Piešķir finansējumu apkures sistēmas sakārtošanai ģimnāzijā

Talsu novads

29. decembrī Talsu novada domes deputāti skatīja un atbalstīja jautājumu par 119 771,81 eiro piešķiršanu ģimnāzijas remontam, paredzot šos līdzekļus apkures sistēmas sakārtošanas darbiem.
23. decembrī «Talsu Vēstīs» rakstījām, ka remontdarbu laikā Talsu valsts ģimnāzijā notika arī apkures sistēmas skalošana, kā tas bija paredzēts būvprojektā. Pēc sistēmas uzpildīšanas un hidrauliskās pārbaudes veikšanas, konstatēts, ka vairākās vietās, kopskaitā 17, bija vērojamas sūces. Pašvaldība pasūtīja neatkarīgu ekspertīzi AS «Inspecta Latvia», kas sagatavotajā atzinumā secinājusi, ka apkures sistēmas stāvvadi ir avārijas stāvoklī. Būvuzņēmējam bija lūgts sagatavot tāmi, un zināms, ka apkures sistēmas sakārtošanai kopā ar būvuzraudzības pakalpojumu nepieciešami 119 771,81 eiro. Domes sēdē lielākā daļa deputātu lēma piešķirt minēto finansējumu ģimnāzijas apkures stāvvadu remontam un būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai 2021. gadā. Pret balsoja deputāti Inga Gluzda, Ilva Norenberga un Kalvis Kalniņš, atturējās — Lauris Pīlēģis. Vairāki deputāti domes sēdē norādīja, ka šim jautājumam uzmanību vajadzēja pievērst, jau projektējot darbus, jo apkures sistēma skolā ir vairākus desmitus gadu veca.