Pašvaldība iegādāsies zemi teritorijas attīstībai

Talsu novads

Jautājumu par zemes, uz kuras atrodas pašvaldības ēkas —Talsu 2. vidusskola un pie tās esošais stadions, šautuve, pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis» — deputāti skatīja pagājušajā mēnesī — 17. decembra finanšu komitejas un 29. decembra domes sēdē. Tajā arī nolemts, ka pašvaldība par 139 078,00 eiro iegādāsies līdz šim no privātās personas nomāto zemi 6,9539 hektāru platībā.

Piespiedu noma
Jautājumu par minētās zemes iegādi pašvaldība centusies risināt jau vairākus gadus, bet līdz šim neveiksmīgi, jo nevarēja vienoties par īpašuma iegādes cenu. Piedāvātā zemes iegādes cena bija augstāka, nekā pašvaldība bija gatava to iegādāties. Tāpēc platība, kur atrodas vairākas pašvaldības ēkas, nomāta gadā maksājot 7557,88 eiro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Kā deputātiem finanšu komitejā skaidroja domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone, ierosinājums pašvaldībai par zemes iegādi tagad nācis no Talsu 2. vidusskolas un pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļas sporta daļas. Juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas juriste Iveta Bruzgule finanšu komitejas sēdē deputātus informēja, ka šajā īpašumā atrodas pašvaldībai piederošas vairākas būves — Talsu 2. vidusskola, stadions, kā arī pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis» Akmeņu ielā 8. Līdz ar to, ka šī ir piespiedu noma un dalītais īpašums, visus iepriekšējos gadus ir maksāta nomas maksa. Pašlaik ir panākta vienošanās ar zemes īpašnieku, ka īpašnieks pašvaldībai pārdod šo zemes gabalu. Sertificēts vērtētājs ir noteicis vērtējumu, un zināms, ka tirgus vērtība šai zemei ir 140 tūkstoši eiro. Ir panākta vienošanās ar zemes īpašnieku šo nekustamo īpašumu pašvaldībai pārdot par 139 078,00 eiro,» informēja I. Bruzgule.
17. decembra finanšu komitejas sēdē izskanēja viedokļi, ka pašvaldībai šāda zemes iegāde ir nepieciešama, lai turpmākajos gados nodrošinātu sporta infrastruktūras attīstību, piesaistot dažādu projektu finansējumu. Uz šo nepieciešamību norādīja arī Talsu 2. vidusskolas direktors, deputāts Oļegs Solovjovs. Lai gan arī līdz šim daudz izdarīts — sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju izveidots mākslīgais futbola laukums, ierīkota arī vieta pludmales volejbola spēlēšanai, sakārtots stāvlaukums un autobusu pietura, attīstības iespēju šajā teritorijā vēl esot daudz.
Tuvākajos nākotnes plānos ietilps stadionā uzstādīt automātisko zāles laistīšanas sistēmu. Šogad plānots īstenot šajā teritorijā projektu par pašas skolas atjaunošanu. «Tie ir zināmie projekti, kas notiks. Šī sporta laukuma koncepcija, kas ir atbalstīta domē (2016. gadā — A.N.), paredz attīstīt papildu volejbola laukumus, ir idejas, kā pilnveidot futbola sekcijas un infrastruktūras attīstību. Lēmumprojekts nav domes vadības vai kāda politiskā spēka kaprīze, bet ir sportistu vēlme un lūgums pēc šīs infrastruktūras un tās pakāpeniskas attīstības,» finanšu komitejas sēdē sacīja domes priekšsēdētaja vietnieks A. Astrātovs. Finanšu komitejas sēdē deputāti virzīja jautājumu par zemes iegādi skatīšanai domes sēdē 29. decembrī, kur ieceri arī vairākums atbalstīja, uzskatot, ka zeme lētāka nekļūs un zemes iegūšana īpašumā, uz kuras atrodas pašvaldības īpašumi, ļaus daudz brīvāk īstenot dažādas ieceres. Balsojumā atturējās deputāte Ilva Norenberga, kura pauda, ka jādomā par visa novada āra sporta infrastruktūras attīstību, bet «pret» bija Inga Gluzda, kura uzsvēra, ka pašvaldībā ir daudz citu problēmu, kur novirzīt šāda apjoma finansējumu, un šis nav īstais brīdis šāda īpašuma iegādei,
Rosina skatīties uz novadu kopumā
Gan finanšu komitejā, gan domes sēdē deputāti I. Norenberga un Lauris Pīlēģis pauda, ka pašvaldībā vajadzētu domāt arī par visa novada sporta infrastruktūras attīstību, jo savu kārtu gaida arī citas vietas, kā piemērus minot pie Talsu pamatskolas, Valdemārpils vidusskolas un Stendes pamatskolas esošo sporta infrastrukūru. «Nodaļas darbinieki ir bijuši un redzējuši šo skolu sporta laukumus un to atbilstību. Būtu jādomā, kā attīstīt šos laukumus, kas atrodas ārpus Talsiem, finanšu komitejas sēdē izteicās kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska, piebilstot, ka tad reizē būtu vērtējama arī šo laukumu noslogotība. «Nodaļas sāpīgākais jautājums ir par Talsu sporta nama infrastruktūru un pieejamību tam apjomam, kā tas tiek izmantots,» viņa turpināja. Minētās komitejas un arī domes sēdē izskanēja, ka stratēģijas vai koncepcijas kopējā novada ārtelpu sporta infrastruktūras attīstībai Talsu novadā joprojām neesot, bet par to tikšot domāts. Ir tikai 2016. gadā apstiprināta koncepcija «Ārtelpas sporta infrastruktūras attīstības koncepcija sporta laukumiem K. Mīlenbaha ielā 21 un 34, Talsos», kas paredz divu sporta laukumu attīstību pie Talsu 2. vidusskolas.