gadā lidosta «Rīga» apkalpoja vairāk nekā 7,8 miljonus pasažieru (pēc www.riga-airport.com).
Pasažieru apgrozījums
2020. gada aprīlī, kas bija pirmais pandēmijas mēnesis Latvijā, lidostā samazinājās par 99,5%, salīdzinot ar 2019. gada aprīli. Tāpat par 49,4% samazinājās arī saņemto un nosūtīto kravu un pasta apjoms. Aprīlī lidostā «Rīga» iebraukušo un izbraukušo pasažieru kopskaits bija tikai 3060 pasažieru. Atsaucoties uz lidostas «Rīga» datiem, 2020. gada pirmajā mēnesī lidostā tika apkalpoti 524,4 tūkstoši pasažieru, kas salīdzinājumā ar aprīli ir par 17,1 reizi lielāks skaits. Starptautiskās gaisa transporta asociācijas dati liecina, ka pasaules gaisa satiksme ir samazinājusies par 90%.
2020. gadā lidostā «Rīga» apkalpots vien 2,01 miljons pasažieru — par 74,2% mazāk ceļotāju nekā gadu iepriekš, liecina operatīvie dati, kas publicēti lidostas mājas lapā 12. janvārī. Salīdzinot ar 2019. gadu, vairāk nekā uz pusi samazinājies arī lidostā apkalpoto lidojumu skaits.
Šāda krišanās skaidrojama ar starptautisko lidojumu atcelšanu, lai ierobežotu «Covid-19» vīrusa izplatību. 2020. gada 12. martā Ministru prezidents A. K. Kariņš izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim, ar mērķi ierobežot «Covid-19» izplatību. Tika slēgta visa starptautiskā pasažieru kustība, pamatojoties uz robežu slēgšanu. Ārkārtējā situācija pagarināta vairākas reizes gan pavasarī, gan rudenī. Ņemot vērā straujo «Covid-19» infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, šobrīd valstī pagarināta ārkārtējā situācija līdz 7. februārim. No 15. janvāra Latvijā varēs ieceļot, tikai veicot un lidostā uzrādot negatīvu «Covid-19» testu.
Pētījuma ietvaros tika izstrādāta anketa,
lai noskaidrotu Talsu novada iedzīvotāju ikdienas paradumus saistībā ar lidojumiem uz citām valstīm, izmantojot aviopakalpojumus satiksmes mezglā lidosta «Rīga». Tika noskaidroti viedokļi un ieinteresētība starptautiskajos lidojumos, to izmantošanā, kā arī viedoklis par aizliegumiem un pašizolācijas nepieciešamību. Aptaujā piedalījās 75 respondenti vecumā no 13 līdz 62 gadiem.
Atbildes sniedza 54 sievietes un 21 vīrietis, respondentu grupu dalījums bija pēc dzimuma un vecuma. Vecuma noskaidrošana ļāva ievērot atšķirības arī starp dažādu dzimumu pārstāvjiem Vidējais anketēšanas dalībnieku vecums bija 28 gadi. Anketēšana veikta no 2021. gada 12. janvāra līdz 13. janvārim.
Viens no aptaujas jautājumiem, lai spētu veikt rezultātu analīzi, bija noskaidrot, cik no respondentiem kopš «Covid-19» sākuma ir izmantojis kādas aviokompānijas starptautiskos lidojumus. 25.3% jeb 19 respondentu atbildēja, ka ir izmantojuši, lielākā daļa — 62.7% jeb 47 aptaujāto — atbildēja, ka nav, taču 12% jeb deviņiem respondentiem lidojums tika atcelts. Tika uzdots papildjautājums par pašizolācijas ievērošanas nepieciešamību pēc lidojuma. Pašizolācija konkrētos lidojumos bija jāievēro 13 respondentu, 18 — nebija jāievēro. Vērsīšu uzmanību, ka vienam respondentam var būt vairākas atbildes, kas atkarīgs no lidojumiem. Kā piemēri tika minēti, ielidojot no Lielbritānijas Latvijā, no Ēģiptes Latvijā, no Latvijas Zviedrijā, vairākkārt — no Latvijas Norvēģijā.
Uz jautājumu «Vai kāds jūsu paziņa vai ģimenes loceklis (kurš dzīvo Talsu novadā) pēc «Covid-19» sākšanās līdz šim brīdim kā satiksmes mezglu ir izmantojis Lidostu «Rīga»?» 32.5% respondentu paziņas nav izmantojuši lidostu kā satiksmes mezglu pēc pandēmijas sākšanās, kamēr 27.5% tikai izmantojis viens, 22.5% — vairāk nekā viens, bet 17.5% nav informēti.
Tika noskaidroti respondentu paradumi attiecībā uz lidošanas biežumu pirms un pēc ārkārtas situācijas ieviešanas. Ja pirms pandēmijas laika 41.3% jeb 31 respondentu izmantoja aviokompāniju lidojumus divas līdz četras reizes gadā, 18.7% jeb 14 respondenti — vienu reizi, 9.3% jeb septiņi respondenti no četrām līdz astoņām reizēm gadā, 4% jeb trīs respondenti no astoņām līdz vairāk nekā 15 un 26.7% jeb 20 respondenti retāk kā vienu reizi gadā, tad pēc ārkārtas situācijas ieviešanas procentuāli lielākais skaits — 77% jeb 58 no 75 respondentiem nevienu reizi neizmantoja lidostas pakalpojumus, jo nelidoja. Taču 6.8% jeb pieci aptaujātie pēc ārkārtas situācijas ieviešanas lidoja vienu reizi, 10.8% jeb astoņi aptaujātie — divas reizes un 5.4% jeb četri aptaujātie pat trīs reizes. Neviens no aptaujātajiem nelidoja vairāk par četrām reizēm.
Pirms «Covid-19» sākuma 58.7% jeb 44 respondentu Latvijas tirgū pieejamās biļešu cenas vērtē kā adekvātas un pieņemamas, 36% jeb 27 respondentu uzskata, ka tās bijušas pārāk augstas, taču tajā pašā laikā 4 respondenti jeb 5.3% vērtē tās kā zemas. Turpretim pēc vīrusa sākuma, 30.7% ir novērojuši aviobiļešu cenu paaugstināšanos, 16% nav, kamēr 53.3% nespēj viennozīmīgi atbildēt.
Tika uzdots jautājums «Vai atbalstāt 10 dienu pašizolācijas periodu visiem iebraucējiem?» Uz to tika saņemti sekojoši rezultāti: 72.5% viennozīmīgi atbalsta pašizolācijas nepieciešamību, 17.5% ieņem neitrālu attieksmi, bet 10% neatbalsta.
Jautājot, vai respondents atbalsta, ka visiem ieceļotājiem valstī, kā arī tiem, kas pamet valsti, jāveic «Covid-19» tests, lielākais pārsvars jeb 87.5% atbild pozitīvi, kamēr tikai 12.5% uzskata, ka tas ir nevajadzīgi.
Noslēdzošajā jautājumā «Vai atbalstāt karantīnu viesnīcu ieviešanu arī Talsos?» 70% jeb 2/3 respondentu atbild, ka atbalsta, taču 30% jeb 1/3 neatbalsta karantīnu viesnīcu, kurā cilvēki var ievērot pašizolāciju, ieviešanu Talsu pilsētā.
Apkopojot visus aptaujā iegūtos datus, var secināt, ka novada iedzīvotājiem vīrusa seku rezultātā nācies samazināt vai pat pavisam atcelt savu lidojumu biežumu uz ārvalstīm. Sabiedrības daļai, kas izmantoja lidojumus visbiežāk, pašizolācija nebija jāievēro, jo, lidojumus veica uz valstīm, kurās nebija pieņemta likuma par pašizolācijas ievērošanas nepieciešamību, sakarā ar mazo saslimstības rādītāju, kas ir zem 50 gadījumiem 14 dienu laikā uz 100 000 iedzīvotāju. Lielākā daļa Talsu novada iedzīvotāju atbalsta vajadzību pēc pašizolācijas ievērošanas visiem iebraucējiem valstī, tāpat kā nepieciešamību pēc «Covid-19» testa veikšanas, iebraucot vai izceļojot no valsts.